Post og faktura til Forsvaret

Forsvaret har én felles adresse for formelle henvendelser og fakturaer, med enkelte unntak.

​Post:

Forsvaret har én felles adresse som skal brukes ved formelle henvendelser. Eksempler på dette kan være spørsmål som skal saksbehandles, klager eller søknader. Forsvarets seksjon for dokumentasjonsforvaltning og arkiv (DA) sorterer, digitaliserer og fordeler posten elektronisk til avdelingene. All post sendes til:

<Avdelingsnavn>
Postboks 800, Postmottak
2617 Lillehammer

Post til Forsvaret skal ikke ha personnavn som første linje i adressen.

Elektronisk post sendes til postmottak@mil.no.

Unntak: Ikke all post skal til Postmottaket. Eksempel på dette er aviser, tidsskrifter, reklame eller personlig adresserte brev og pakker. Slik post skal sendes direkte til avdelingene.

Fakturaer

Elektronisk faktura

Faktura og kreditnota skal sendes i samsvar med standarden elektronisk handelsformat (EHF). Alle fakturaer til Forsvaret i formatet EHF sendes til organisasjonsnummer 986 105 174 og adresseres til:

Forsvaret
Postboks 800, Postmottak
2617 Lillehammer

Hos Direktoratet for forvaltning og økonomistyring finner du informasjon om hvordan du sender faktura etter EHF-standarden. Se lenke under.

Kontaktinformasjon for faktura

Spørsmål om fakturering kan sendes til fft.fra@mil.no

Felles post- og fakturaadresse gjelder ikke for:

Til disse avdelingene skal du sende all post direkte.