Soldater fra de tre forsvarsgrenene Hær, Sjø og Luft sammen ifm innføringen av allmennverneplikt
Norwegian conscripts from the Navy, Army and the Air Force

Forsvarets personell- og verneplikts­senter

Forsvarets personell- og vernepliktssenter forvalter alt av vernepliktig personell, og har det forvaltningsmessige ansvaret for alle Forsvarets ansatte. Det har også ansvar for Forsvarets veteranarbeid.

Oppgaver

Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) har ansvaret for verneplikten, og det som omhandler sesjon, fordeling til gren og tjenestesteder, innkalling til førstegangstjeneste og repetisjonstjeneste, rulleføring og mobilisering. FPVS har også ansvaret for utskriving til tjeneste i Sivilforsvaret. 

Det er Forsvarets personell- og vernepliktssenter som disponerer personell til internasjonal tjeneste, og har ansvaret for personellet som tjenestegjør i faste stillinger i utlandet. Avdelingen støtter også Forsvarets operative hovedkvarter ved krisehåndtering dersom det skjer ulykker eller alvorlige hendelser i utlandet med personell involvert.

Forsvarets veterantjeneste

Fra 1. august 2023 er Forsvarets veterantjeneste flyttet fra Forsvarets fellestjenester til FPVS. Tjenesten jobber med anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner fra internasjonale operasjoner.

Forsvarets veterantjeneste samarbeider også med veteranorganisasjonene og en rekke andre aktører for å øke befolkningens kunnskap om veteraner og den innsatsen de har gjort, og gjøre tilbudene til veteraner og veteranfamilier bedre kjent. Veterantjenesten driver Forsvarets veteransenter og forvalter forsvarssjefens dekorasjoner.

Trenger du å komme i kontakt med oss?

Forsvarets personell- og vernepliktssenter kan kontaktes gjennom et kontakskjema, på telefon, e-post eller gjennom sosiale medier.

Pil til høyre
Sjef FPVS Brigader Gunn Elisabeth Håbjørg i samtale med to vernepliktige soldater fra Forsvarets mediesenter
Førstegangstjeneste
Det finnes 275 ulike tjenester du kan bli plukket ut til. Er du ekstra motivert kan du selv konkurrere deg til en plass på utvalgte søkbare førstegangstjenester.
Utdanning
En utdanning i Forsvaret kan være starten på en livslang karriere. Forsvaret er også Norges største lærlingebedrift, hvor du kan kombinere førstegangstjeneste og fagbrev uten at læretiden blir lengre enn normalt.