Internasjonale operasjoner og aktiviteter

Norske soldater deltar i militære operasjoner og aktiviteter verden over. Les hva norske soldater gjør.