Forsvarspodden_banner_clean_ny

­Forsvarspodden

En podkast-serie fra Forsvaret.

Episode 14: Ny langtidsplan: En voldsom styrking av Forsvaret

Regjeringen foreslår blant annet å kjøpe fem nye fregatter og etablere en ny brigade i Sør-Norge. Det skal også bli 4 600 flere ansatte, og antallet unge som nå skal inn til førstegangstjeneste økes med 50 prosent. Hva synes forsvarssjef Eirik Kristoffersen om den nye langtidsplanen? Hør hans reaksjon, og forsvarsminister Bjørn Arild Gram om fremtidens forsvar i denne episoden.

Hør episode 14:

Episode 13: Støre om Russland, donasjoner til Ukraina, NATO og langtidsplanen for Forsvaret

Statsminister Jonas Gahr Støre er gjest i dagens episode av Forsvarspodden. Får vi flere ubåter? Gir vi for mye til Ukraina? Hva skjer med NATO hvis Trump vinner valget? Hva gjør vi med russiske operasjoner i Finnmark? Bør vi forandre vårt levesett etter at sikkerhetssituasjonen i Europa er endret? Alt dette og mye mer svarer Støre på i denne episoden. I tillegg fisker vi etter hva som legges frem i langtidsplanen for Forsvaret på fredag.

Hør episode 13:

Episode 12: Høyere utdanning i Forsvaret

Om bare tre uker går fristen for å søke høyere utdanning i Forsvaret ut. Vil du søke? Bør du søke? Og hva lærer du på en bachelorutdanning i Forsvaret? I denne episoden drar vi til Krigsskolen på Linderud i Oslo for å snakke med en av studentene der. I tillegg svarer sjef for Forsvarets høyskole, Dag Rist Aamoth, på hvordan søknadsprosessen er, hvem som bør søke og hvorfor man bør søke utdanning i Forsvaret.

Hør episode 12:

Episode 11: Finlands forsvar er digert. Hvorfor har vi så ulike forsvar?

Etter den kalde krigen har Norge og Europa gått på fredsdrift, vi har nedskalert Forsvaret og prøvd å bygge bro til Russland. Unntaket er Finland som hele tiden har forholdt seg til Russland som en agressor i øst.

- Ser man Russland over tid er det tydelig at de bruker militær makt som en del av sin praksis, sier generalmajor Kari Nisula i det finske Forsvaret.

Hvorfor har vi så ulike Forsvar i Finland og Norge når vi begge deler grense med Russland?

Hør episode 11:

Episode 10: NORDIC RESPONSE: 20.000 NATO-soldater i Finnmark

I denne episoden får du være med på den store NATO-øvelsen i Vest-Finnmark. Vi blir med unge i førstegangstjeneste i Sambandsbataljonen ut på oppdrag.

– Finnmark er det stedet vi ser for oss et mer konvensjonelt angrep på Norge. Og det er en grunn til at vi ikke øver i Øst-Finnmark, vi ønsker ikke å provosere, sier sjef for Finnmark Landforsvar, Oberst Jørn Qviller.

Hør episode 10:

Episode 9: Blir du utsatt for noe sånt, er det ikke din skyld

– Da du ba meg fortelle om det verste jeg har opplevd i Forsvaret, så ledet det meg til en dør jeg aldri har åpnet før. Det sier generalmajor Elisabeth Michelsen, sjef for profesjon og kultur-prosjektet i Forsvaret.

I dag, på den internasjonale kvinnedagen, gjester hun Forsvarspodden sammen med generalløytnant Ingrid Gjerde, leder for Forsvarsstaben. Vi ber dem fortelle om det beste – og det verste – de har opplevd som kvinner i løpet av sine lange og varierte militære karrierer.

Hør episode 9:

 

Episode 8: Europas enorme behov for våpen og ammunisjon

Våpenprodusentene klarer bare å produsere en brøkdel av ammunisjonen og våpnene som nå trengs i Europa. For å få fart på produksjonen må det gjøres milliardinvesteringer i selskaper som Nammo og Kongsberggruppen.

Hvorfor klarer ikke produsentene å lage mer? Og hvordan er våpensituasjonen i Russland? I denne episoden forklarer informasjonssjef i Nammo hva som må til for at produksjonen skal øke og

Oberstløytnant Palle Ydstebø gir oss innsikt i hvordan situasjonen er på russisk side.

Hør episode 8:

Episode 7 (ekstra): Dette betyr Sveriges medlemskap for NATO

Nå er Sverige medlem av NATO. Med det har forsvarsalliansen fått et robust tilskudd, og den siste NATO-brikken er på plass i Norden.

Norges rolle vil også endres noe. Blant annet vil vi i større grad bli et transittland. Det sier Gjermund Eide, Stoltenbergs rådgiver i Brussel.

Hør episoden:

Episode 6: Dystre innsikter i krigens realiteter

Det norske Heimevernet har utdannet flere tusen ukrainske soldater. I operasjon Interflex gir de grunnleggende soldatutdanning og i operasjon Gungne tilbyr de fagutdanning innen ledelse, sanitet og skarpskyting. Men lærer også vi noe viktig av ukrainerne som deltar?

I denne episoden forteller førsteamanuensis ved Stabsskolen, Tom Røseth og major i Heimevernet og tidligere instruktør i Interflex, Jakob, om innsikter fra krigens realiteter, to år etter fullskalainvasjonen.

Hør episode 6:

Episode 5 (reprise): Norske kampfly forsvarer luftrommet over Island

Det buldrer og putrer i bakken på Island, men også i det islandske luftrommet har det vært aktivitet. Der har norske kampfly vært til stede siden januar, for å passe på islandsk luftrom. Det er fordi Island ikke har eget luftforsvar, så NATO-land bytter på å forsvare det islandske luftrommet.

Lurer du på hvorfor ikke Island har et eget luftforsvar, eller hva det innebærer for det norske forsvaret å passe på deres luftrom, hør Forsvarspoddens episode om Iceland Air Policing fra februar i fjor. Her forteller også Islands daværende utenriksminister, Thordis Gylfadóttir, hva hun tenker om dette oppdraget.

Hør episode 5: 

Episode 4: Må ruste opp

Bygningene på Jan Mayen ble bygd for å stå i ti år. Det er over seksti år siden. Nå håper Forsvaret at Stortinget skal bevilge et beløp i milliardklassen, for å ruste opp stasjonen på den værutsatte øya. 

Hør om byggeprosjektet, om øya og oppdraget til Forsvaret, samt om hvordan de tar vare på sikkerheten på denne vær og vind-utsatte øya i ukens episode av Forsvarspodden. 

Med Cathrine Thorshaug-Wang, sjef for Cyberforsvarets base og alarm-tjeneste.

Hør episode 4:

Episode 3: Bli med på luftevakuering av ukrainske pasienter

Forsvarspodden har tidligere fortalt om det norske passasjerflyet som evakuerer ukrainske krigsskadde, syke og pårørende. Nå har Forsvarets Luftevakueringsgruppe fraktet over 2000 pasienter. Det gjør dette til det største luftevakueringsoppdraget Forsvaret har utført noensinne.

I denne episoden får du være med på et oppdrag der en sterkt brannskadd mann skal fraktes fra en flyplass i Polen til et sykehus i Tyskland. Turen går videre til Danmark og Norge, med ti andre krigskadde, åtte kreftpasienter og åtte pårørende.

Hør episode 3:

 

Episode 2: Presidentvalget som bekymrer

Den vestlige støtten til Ukraina vakler, og i år er det presidentvalg i USA. Utfallet av det valget kan få stor betydning for NATO. Og for Ukraina.

I denne episoden av Forsvarspodden svarer Tormod Heier, professor i strategi og militære operasjoner ved Forsvarets høgskole, på hva han håper – og frykter – vil skje i 2024.

Hør episode 2:

Episode 1 (sesong 4): Live! Generasjon Z i Forsvaret

Dagens unge tilhører den såkalte Generasjon Z. Noen påstår at denne generasjonen mangler respekt for autoriteter, svarer motvillig på ordre, og stiller urimelig høye krav til egne prestasjoner. 

Hvordan bør Forsvaret møte generasjon Z? Hvordan skapes forsvarsvilje hos dem, og hva kan Forsvaret lære av dem?

Disse diskusjonen ble diskutert under Forsvarspoddens livepod, som gikk av stabelen under Forsvarssjefens konferanse Modig ledelse i november i fjor. På scenen satt lagfører fra Telemark bataljon, Patrick Leines og offiser i Hærstaben, Martin Marker.

Hør episode 1:

Sesong 3

 1. Uværet «Hans» herjet over store deler av Sør-Norge i august. Vi har møtt Heimevernssoldater som på kort varsel ble kalt ut for å støtte politiet og sivile myndigheter.

  Hør episode 1:

 2. Av 3000 søkere har 320 fått plass på Forsvarets utdanninger. Etter to uker med lite mat og søvn og mye marsjing er de som kom igjennom nåløyet klare for studiestart. Bli med på opptaksprøven og hør hva selektørene legger vekt på.

  Hør episode 2:

 3. I Russland pågår det en voldsom verving til nye private styrker for å erstatte Wagner-gruppen i Ukraina, sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen i dagens episode av Forsvarspodden. Hvor står krigen nå og hva får donasjonene av F-16 jagerfly fra Danmark og Nederland å si for krigføringen?

  Hør episode 3:

 4. Droner er i ferd med å bli et av de viktigste våpnene i krigføringen i Ukraina. Norge produserer også droner, men hva kan de gjøre og hvordan er det norske forsvaret rigget for en eventuell dronekrig? I denne episoden av Forsvarspodden hører du Olav Rune Nummedal, forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt og Harald Høiback, filosof og historiker ved Forsvarsmuseet. I tillegg får du bli med til Rygge flystasjon, hvor Forsvaret trener med droner.

  Hør episode 4:

 5. Helgen 15.–17. september 2023 møttes alle NATOs forsvarssjefer til konferanse i Oslo. Dette var første gang Norge har vært alene om å være vertskap for denne årlige konferansen for militærkomitéen. Men hva snakket de om?

  For å svare på dét har Forsvarspodden fått besøk av viseadmiral og sjef for Militærmisjonen i Brussel, Louise Kathrine Dedichen.

  Hør episode 5:

 6. Heimevernet har nylig fått 100 millioner i ekstra bevilgninger. Halvparten av dem skal gå til enda flere øvelser i Norges byer. I september inntok 3000 heimevernssoldater Oslo og omegn. Forsvarspodden ble med dem på øvelse en natt.

  Hør episode 6:

 7. Ukraina har nå flere miner enn i Afghanistan og Syria. Norge deltar i opptreningen av ukrainske mineryddere i Litauen. Det vil ta mange år å rydde områdene, og minene terroriserer sivilbefolkningen og utgjør en stor fare for barn.

  Hør episode 7:

 8. Rundt omkring i Norge ligger det fremdeles tonnevis med udetonerte eksplosiver, og hvert år rykker Forsvaret ut mellom 400 og 500 ganger for å fjerne denne ammunisjonen. Det er mer enn ett oppdrag om dagen. Bli med eksplosivrydderne til Raufoss der vi skal grave frem og sprenge gamle granater.

  Hør episode 8:

 9. Akkurat nå jobber 14 norske FN-observatører i Midtøsten. De siste ukene har de stadig måttet gå i bombe-sheltere. Oberstløytnant Frits Atle Andersen er sjef for observatørstyrken i Libanon, hør han fortelle om hvordan de utfører arbeidet midt i en krigssituasjon.

  Hør episode 9:

 10. Russland kartlegger norsk infrastruktur, jammer GPS-signaler og driver påvirkningsoperasjoner i Øst-Finnmark, sier redaktør i Barents Observer, Thomas Nilsen, til Forsvarspodden. Hvordan ser Forsvaret på denne situasjonen?

  Hør episode 10:

 11. Under Forsvarets lederkonferanse Modig Ledelse spilte vi i Forsvarspodden inn to episoder med publikum i salen. I denne episoden intervjues forsvarssjef Eirik Kristoffersen om hvordan det er å stå i en mediestorm av negative saker om Forsvaret.

  Hør episode 11:

 12. 2023 startet med at en Wagner-avhopper ble arrestert på grensen til Russland av vernepliktige soldater. Vi har gjennom hele året stått i økt beredskap på grunn av den alvorlige sikkerhetssituasjonen i Europa. Krigen i Ukraina preger arbeidet vårt og vi har donert materiell, utstyr og ammunisjon til ukrainerne. I tillegg har vi lært opp ukrainske soldater og evakuert skadde ukrainere til sykehus rundt i Europa. I sommer kom USS Gerald Ford til Norge for å trene sammen med våre soldater. Finland har blitt med i NATO, og Sverige står for tur.

  Hør episode 12:

Sesong 2

 1. Episode 1: Kan vinterkulden avgjøre krigen?

  Vinter og kulde kan bli avgjørende for krigen i Ukraina. I denne episoden intervjuer vi både ekspert på forebygging av kulde- og frostskader, Hilde Kristin Teien, og oberstløytnant Geir Hågen Karlsen om hvordan vinteren vil påvirke kamphandlingene i Ukraina.

  Hør episode 1:

 2. Episode 2: Norge tar over Natos minerydderstyrke

  Fra og med i dag tar Norge over Natos minerydderstyrke i Nord-Europa.

  I et halvt år skal Norge lede arbeidet med å lete etter miner, men hva går egentlig oppdraget ut på?

  Leter vi etter gamle miner fra verdenskrigene eller er mineryddingen knyttet til krigen i Ukraina?

  Hør episode 2:

 3. Episode 3: Slik foregikk pågripelsen av den russiske avhopperen

  Natt til fredag 13. januar løper en mann over den islagte Pasvikelva i Finnmark, og krysser den norsk-russiske grensa ulovlig.

  Hva skjedde da alarmen gikk på Pasvik grensestasjon, og vernepliktige grensejegere måtte rykke ut og pågripe en russer, som senere viste seg å tilhøre den beryktede Wagner-gruppen?

  Hør episode 3:

 4. Episode 4: Nordområdene - storpolitikk på dørterskelen

  Nordområdene har alltid vært viktige for Norge og Russland. De siste årene er det flere som har meldt sin interesse for å være tilstede i nord. Det handler om rike naturressurser og sikkerhetspolitiske interesser. 

  Hvorfor er nordområdene så viktige for så mange? Og hvilken rolle spiller Norge oppi dette? 

  Hør episode 4:

 5. Episode 5: Gamle våpen avgjørende i moderne krig

  I krigen i Ukraina er det artilleri som tar desidert flest liv. Hvordan kan et så gammeldags våpen være avgjørende i moderne krigføring?

  Hør episode 5:

 6. Episode 6: Norske kampfly forsvarer luftrommet over Island

  Fire norske F-35 kampfly er på Island for å overvåke og passe på luftrommet over Island. Hvorfor skal norske fly passe på Island? Og hvorfor har ikke Island et eget forsvar? Møt noen av de som er på den gamle Nato-basen på Keflavik og hør intervju med Islands utenriksminister om oppdraget.

  Hør episode 6:

 7. Episode 7: EKSTRA - Etterretningstjenesten om trusler mot Norge

  EKSTRA: Mandag 13. februar ble etterretningstjenestens rapport om de største truslene mot Norge lagt frem. Ifølge Fokus-rapporten er det Russland og Kina som truer norsk sikkerhet i dag. Hør fra pressekonferansen og intervju med hovedlærer i etterretning ved Forsvarets Høgskole, Tom Røseth.

  Hør episode 7:

 8. Episode 8: Norsk-ukrainsk nettsamarbeid gir påfyll av soldater i Ukraina

  Ukraina har store tap i krigen og er avhengig av å fylle på med nye soldater. Skolen har blitt et mål for russerne, men gjennom nettløsninger og videoundervisning har Ukraina kunnet fortsette soldatutdanningen, med god hjelp fra Norge og Forsvarets Høgskole.

  Hør episode 8:

 9. Episode 9: (EKSTRA) Nytt jordskjelv i Tyrkia - Forsvaret evakuerer skadde

  Forsvaret er på plass i Tyrkia med et Hercules transportfly for å evakuere skadde etter jordskjelvet. Mandag kveld kom et nytt jordskjelv og Forsvaret måtte evakuere et helt sykehus som stod i fare for å kollapse.

  Hør episode 9:

 10. Episode 10: Ett år med krig i Europa. Finnes det lover og regler for en krig?

  I dag er det ett år siden Russland invaderte Ukraina og det brøt ut krig i Europa. Finnes det lover og regler i noe så brutalt som krig? Har man lov til å drepe i krig, og i så fall hvem har man lov til å drepe?

  Hør episode 10:

 11. Episode 11: Ubåter - Et av våre mest slagkraftige våpen

  Ubåter er et av våre mest slagkraftige våpen. Ubåtene våre kan gjemme seg under havoverflaten i opptil 40 døgn og dermed være en skjult trussel for de som vil utfordre norsk suverenitet. Hva gjør egentlig en ubåt? Og hvorfor er de et av våre aller viktigste våpen? Hør intervju med sjef for ubåttjenesten Øystein Valland og bli med på ubåt sjefskurs ombord i en av ubåtene våre i dagens episode av Forsvarspodden.

  Hør episode 11:

 12. Episode 12: Joint Viking - 20 000 soldater øver i Nord-Norge

  Akkurat nå øver 20 000 soldater fra Norge og ni allierte land i Nord-Norge. Joint Viking-øvelsen tar utgangspunkt i NATOs artikkel 5 og er den største norske øvelsen i 2023. Hva er egentlig artikkel 5? Hvorfor skal våre allierte trene i Nord-Norge?

  Hør episode 12:

 13. Episode 13: Lasergevær og gudepistol - høyteknologisk øving

  Med et avansert lasersystem kan soldatene trene så realistisk som overhodet mulig uten å skyte med skarpt. Sensorer registrerer om du blir skutt og om du trenger medisinsk behandling. Systemet har gjort treningen så ekte av flere mener den har reddet liv.

  Hør episode 13:

 14. Episode 14: FFI: – Norge har ikke et tilstrekkelig forsvar

  – Norge har ikke et tilstrekkelig forsvar, det sa Forsvarets Forskningsinstitutt da de la frem Forsvarsanalysen 2023 tidligere denne uken.

  Hva er det Forsvaret mangler? Og hvordan skal vi få et tilstrekkelig forsvar? Hør intervju med forskningsdirektør i FFI, Espen Skjelland, og forsvarssjef Eirik Kristoffersen i dagens episode av Forsvarspodden.

  Hør episode 14:

 15. Episode 15: Felles nordisk luftstyrke med 250 jagerfly

  De nordiske landene har inngått en avtale som innebærer at våre 250 kampfly skal driftes som én luftstyrke. I tillegg skal vi samarbeid om overvåkingsfly, patruljefly, helikoptre, radarsystemer og luftvern. Men hvor slagkraftig blir denne nordiske luftstyrken? Og hvordan skal vi samarbeide når svenskene har et helt annet jagerfly enn oss?

  Hør episode 15:

 16. Episode 16: Nye donasjoner på plass i Ukraina - når starter våroffensiven?

  Ukraina har fått stridsvogner, kampfly og annet utstyr fra Vesten. De norske stridsvognene er nå på plass og i Polen har ukrainsk personell har fått opplæring i hvordan vognene skal betjenes. Hør oberstløytnant Palle Ydstebø om våroffensiven i Ukraina.

  Hør episode 16:

 17. Episode 17: Shanty, studiepoeng og sjøkrig - offisersutdanning på Statsraad Lehmkuhl.

  Lørdag kom Statsraad Lehmkuhl hjem til Bergen etter to års jordomseiling. Mer enn 70 førsteårskadetter fra Sjøkrigsskolen vært med på toktet de siste tre månedene. Men disse kadettene skal bli offiserer på hypermoderne krigsskip. Hvorfor i all verden blir de lært opp på en gammel seilskute?

  Hør episode 17:

 18. Episode 18: Kan bruk av simulatorer ta over for trening i felt?

  Når Forsvaret bruker simulatorer i øving og trening - da kan vi øve, uten utslipp, uten å bruke ammunisjon og vi kan trene og øve i all slags vær. Simulatorer skaper en svært realistisk måte å trene på. Bli med inn i simulatorene og hør om alle mulighetene de gir.

  Hør episode 18:

 19. Episode 19: 
  EKSTRA - Forsvarsbudsjettet økes med 11 milliarder frem til 2026

  Forsvaret skal styrkes med 11 milliarder frem til 2026 for å nå NATOs mål om 2 prosent av Brutto nasjonalprodukt. Det kom frem på en pressekonferanse tidligere i dag. Hør intervju med forsvarsminister Bjørn Arild Gram i dagens episode av Forsvarspodden.

  Hør episode 19:

 20. Episode 20: Forsvarskommisjonen: - Ikke er det enkelt, ikke er det billig og ikke er det gjort i morgen

  Forsvarskommisjonen foreslår en umiddelbar økning av forsvarsbudsjettet med 30 milliarder kroner. I tillegg bør det bevilges 40 milliarder kroner ekstra per år de neste 10 årene. - Norsk sikkerhetspolitikk og norske interesser står etter kommisjonens vurdering overfor formidable utfordringer, sa kommisjonsleder Knut Storberget under fremleggelsen av rapporten.

  Hør episode 20:

 21. Episode 21: Kypros - Væpnet konflikt i ferieparadis

  Kypros regnes som et ferieparadis av de fleste nordmenn. Samtidig står øya i en væpnet konflikt og FN-styrker har vært på plass i snart 60 år. Hva går konflikten ut på? Og hvorfor er øya delt i to av væpnede soldater? Bli med til Kypros og møt generalmajor Ingrid Gjerde som er sjef for de 800 FN-soldatene på øya.

  Hør episode 21:

 22. Episode 22: Kan vi forsvare oss mot langtrekkende missiler og droner?

  Våpen som kan gjøre enorm skade når stadig lenger og blir mer presise. Hvordan skal vi verne oss mot dette? Og hva har vi av luftvern i dag? 

  Under øvelse Formidable Shield øvde 13 NATO-land på missil- og luftvern i Norge. Hør hvordan vi øver på å forsvare oss mot langtrekkende missiler og droner.

  Hør episode 22:

 23. Episode 23: Verdens største hangarskip er i Oslo. Hva gjør USS Gerald R. Ford her?

  Verdens største hangarskip, USS Gerald R. Ford, er i Oslo. Hva gjør et krigsskip med rundt 90 fly og et mannskap på 4500 personer her? Hvilket signal sender det til Russland? Og hvordan skal skipet øve sammen med det norske Sjøforsvaret?

  Hør episode 23:

 24. Episode 24: Mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret. Her er de nye tallene.

  I dag kom rapporten etter den interne undersøkelsen om mobbing og seksuell trakassering, den såkalte MOST-undersøkelsen. Det siste året har det vært en rekke saker i media om seksuell trakassering i Forsvaret. Hva sier tallene? Hør intervju med generalmajor Elisabeth Michelsen og FFI-forsker Kari Røren Strand i dagens episode av Forsvarspodden.

  Hør episode 24:

 25. Episode 25: Forsvarssjefens råd til politikerne

  I dag legger forsvarssjef Eirik Kristoffersen frem sitt fagmilitære råd. Rådet er hans forslag til hvordan Forsvaret skal se ut i fremtiden. Siden forrige fagmilitære råd for fire år siden har det brutt ut krig i Europa, Norge har trukket seg ut av Afghanistan og Finland har blitt med i NATO. Hvordan vil den nye sikkerhetssituasjonen påvirke Forsvarssjefens råd til politikerne? Hør intervju med forsvarssjef Eirik Kristoffersen her.

  Hør episode 25:

 26. Episode 26: Slik blir du spesialsoldat

  Akkurat nå pågår marinejegeropptaket på Haakonsvern i Bergen. Hva skal til for å bli en spesialsoldat? Hva kreves av en marinejeger? Bli med på opptaket der søkerne må igjennom tøffe oppgaver for å kunne nå drømmen om å bli spesialsoldat i Forsvaret.

  Hør episode 26:

 27. Episode 27: Kystvakten - klar for storinnrykk til sjøs

  I år vil mange nordmenn feriere i Norge. Det betyr travle dager for Kystvakten som passer på hele kysten vår. Hva gjør egentlig Kystvakten? Og hvorfor har Kystvakten politimyndighet på sjøen? Bli med Kystvakten ut i Oslofjorden i dagens episode av Forsvarspodden.

  Hør episode 27:

Sesong 1

 1. Det er krig i Ukraina og Norge og vesten donerer store mengder våpen og bistand til ukrainerne. Hvilken type våpen er det snakk om og ser man igjen de norske donasjonene i Ukraina? Oberstløytnant Palle Ydstebø svarer på spørsmål om norsk hjelp til Ukraina i første episode av Forsvarspodden.

  Hør episode 1:

 2. Hva skiller grensen vår mot Russland fra grensene mot Sverige og Finland? I denne episoden av Forsvarspodden snakker vi med sjef for grensenvakten Michael Rozmara om arbeidet ved den norsk-russiske grensen. Har krigen i Ukraina skapt en ny situasjon for grensevakten? Hva betyr det at grensen til Russland er åpen?

  Hør episode 2:

 3. Væpnede vakter står vakt ved gass- og oljeanleggene på Mongstad og Kolsnes. Assisterende PST-sjef Hedvig Moe sier at sabotasjetrusselen mot Norge er større etter at krigen brøt ut. Hvorfor er soldatene bevæpnet? Hva er det de ser etter? Og hvorfor er det Heimevernet som har fått oppdraget? Hør ny episode av Forsvarspodden.

  Hør episode 3:

 4. På grunn av den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa på flere tiår, bestemte regjeringen 31. oktober at Forsvaret skal heve sin beredskap og gå over til en ny fase i sitt planverk.

  Hva innebærer denne nye fasen – og hvordan vil nordmenn merke endringen? Forsvarssjef Eirik Kristoffersen forklarer den økte beredskapen. Hør ekstraepisoden i lenkene under:

  Hør episode 4:

 5. Hvordan er det å trene opp sivile ukrainere som skal rett ut å kjempe i krigen? På bare fem uker skal norske soldater fra Telemark Bataljon og Brigade Nord trene opp ukrainere i det som heter Operasjon Interflex. Hva tenker de norske instruktørene om at ukrainerne snart skal krige mot russerne? Hvorfor har Norge tatt på seg dette oppdraget?

  Hør episode 5:

 6. Hver uke evakuerer Forsvaret, sammen med SAS, hardt skadde ukrainere fra krigen. I et ombygd passasjerfly transporteres ukrainere til sykehus i Europa. Norge er et av landene som har evakuert flest skadde ukrainere siden krigen startet.

  Hvordan er det å jobbe ombord på disse flyvningene? Hvilket inntrykk sitter man igjen med etter et slikt oppdrag?

  Hør episode 6:

 7. Russiske styrker har trukket seg ut av Kherson til den andre siden av elven Dnipro. Hvordan skal vi forstå den russiske tilbaketrekningen og hvorfor er Dnipro-elven så viktig i krigen? Oberstløytnant Palle Ydstebø forklarer situasjonen i og rundt Kherson.

  Hør episode 7:

 8. I dag kom rapporten fra konsulentselskapet PwC om varslingssystemet i Forsvaret. Hva sier rapporten om hvordan Forsvaret har håndtert varslingene? Hva må Forsvaret gjøre for å unngå lignende situasjoner i fremtiden? Hør forsvarssjef Eirik Kristoffersen om varslingsrapporten.

  Hør episode 8:

 9. 60 000 ungdommer skal nå svare på egenerklæringsskjemaet fra Forsvaret, som brukes for å avgjøre hvem som skal på sesjon. Her får de spørsmål om alt fra motivasjon til psykisk helse og rusbruk. Hvordan brukes informasjonen fra 17-åringene? Og hvem er det Forsvaret vil ha inn i førstegangstjeneste?

  Hør episode 9:

 10. Russland driver massiv påvirkning gjennom blant annet sosiale medier. Hvordan foregår denne påvirkningen og hva kan vi gjøre for å beskytte oss mot strømmen av falsk informasjon fra russerne?

  Hør intervju med Eskil Grendahl Sivertsen som er Spesialrådgiver på Forsvarets forskningsinstitutt.

  Hør episode 10:

  • Spotify
  • Apple podkast
 11. De russiske ubåtene med atomvåpen er stasjonert bare noen mil fra grensen til Norge. Helt siden den kalde krigen har de myteomspunnede ubåtene blitt jaktet på av Norge og Vesten. Hvorfor er disse ubåtene så viktige og hvorfor seiler de russiske atomubåtene i farvannet utenfor Norge?

  Hør episode 11:

 12. 2022 har vært et dramatisk år. Det har brutt ut krig i Europa, den militære beredskapen i Norge har økt og Forsvaret har fått en rekke varslingssaker.

  I løpet av året har vi opplevd at norske olje- og gassanlegg voktes av væpnede soldater. Vi har fått nye patruljefly, kystvaktfartøy og lastevogner.

  Norge har støttet Ukraina med både våpen og opplæring.

  I denne episoden oppsummerer vi året i Forsvaret.

  Hør episode 12:

 13. 2022 har vært et dramatisk år. Det har brutt ut krig i Europa, den militære beredskapen i Norge har økt og Forsvaret har fått en rekke varslingssaker.

  I løpet av året har vi opplevd at norske olje- og gassanlegg voktes av væpnede soldater. Vi har fått nye patruljefly, kystvaktfartøy og lastevogner.

  Norge har støttet Ukraina med både våpen og opplæring.

  I denne episoden oppsummerer vi året i Forsvaret.

  Hør episode 13: