ACE170526jm_137

Arctic Challenge Exercise

Luftøvelsen Arctic Challenge Exercise (ACE) arrangeres annethvert år og startet som et nordisk samarbeid mellom Norge, Sverige og Finland.

I flere år har Norge arrangert og deltatt i jagerflyøvelsen Arctic Challenge Exercise, forkortet ACE. Siden 2013 har øvelsen blitt arrangert annethvert år, og ACE-21 finner sted fra 7. til 18. juni. Øvingsaktiviteten vil foregå ut fra Bodø og Ørland i Norge, fra Kallax i Sverige og Rovanemi i Finland, og enkelte kapasiteter vil delta fra sine hjemmebaser i Europa. Under forrige øvelse i 2019 deltok over 100 luftfartøyer fra ni land.

Norges deltakelse

Fra Norge deltar flere av Luftforsvarets avdelinger, og elementer fra Sjøforsvaret og Hæren er også med. For F-16 er dette siste gang, mens det for F-35 er første gang. Luftvern fra Ørland reiser til Sverige og vil delta derfra under hele øvingsperioden. Det vil være flyaktivitet i øvingsområdene i Bodø og Ørland, men i hovedsak vil det ikke være aktivitet utover kvelden.

Bakgrunnen

Øvelsen har sitt utspring i et nordisk samarbeid som Norge, Sverige og Finland innledet tilbake i 2008. Hensikten var at de tre nordiske nasjonene skulle kunne trene sammen i hverandres øvingsområder på tvers av landegrensene.

Dette samarbeidet ble kalt Cross-Border Training og har både vært effektivt og lærerikt for landenes luftforsvar. I 2013 utviklet øvelsen seg til en større flernasjonal øvelse, og har siden blitt arrangert hvert annet år.

ACE er del av Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO), som er samtrening mellom Finland, Norge og Sverige. På tilnærmet ukentlig basis trener landene sammen mellom landegrensene i oppdrag som inneholder kombinert kamptrening i luften, med utflygninger fra deres baser i nord. Å sette sammen en større øvelse med flere nasjoner involvert, gir et kostnadseffektivt treningsutbytte for alle parter.

Mer om ACE-21

I flere år har Norge arrangert og deltatt i jagerflyøvelsen Arctic Challenge Exercise. Slik blir det også i år, og F-16 og F-35 deltar sammen for første gang.

Pil til høyre
20210323OAV_IAP_F-35_Takeoff_9884_export