Feltoperatører fra Fjernoppklaringseskadronen i Etterretningsbataljonen samtrener med kolleger fra US Marines og 339-skvadronen i Luftforsvaret, under den multinasjonale vinterøvelsen Cold Response 2020 i Troms.

Alliert trening i Norge

Som medlem av NATO er trening med allierte soldater en naturlig del av Forsvarets virksomhet.

For å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen, er vi i Forsvaret avhengige av å øve sammen med våre allierte. NATO er verdens største militærallianse og utgjør fundamentet i forsvaret av Norge. Dersom det kommer en større konflikt, må alliansen stå sammen.

Å øve på å forsvare Norge det viktigste vi i Forsvaret gjør. Like viktig er det å øve sammen med våre allierte for å sørge for at samarbeidet mellom landene fungerer så godt som mulig.

Derfor trener allierte styrker i jevnlig i Norge – både alene og sammen med norske eller andre allierte styrker. Den allierte treningen kan skje både uavhengig eller som del av andre øvelser, for eksempel Cold Response. 

20181103tk_I8325.jpg
Franske soldater og kjøretøy landsettes fra et landgangsfartøy i EDA-R-klasse under øvelse Trident Juncture 2018 i Norge.