20220420-P39A5295-Edit

Befalsskolen testet seg i maritime arbeidskrav på Haakonsvern

Forrige uke besøkte elevene ved Befalsskolen Haakonsvern orlogsstasjon. Dette er en viktig del av deres utdanning som gir innblikk i hvordan Sjøforsvaret opererer.

Befalsskolen har fem ulike arenaer gjennom sitt løp. En av dem er en innføring i maritime arbeidskrav på Haakonsvern. Her sendes elevene gjennom en rekke ulike øvelser som Sjøforsvaret bruker i sin opplæring. Dette er øvelser som røykdykking, havaritrening, vanntilvenning og bruk av navigasjonssimulator. Hensikten med dette er å trene ledelse i ukjent miljø og derav også trene stressmestring.

Sjef for Befalsskolen, Kato Kvitne mener det går opp et lys for mange under besøket.

– Den praktiske tilnærmingen gjør at mange av elevene opplever at det de kan om ledelse er ganske universelt. Stridsteknikk på sjøen handler om den indre striden, bekjempe brann eller vanninntrenging – sørge for at skroget flyter, at våpen og sensorer virker. Dette er også ferdighetsbasert og må drilles på lik linje på det som gjøres i skogen, forteller Kvitne.

Nye utfordringer


Besøket ble tilrettelagt av KNM Tordenskjold, Sjøforsvarets våpenskole. De har en rekke sentre som er viktige ressurser for utdanning av vernepliktige, spesialister og offiserer.

Elevene får mulighet til å utfordre seg selv i reelle situasjoner. Ettersom et flertall av dem kommer fra Hæren og Luftforsvaret er det mange som ikke har prøvd røykdykking eller havaritrening. Under øvelsene får alle prøvd seg i situasjoner hvor god kommunikasjon og besluttningsevne er vesentlig for å oppnå målene.

– Det er viktig å skape et fellesoperativt miljø som går gjennom alle grenene, sier Sjefsmester Sjøforsvaret, Arild Edinsen.


En innføring i maritime arbeidskrav


På det militære treningsanlegget (MTA) fikk elevene en god innføring i maritime arbeidskrav i vann og på landjorden. Det hele startet med vanntilvenning i basseng med «lenkegjeng» og andre utfordringer. Det ble gjennomført en rekke caser/aktiviteter der god kommunikasjon og samarbeid var viktig. Her fikk alle testet seg i lederrollen under krevende forhold.

SSS er Sjøforsvarets treningssenter for skipsteknikk og sikkerhet. Her fikk elevene et innblikk i hvordan Marinen «tar grop». Elevene fikk nye og uvante utfordringer som skulle løses i havarisimulator og i sammenheng med brann/røykdykking.

NAVKOMP ga elevene et innblikk i maritime operasjoner igjennom deres navigasjonssimulatorer. De hadde ulike caser innen «search and rescue (SAR)» og «Force protection (FP)». Elevene måtte selv planlegge og lede operasjonene og fikk med dette god og relevant ledertrening gjennom gode caser med mange nye momenter som måtte løses. Å lede tre underlagte småbåter var prinsipielt ganske så likt som å lede lagene i en tropp, spesielt i forhold til utfordringene med å få og beholde helhetsoversikt, utnytte ressursene og samtidig kommunisere tydelige intensjoner til underlagte.

– Ledelseselementet i det hele har store likheter, og jeg opplever at elevene får en økt respekt for Sjøforsvarets egenart, sier Kvitne.

Maktanvendelse er et viktig tema som også ble godt trent i navigasjonssimulatoren. Marinejegerkommandoen stilte også opp med en case i et av sine urbane treningsanlegg. Her ble elevene testet i en krevende PLIVO (pågående livstruende vold) case med maktanvendelse som fokus.

 

Tid til refleksjon


Tord Valved er kullsersjant på Befalsskolen og har ansvaret for elevene. Han sier de setter av mye tid til refleksjon med hensikt å utvikle elevene som rollemodeller og ledere.

I etterkant av alle øvelsene får elevene en debrief på hva som gikk bra og hva som kan forbedres. Dette er en viktig del av utdannelsen til de kommende befalene.

– Vi har stor fokus på erfaringslæring og derav mye praksis i utdanningen, avslutter kullsersjant Tord Valved.