Likestillings- og mangfoldsutvalget

Utvalget skal følge opp handlingsplan for mangfold, likestilling og kjønnsbalanse ved Forsvarets høgskole (FHS).

Hva gjør Likestillings- og mangfoldsutvalget ved FHS?


Likestillings- og mangfoldsutvalget (LUV) har som oppgave å revidere handlingsplan for mangfold, likestilling og kjønnsbalanse, og å påse at dens mål blir ivaretatt og gjennomført ved alle FHS' avdelinger.

LUV skal gjennom kartlegging av behovet for og effekten av iverksatte likestillingstiltak vurdere endrede og nye tiltak i virksomhetsplanen. Sjef FHS deler ut ett beløp per år til mangfold- og likestillingstiltak etter søknadsbehandling og instilling fra LUV.

Mangfolds- og likestillingssituasjonen ved FHS dokumenteres gjennom en årsrapport. Årsrapporten skal synliggjøre hvilken effekt oppdragene i virksomhetsplanen har, og det skal inngå en vurdering av hvordan likestillingsmidlene bidrar til oppnevnelse av handlingsplanen, og mangfolds- og likestillingssituasjonen ved FHS.

LUV rapporterer til sjef FHS og høgskolens styre.

Handlingsplan for likestilling og mangfold ved Forsvarets høgskole 2024-2028

Pil til høyre
Handlingsplan V1

Instruks Likestillings- og mangfoldsutvalget

Pil til høyre
LUV_bilde