Utdeling av vernedyktighetsmedaljen til Ving 72 og opprykksseremoni for Ving 70 ved Cyberingeniørskolen ved Forsvarets høgskole

Forsvarets høgskole

Forskning og utdanning for fremtidens forsvar.

Oppgave
Forsvarets høgskole (FHS) har Forsvarets og Norges fremste akademiske fagmiljø innen militærmakt og sikkerhets- og forsvarspolitikk. FHS utdanner alt befal og alle offiserer i Forsvaret. Gjennom forskning og utvikling er skolen ledende på kunnskap om militære styrker og krigføring.

Forskning og utvikling

Forskning og utvikling (FoU) i Forsvaret skjer hovedsakelig ved Forsvarets høgskoles avdelinger.

Pil til høyre
Ingvill_Elgsaas

Arrangementer

Arrangementer i regi Forsvarets høgskole er åpne og gratis for alle.

Pil til høyre
arrangementer
Pil til høyre
Student exchange and internationalisation