Skilt som signaliserer at man kjører inn i et område hvor øvelse Trident Juncture 2018 foregår i Norge

Trafikksikkerhet under Cold Response

Feltdelen av øvelsen er over, men det kan fortsatt bli en del militærtrafikk på enkelte veier. Det kan føre til forsinkelser og uvant kjøremønster.

Øvelse Cold Response ble avsluttet 31. mars 2022, men det vil fortsatt bli en del militærtrafikk i tiden etter. Dette skyldes at materiell og styrker skal reise fra øvingsområdet og tilbake til sine respektive land og avdelinger.

Disse veiene berøres nå

 1. Nå etter øvelsen vil det være militær kolonnetrafikk på disse veiene:

  • Riksvei 80 mellom Bodø og E6
  • E10 Bjørnefjell og Tjeldsundbrua
  • Fylkesveinettet mellom Bardufoss og Sørreisa
 2. Nå etter øvelsen vil det være militær kolonnetrafikk på disse veiene:

  • E6 mellom Fredrikstad og Hamar
  • Riksvei 3 mellom Hamar og Rena
  • Riksvei 2 mellom Kongsvinger og Elverum
  • Riksvei 25 Elverum og Trysil
 3. I Midt-Norge vil det i hovedsak være aktivitet på Fosen og i stjørdalsområdet nå etter øvelsen.

Råd til deg som skal ferdes i områdene

 • Følg anvisninger og beskjeder fra militærpoliti og trafikkskilt. Sjekk også trafikkinformasjon hos Statens vegvesen.
 • Militærkolonner kjører saktere enn ordinær trafikk, og det kan bli enkelte, midlertidige stengninger. Beregn derfor ekstra kjøretid.
 • Militære kjøretøy er store, men ikke så lett å få øye på. Sikkerhetsavstanden til en stridsvogn er minst ti meter. Husk at blindsonen er stor, og at tårnet på stridsvognen kan rotere selv om den står stille.
 • Militærkolonner vil være merket med blått flagg på det forreste kjøretøyet, og grønt flagg på det bakerste. I mørket erstattes flaggene av henholdsvis blått og grønt lys. Militære kolonner skal være merket med «Militær kolonne»-skilt både fremst og bakerst i kolonnen.

Sikkerhet og trygg ferdsel er en grunnstein i øvelse Cold Response. Trafikksikkerhet går foran øvingsbehov, og Forsvaret har mange tiltak og planer for at lokalbefolkning og trafikanter skal påvirkes minst mulig – og kunne ferdes tryggest mulig.

Stridssoner

Under øvelsen opprettet Forsvaret såkalte stridssoner. Dette er store militære øvingsområder på opptil 20 kilometer, og de beveger seg i takt med spillet i øvelsen.

I stridssonene kan du møte på militære kjøretøy langs og krysse veier. Det er også stor sannsynlighet for å møte på kamuflerte soldater langs veiene. Du kan også høre smell og drønn i forbindelse med øvingsaktiviteten langs veiene.