Klar for den mest eksotiske arbeidsplassen i Noreg?

Forsvaret har ein liten stasjon på Jan Mayen i Norskehavet. 1000 kilometer frå fastlandet jobbar det 18 menneske heile året. No lyser Forsvaret ut fleire stillingar for sivile.

jan-mayen-002

​​​​​​​​​– Vi søkjer etter fagfolk i alle aldrar og kjønn. Du som søkjer, må vere allsidig og må kunne løyse oppdukkande utfordringar sjølv. Samarbeidsevne og initiativ er viktige eigenskapar, og så må du vere mentalt sterk, seier stasjonssjef Inger-Ann Johansen.

Stillinga som stasjonssjef er militær, men dei fleste andre stillingane er sivile. Det er dei sivile stillingane Forsvaret no skal fylle. Totalt jobbar det 17 menneske på øya, og 15 av dei er knytte til Forsvaret. Dei to jobbar for Meteorologisk institutt.

Beredskap

Forsvaret rekrutterer to gonger årleg. Stillingane varar i seks månader – frå april til september, og frå september til april.

Samfunnet på Jan Mayen er viktig for staten Noreg. Særleg innan den nasjonale forvaltinga av norske polarområde.

– Mellom anna inneber dette å sørgje for ro og stabilitet, ivaretaking av natur, og å oppretthalde norske samfunn i desse områda, seier stasjonssjefen.

På Jan Mayen er det fleire element som er viktig for norsk beredskap. Vêrobservasjonar frå øya kan fange opp uvêr som vil treffe Fastlands-Noreg to dagar seinare. Her er òg ein av tre Galileo-bakkestasjonar som inngår i eit viktig europeisk satellittnavigasjonssystem.

Stasjonen har dessutan eit drivstofflager som redningstenesta kan nytte, og seismologiske sensorar som registrerer jordskjelv og eventuelle prøvesprengingar.

Telenor Kystradio har etablert ein basestasjon for nødmeldingar, noko som er viktig for redningstenesta og skipstrafikken i området.

Eksotisk

Jan Mayen er ei lita øy med både vulkan og isbrear. Klimaet er arktisk, og vêret er ein faktor som påverkar kvardagen til folka på øya.

Øya med den ekstreme naturen ligg 1000 kilometer frå Fastlands-Noreg.

– Ei polarøy og ein utpost i Nordishavet med vill, vakker og nådelaus natur, seier Johansen om den unike og isolerte flaggposten i Nordishavet.

Forsvaret treng no ein ingeniør, avdelingsingeniør, maskinist, elektronikksjef, kjøkkensjef, assisterande kjøkkensjef, førstekokk, vedlikehaldar, mekanikar og avdelingssjukepleiar.

Sjå alle ledige stillingar på Jan Mayen her

– Øya er ein storslått, men isolert utpost i ishavet. Når du kjem hit, blir du på øya i seks månader. Vi kjem tett på kvarandre, bur og jobbar saman i eit fellesskap, og i eit sånt miljø må du vere raus og tolerant. Vi må ta vare på kvarandre, seier stasjonssjefen.

Alle aldrar​​​

I dag er det tilsette frå heile landet og i alle aldrar på stasjonen.

– Besetninga består av ein glimrande miks i alder, kjønn, interessar og erfaringsnivå. Nokre er her for første gong, medan andre er veteranar som søkjer seg tilbake gong etter gong, fortel ho.

Forsvarets C-130 Hercules-fly etterforsyner stasjonen om vinteren. Om sommaren får stasjonen forsyningar med båt – som oftast av Kystvakta.

Mange fritidstilbod

Sjølv om stasjonen ligg på ei øy langt uti Norskehavet, har dei tilsette eit variert og mangfaldig fritidstilbod.

Her finst idrettshall, symjehall med sauna, ski og bibliotek.

Majestetiske Beerenberg på 2277 meter er eit av dei høgaste fjella i Noreg. Beerenberg er òg den nordlegaste aktive vulkanen i verda.

Mange på stasjonen nyttar fritida si på å utforske den mektige naturen.

– Alt her er så storslått, så mektig. Eg har som så mange andre, forelska meg i øya, sier stasjonssjef Inger-Ann Johansen.

Les meir om Jan Mayen og stasjonen