Utdeling av vernedyktighetsmedaljen til Ving 72 og opprykksseremoni for Ving 70 ved Cyberingeniørskolen ved Forsvarets høgskole

Forsvarets høgskole

Forskning og utdanning for fremtidens forsvar.

Oppgave
Forsvarets høgskole (FHS) har Forsvarets og Norges fremste akademiske fagmiljø innen militærmakt og sikkerhets- og forsvarspolitikk. FHS utdanner alt befal og alle offiserer i Forsvaret. Gjennom forskning og utvikling er skolen ledende på kunnskap om militære styrker og krigføring.

Avdelinger

Forsvarets høgskole har ett høgskolestyre, en ledergruppe, syv utdanningsavdelinger, et institutt, en fag- og driftsstab.

Pil til høyre
Avdelinger_1

Ansatte

Til oversikt over ansatte ved Forsvarets høgskole fordelt på avdeling.

Pil til høyre
Illustrasjonsfoto av samarbeid

Forskning og utvikling

Forskning og utvikling (FoU) i Forsvaret skjer hovedsakelig ved Forsvarets høgskoles avdelinger.

Pil til høyre
Ingvill_Elgsaas

Arrangementer

Arrangementer i regi Forsvarets høgskole er åpne og gratis for alle.

Pil til høyre
arrangementer

Internasjonal mobilitet

Forsvarets høgskole er med i verdens største utdanningsprogram for enklere å samarbeide internasjonalt og skape muligheter for utveksling.

Pil til høyre
Nord-Makedonia V1_høst 22

Likestillings- og mangfoldsutvalget

Utvalget skal følge opp handlingsplan for mangfold, likestilling og kjønnsbalanse ved Forsvarets høgskole.

Pil til høyre
Handlingsplan 2019-2023
Internasjonal virksomhet ved Norwegian Defence International Centre
The Norwegian Defence International Centre (NODEFIC) er et kunnskaps- og treningssenter ved Forsvarets høgskole. Senteret tilbyr kompetanse og individuell opplæring innen FN- og NATO-operasjoner.