Klar for den mest eksotiske arbeidsplassen i Noreg?

Forsvaret har ein liten stasjon på Jan Mayen i Norskehavet. 1000 kilometer frå fastlandet jobbar det 18 menneske heile året. No lyser Forsvaret ut fleire stillingar for sivile.

jan-mayen-002

​​​​​​​​​– Vi søkjer etter fagfolk i alle aldre og kjønn. Du som søkjer må være allsidig og innstilt på å løyse oppdukkande utfordringa sjølv. Samarbeidsevne og og initiativ er viktige eigenskaper, og så må du være mentalt robust, seier stasjonssjef Inger-Ann Johansen.

Stillinga som stasjonssjef er militær, men dei fleste andre stillingane er sivile. Det er desse Forsvaret no skal fylle. Totalt jobbar det 18 menneske på øya, 14 av dei er knytta til Forsvaret. Dei fire siste jobbar for Meteorologisk institutt og leverer vêrmeldingar for Nord-Noreg.

Beredskap

Det rekrutteres to ganger i året, og stillingane varar i seks månader – frå april til september, og frå september til april.

– Et av de viktigste målene samfunnet Jan Mayen bidrar til for staten Norge er å ivareta godt forvaltede polarområder. I det ligger det blant annet bevaring av ro og stabilitet, bevaring av natur, og opprettholdelse av eksisterende norske samfunn i disse områdene, opplyser stasjonssjefen.

På Jan Mayen finnes det flere elementer som er viktig for norsk beredskap.

Værobservasjoner fra Jan Mayen indikerer ofte uvær som vil treffe fastlands-Norge to dager senere.

Her er også en av tre GALILEO-bakkestasjoner som inngår i et viktig europeisk satelittnavigasjonssystem.

Det finnes et drivstofflager som kan benyttes av redningstjenesten, og seismologiske sensorer som registrerer jordskjelv og eventuelle prøvespregninger.

Telenor kystradio har ewtablert en link for nødandrop, som er viktig for redningstjenesten og båttrafikken i området.

Eksotisk

Jan Mayen er ei lita øy med både vulkan og isbrear. Klimaet er arktisk, og vêret er ein faktor som påverkar kvardagen.

Øya med den ekstreme naturen ligg 1000 kilometer frå Fastlands-Noreg.

­– Ei polarøy og ein utpost i Nordishavet med vill, vakker og nådelaus natur, seier Johansen om den unike og isolerte flaggposten i Nordishavet.

Forsvaret treng no ein ingeniør, avdelingsingeniør, maskinist, elektronikksjef, kjøkkensjef, assisterande kjøkkensjef, førstekokk, vedlikehaldar, mekanikar og avdelingssjukepleiar.

Sjå alle ledige stillingar på Jan Mayen her

– Øya er ein storslått, men isolert utpost i ishavet. Når du kjem hit blir du på øya i dei seks månadane dine. Vi kjem tett innpå kvarandre, bur og jobbar saman i eit fellesskap, og i eit sånt miljø krevs det at du er raus og tolerant. Vi må ta vare på kvarandre, seier stasjonssjefen.

Alle aldrar​​​

I dag er det tilsette frå heile landet og i alle aldrar på stasjonen.

– Besetninga består av ein glimrande miks i alder, kjønn, interessar og erfaringsnivå. Nokne er her for fyste gong mens andre er veteranar som søkjer seg tilbake gong etter gong, fortel ho.

Forsvaret sine C-130 Hercules-fly etterforsyner stasjonen om vinteren. Om sommaren får stasjonen forsyningar med båt – som oftast av Kystvakta.

Mange fritidstilbod

Sjølv om stasjonen ligg på ei øy langt uti Norskehavet, har dei tilsette eit variert og mangfaldig fritidstilbod.

Her finst idrettshall, symjehall med sauna, ski og bibliotek.

Majestetiske Beerenberg på 2277 meter er eit av dei høgaste fjella i Noreg. Beerenberg er òg den nordlegaste aktive vulkanen i verda.

Mange på stasjonen nytta fritida si på å utforske den mektige naturen.

– Alt her er så storslått, så mektig, og eg har som så mange andre forelska meg i øya, sier stasjonssjef Inger-Ann Johansen.

Les meir om Jan Mayen og stasjonen her