x DFS MD-AVD 623

Minedykker­kommandoen

Minedykkerkommandoen (MDK) er Norges største eksplosivrydderavdeling. Operatørene på MDK er spesialtrente dykkere som er utdannet til å uskadeliggjøre alle typer eksplosiver.

Ved mistanke om at det er lagt ut sjøminer eller andre eksplosive innretninger i sjøen, vil ikke sivile skip kunne seile, og militære fartøy vil begrenses kraftig. Dette kan raskt bli kritisk for Norge i en krigs- eller krisesituasjon. Du kan lese mer om hvordan å bli minedykker her.

Minedykkernes hovedoppgave er å bidra til at seilingsleder langs kysten samt havner og kaier er klarert for miner og andre sprenglegemer.

For å løse dette oppdraget, bruker minedykkerne forskjellig materiell og teknikker. De behersker blant annet flere ulike dykkerapparater, tung arbeidsdykking, eksplosivrydding på grunne og store vanndybder samt skjulte minemottiltaksoperasjoner.

For å klarere farvannet, tar minedykkerne i bruk avansert teknologi som autonome undervannsfarkoster (AUV) med søkesonar, fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV) med kamera, undervannsnavigasjon, håndholdte sonarer og svømmehjelp.

 1. Om du ønsker å bli minedykker, krever vi at du har gjennomgått sesjon. Du kan både søke til oss om du er ansatt i Forsvaret, har vært i Forsvaret tidligere eller skal inn til førstegangstjeneste.

  Vi ser etter deg som ønsker å testet og utviklet din fysiske og mentale robusthet. Videre må du ha:

  • Fylt 18 år innen opptaket starter.
  • Fullført videregående skole. Gjelder både studiespesialiserende og yrkesfag.
  • Allment evnenivå (teoritest fra sesjon) som kvalifiserer til inntak på befalskurs
  • Ha gjennomført rekruttskole ved opptaksstart.
  • Solid og stabil psyke.
  • Bestå medisinsk seleksjon.
  • Normalt syn- og fargesyn.
  • Være villig til å undertegne Forsvarets kontrakt for rusmiddeltesting.
  • Ha god vandel uten alvorlige anmerkninger.
  • Kunne sikkerhetsklareres for hemmelig.
  • Tilfredsstille fysiske minstekrav for utdanningen. Last ned anbefalt treningsprogram til opptaket her (pdf).

  Vi stiller også fysiske krav til deg som søker. Se mer om Minedykker og søk her.

 2. Minedykkerkurset innebærer en grundig og utfordrende utdanning som gjør deg skikket til yrket som profesjonell dykker og eksplosivekspert. Minedykkerfaget er meget praktisk i sin utførelse, men hviler på et solid teoretisk grunnlag. For å gjennomføre utdannelsen tilfredsstillende må du tilegne deg kunnskap gjennom både teori og praksis. Denne kunnskapen må du, i samarbeid med andre, evne å omsette i praktisk problemløsning under krevende forhold.

  Minedykkerutdanningen er en toårig fagskoleutdanning som gir 120 studiepoeng. Det første året gjennomføres ved Dykker- og froskemannsenteret (DFS), det andre året gjennomføres som praksis ved Minedykkerkommandoen (MDK).

  Les mer om utdanningen til Minedykker og søk her.

 3. Om du ønsker en krevende førstegangstjeneste med spennende muligheter, så kan du søke til opptaket for Minedykker.

  Du kan også søke om du allerede har påbegynt førstegangstjenesten.

Ferdig med førstegangtjeneste
Det gjennomføres grovseleksjon for personell som har fullført førstegangstjenesten, både tjenestegjørende og sivile, på Haakonsvern i forkant av den praktiske seleksjonen. 
Ikke avtjent førstegangstjeneste
Det gjennomføres grovseleksjon for personell inne til førstegangstjeneste. Ønsker du å bli minedykker i løpet av førstegangstjenesten, må du søke Sjøforsvarets april-kull på rekruttskolen.