Bilde fra berretløpet til kavalerieskadronen ved Porsanger bataljon.

Personell

I 2020 utgjorde Forsvarets totale styrkestruktur nærmere 70 000 mennesker.