Bilde fra berretløpet til kavalerieskadronen ved Porsanger bataljon.

Personell

I 2020 utgjorde Forsvarets totale styrkestruktur nærmere 70 000 mennesker.

Tallene under gjelder for året 2020. Oppdaterte tall for 2021 kommer når Forsvarets årsrapport legges frem i midten av mars 2022.