c0e5adc3-06aa-4f51-9c14-f4a22e6485e7

Som Norges fremste akademiske fagmiljø innen militærmakt og sikkerhets- og forsvarspolitikk, utdanner vi fremtidens ledere til Forsvaret.

Noe mer enn en utdanning

Forsvarets høgskole (FHS) er lokalisert i Oslo-regionen, Bergen, Lillehammer og Trondheim. Vi er Norges fremste akademiske fagmiljø innen landmakt, sjømakt, luftmakt, fellesoperasjoner og sikkerhets- og forsvarspolitikk. Å studere hos oss gir deg noe mer enn en utdanning.

Forskning og utvikling ved høgskolen bidrar til Forsvarets og samfunnets behov for kunnskap om militære styrkers praktiske muligheter og begrensninger under vekslende teknologiske, sosiale, politiske og kulturelle forhold.

Pil til høyre
FHS' strategi 2023 - 2033
  • Gratis utdanning, dekket kosthold og losji, og ingen studielån
  • Variert skolehverdag med spennende øvelser og klasseromsundervisning
  • Tett oppfølging fra lærere, undervisere og veileder
  • Sterkt fellesskap og godt sosialt miljø
  • Garantert fast jobb med mange karrieremuligheter
  • Muligheten til å gjøre en forskjell for samfunnet
  • Den høyeste militære utdanningen vi tilbyr i Norge
  • Stort nettverk på tvers av grener og sektorer
  • Tett oppfølging og hjelp av faglig ansatte underveis i utdanningen
  • Kvalifisert til ledende stillinger innenfor forsvarssektoren, både nasjonalt og internasjonalt
  • Evne til å tenke kritisk og analytisk om militære strategier og virkemidler
  • Kunnskap for å forme effektive beslutningsprosesser
  • Stort nettverk på tvers av grener og sektorer 
  • Viktig erfaringsdeling på relevante fagområder
  • Unik arena for å møte andre fagmiljøer på tvers av etater og virksomheter
  • Verdifull utdanning på sentrale områder innen beredskap med relevans til totalforsvaret og samvirke
  • Videreutdanningsemnene er akkreditert utdanning 

   FHS' kurs, studier og enkeltemner

Spørsmål om utdanning?
Vi tilbyr et bredt spekter av utdanninger for en allsidig karriere i Forsvaret. Usikker på hva du kan studere? Spør oss!

Avdelinger

Forsvarets høgskole består av syv utdanningsavdelinger og et institutt.
Du finner oss blant annet i Oslo, Bergen og Trondheim.

Pil til høyre
Avdelinger_1.png

Ansatte

Ønsker du å kontakte en av oss? Se ansatte ved Forsvarets høgskole fordelt på avdeling.

Pil til høyre
Illustrasjonsfoto av samarbeid
Internasjonal virksomhet ved Norwegian Defence International Centre
The Norwegian Defence International Centre (NODEFIC) er et kunnskaps- og treningssenter ved Forsvarets høgskole. Senteret tilbyr kompetanse og individuell opplæring innen FN- og NATO-operasjoner.