Bilde fra berretløpet til kavalerieskadronen ved Porsanger bataljon.

Personell

I 2021 hadde Forsvaret rundt 17 185 årsverk. Av disse var 20 prosent kvinner. Hele den totalte styrkestrukturen i Norge utgjør nærmere 70 000 mennesker.

Forsvaret hadde i 2021 over 17 000 ansatte, drøyt 9000 soldater i førstegangstjeneste og 575 lærlinger. Under kan du se fordelingen i de ulike forsvarsgrenene og avdelingene. Plutselige hopp i grafer og store endringer i tall skyldes vanligvis omorganiseringer og andre organisatoriske endringer.