signal-2021-02-17-192621

Støtteeskadronen

Støtteeskadronen har som oppdrag å levere støttetjenester til Etterretningsbataljonen (EBN) innenfor vakthold, samband og logistikk.

Som vernepliktig inne til førstegangstjeneste i Støtteeskadronen kan man få mulighet til å tjenestegjøre innenfor fagområdene vakthold, samband og logistikk, eller som assistent i en tropp eller et kompani.

Førstegangstjeneste i Støtteeskadronen

Førstegangstjeneste i Støtteeskadronen varer i 12 måneder med innrykk i januar eller august. Tjenesten starter med en rekruttperiode på 7 uker tilsvarende det man finner i andre avdelinger i Hæren.

I perioden etter dette vil man bli fordelt til en spesialisering som vakt- og sikringssoldat, sambandssoldat, sanitetssoldat, administrasjonssoldat eller vognfører og bli gitt fagspesifikk utdanning innenfor sitt nye fagfelt. Det er også i denne perioden man normalt vil få sin første permisjonsperiode.

I løpet av den videre tjenesten vil man gå inn i sin nye tjenestestilling og delta på videre soldat- og fagutdanning, øvelser og daglig oppdragsløsning. Fullført førstegangstjeneste i Støtteeskadronen gir et godt grunnlag for videre utdanning og jobb i Forsvaret.

Støtteeskadronen er i likhet med resten av EBN en skjermet avdeling. Hvis du får en innkalling til førstegangstjeneste i EBN, så ber vi om at du utviser diskresjon og da spesielt med tanke på å spre informasjonen på sosiale medier.

Merk: Støtteeskadronen tilbyr ikke førstegangstjeneste som feltoperatør, etterretningsanalytiker eller EK-operatør da dette er søkbare førstegangstjenester med egne opptaks- og seleksjonsprosesser.

Jobb i Støtteeskadronen

Vi rekrutterer våre ansatte både internt fra dem vi har inne til førstegangstjeneste, og gjennom utlysning av stillinger i beordringsomgangen for stadig tjenestegjørende.

Har du spørsmål knyttet til stillinger i Etterretningsbataljonen? Send e-post til: haeren.ebn.rekruttering@mil.no.