Utdeling av vernedyktighetsmedaljen til Ving 72 og opprykksseremoni for Ving 70 ved Cyberingeniørskolen ved Forsvarets høgskole

Forsvarets høgskole

Forskning og utdanning for fremtidens forsvar.

Oppgave
Forsvarets høgskole (FHS) har Forsvarets og Norges fremste akademiske fagmiljø innen militærmakt og sikkerhets- og forsvarspolitikk. FHS utdanner alt befal og alle offiserer i Forsvaret. Gjennom forskning og utvikling er skolen ledende på kunnskap om militære styrker og krigføring.

Pil til høyre
Hvem kan svare på hva om krigen i Ukraina?

Avdelinger

Forsvarets høgskole har ett høgskolestyre, en ledergruppe, syv utdanningsavdelinger, et institutt, en fag- og driftsstab.

Pil til høyre
Avdelinger_1

Ansatte

Til oversikt over ansatte ved Forsvarets høgskole fordelt på avdeling.

Pil til høyre
Illustrasjonsfoto av samarbeid

Forskning og utvikling

Forskning og utvikling (FoU) i Forsvaret skjer hovedsakelig ved Forsvarets høgskoles avdelinger.

Pil til høyre
Ingvill_Elgsaas

Arrangementer

Arrangementer i regi Forsvarets høgskole er åpne og gratis for alle.

Pil til høyre
arrangementer
Norwegian Defence International Centre
The Norwegian Defence International Centre (NODEFIC) er et kunnskaps- og treningssenter som tilbyr kompetanse og individuell opplæring innen FN- og NATO-operasjoner. Senteret ligger under Forsvarets høgskole.