Foto. CMF

Bahrain

Norge deltar med én stabsoffiser i Combined Maritime Forces i Bahrain.

Norge har siden 2013 hatt én stabsoffiser i Combined Maritime Forces i Bahrain. I tillegg til å være norsk Senior National Representative (SNR) ved den amerikanske marinebasen National Support Activity Bahrain, har den norske representanten en sentral stilling i organisasjonens hovedkvarter som sjef for «Engagement and Regional Cooperation».

Stillingen er sentralt plassert i staben og har ansvar for engasjementsaktiviteter for ledelsen både på kort og lang sikt. Rådgivning innen strategisk kommunikasjon og utarbeidelse av talepunkter inngår som en del av arbeidsoppgavene. Staben preges av å være en bredt sammensatt internasjonal stab, hvor man samarbeider på tvers av nasjonene for å oppnå Combined Maritime Forces sin målsetning.

Operasjonen

Combined Maritime Forces er en amerikanskledet koalisjon bestående av 33 frivillige land fra alle verdens kontinenter. Styrken ble opprettet i 2001 med et mål om å bekjempe trusselen fra internasjonal terrorisme i det maritime domenet.  Rundt 90 % av all internasjonal handelstransport foregår idag sjøveien. Det er derfor av stor betydning for stabiliteten i verdensøkonomien at sivil skipsfart kan passere uhindret gjennom internasjonalt farvann.

Operasjonens hovedoppgaver i dag er å jobbe mot terrorisme (gjennom blant annet å forhindre ulike typer smugling), forhindre piratvirksomhet, fremme regionalt samarbeid og arbeide for et trygt maritimt miljø. Styrken har også mulighet til å bidra ved miljøkriser og humanitære kriser.

Operasjonsområdet dekker Rødehavet, Adenbukta, Det somaliske bassenget, Det nordarabiske hav, Omanbukta samt store deler av Det indiske hav og Persiabukta. 

Bekjemper piratvirksomhet

Organisasjonen ledes av et hovedkvarter (Combined Maritime Forces Headquarters), og har tre ulike operasjonsstyrker under seg; Combined Task Force (CTF) 150, CTF 151 og CTF 152. Combined Task Force 150 bekjemper terrorisme på havet. I praksis handler dette om å jobbe for å hindre terrororganisasjoner i å skaffe seg inntekter fra smugling av narkotika og våpen. Combined Task Force 151 har som målsetting å bekjempe piratvirksomhet.  Denne styrken samarbeider tett med EU Naval forces og deres Operation Atalanta, som har det samme mandatet og oppdraget. CTF 151 patruljerer primært den internasjonale etablerte transittkorridoren gjennom Adenbukten, Bab Al Mandeb og inn i Rødehavet, samt langs østkysten av Somalia for å sikre navigasjonsfrihet og beskytte global maritim handel.

Combined Task Force 152 har ansvaret for maritime sikkerhetsoperasjoner inne i Persiabukta.  Denne styrken ble etablert i 2004 og består i dag primært av fartøyer fra Gulflandene, herunder Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Oman samt De forente arabiske emirater. Styrken er understøttet av amerikanske og britiske fartøyer. Den maritime aktiviteten til CTF 152 handler primært om kapasitetsbygging. Ved å seile, øve og trene sammen er målsettingen å styrke samarbeidet mellom Gulflandene i det maritime domene.