CNMM_2161-intraosøs-1920

Kurs i traumatologi og krigskirurgi (KTK)

Forsvarets sanitet arrangerer kurs i traumatologi og krigskirurgi. Hensikten med kurset er å øke helsevesenets evne til å håndtere krevende situasjoner og skader i fred, krise og krig, i rammen av totalforsvaret. 

Kurset i traumatologi og krigskirurgi (KTK) er et kurs som gjennomføres årlig på Sessvollmoen leir i Ullensaker kommune. Kurset i traumatologi og krigskirurgi er også viktig for å sikre en kompetent styrkestruktur til Forsvaret. 

Kursets innhold

Kurset fokuserer på teamarbeid fra skadested og til livreddende kirurgisk behandling. Momenter som blir gjennomgått av alle deltakere er:

 • militær traumatologi,
 • ballistikk,
 • psykiske stressreaksjoner,
 • Tactical Combat Casualty Care (TCCC),
 • NATO Artikkel 5 scenarioer,
 • resuscitering med blod,
 • hemostatisk nødkirurgi,
 • Damage Control for ortopediske skader (DCO),
 • traumeanestesi, mottak, initielt mottak av traumepasient,
 • masseskade og triage,
 • intensivbehandling,
 • CBRNE,
 • hodeskader
 • med mer

Neste kurs

Kursperiode: 03 - 07.06.2024

Søknadsfrist: 06.03.2024

Påmelding

 

Undervisningsform

Undervisningsformene som benyttes er forelesninger, demonstrasjoner og trening på ulike modeller under veiledning. Deler av undervisningen er felles for alle målgruppene, mens andre deler er fordelt på de ulike målgruppene:

Målgrupper:

 • LIS-leger i kirurgi, kirurgisk ortopedi og anestesi (obligatorisk kurs i spesialiseringen i generell kirurgi).
 • Leger i kirurgiske fag med interesse for fagområdet. 
 • Anestesisykepleiere og operasjonssykepleiere.
 • Prehospitalt personell: Paramedisinene, ambulansefagarbeidere, medic-er
 • annet sanitetspersonell fra Forsvaret og nødetatene.

Spesielt for  prehospital målgruppe

For den prehospitale målgruppen blir det gjennomført moduler innenfor kompetansenivået Combat Medic. Dette er det høyeste kompetansenivå innen Forsvarets utdanning innen førstehjelp og akuttmedisin (for personell som ikke har helsefaglig utdanning).

KTK er en arena som inngår i nivådannende utdanning for sanitetspersonell i Forsvaret. Det er derfor kun ansatt sanitetspersonell som får delta som kurselever. Kurset er ikke åpent for sanitetssoldater inne til førstegangstjeneste.

Om instruktørene

Instruktørene vi bruker på kurset er på toppnivå nasjonalt, både fra Forsvaret og helsevesenet, herunder Traumeavdelingen på Oslo Universitetssykehus. De militær instruktørene er erfarne, og mange av de har erfaringer fra flere oppdrag i utlandet og skarpe situasjoner. Vi benytter også enkelte internasjonale instruktører.