Internasjonale operasjoner

Norske soldater deltar i militære operasjoner verden over. Les mer om operasjonene og hva de norske soldatene gjør.