Forsvarets ledelse

Forsvarets organisasjo​n har tretten driftsenheter, i tillegg til Forsvarsstaben og Militærmisjonen i Brussel. Hver enhet har i tillegg sin egen sjefssersjant, som er den høyest rangerte spesialisten i avdelingen.

Toppledelse

Eirik Kristoffersen

Eirik Kristoffersen

General
Forsvarssjef

Elisabeth Natvig

Elisabeth Natvig

Viseadmiral
Sjef Forsvarsstaben

Sjef Forsvarets operative hovedkvarter Generalløytnant Yngve Odlo

Yngve Odlo

Generalløytnant
Sjef Forsvarets operative hovedkvarter

Nils Andreas Stensønes

Nils Andreas Stensønes

Viseadmiral
Sjef Etterretningstjenesten

Louise Dedichen

Louise K. Dedichen

Viseadmiral
Sjef Militærmisjonen i Brussel

Forsvarets avdelinger

General major Lars Lervik, sjef Hæren

Lars S. Lervik

Generalmajor
Sjef Hæren

Rune Andersen

Rune Andersen

Kontreadmiral
Sjef Sjøforsvaret

20170510th_ 31158

Rolf Folland

Generalmajor
Sjef Luftforsvaret

Elisabeth Michelsen

Elisabeth Gifstad Michelsen

Generalmajor
Sjef Heimevernet

Christian Harstad

Flaggkommandør
Sjef Forsvarets spesialstyrker (midl.)

Inge Kampenes

Inge Kampenes

Generalmajor
Sjef Cyberforsvaret

2017-03-02 Aamodt, Lars Christian 2

Lars Christian Aamodt

Generalmajor
Sjef Forsvarets logistikk­organisasjon

Petter Iversen

Brigader
Sjef Forsvarets sanitet (fung.)

Lars Arne Aulie_V3

Lars Arne Aulie

Flaggkommandør
Sjef Forsvarets høgskole (konst.)

Pål Svarstad

Oberst
Sjef Forsvarets personell- og vernepliktssenter (fung.)

Arne Opperud

Arne Opperud

Brigader
Sjef Forsvarets fellestjenester

Forsvarets sjefssersjanter

Rune Wenneberg

Rune Wenneberg

Sersjantmajor
Forsvarssjefens sjefssersjant

Guttorm Bentdal

Guttorm Bentdal

Sersjantmajor
Forsvarsstabens sjefssersjant

Sersjantmajor Øystein Mjelle er første sersjantmajor i Heimevernet. Sersjantmajor er den øverste graden i den nye befalsordningen og han vil fungere som generalens nærmeste rådgiver under innføring av OR-ordningen i Heimevernet / Sergeant Major Øystein Mjelle is The National Home Guard’s first Sergeant Major and will be the General's close consular under implementation of the new OR-corps in the organization.

Øystein Mjelle

Sersjantmajor
Forsvarets operative hovedkvarters sjefssersjant

Hærens våpenskoles nytilsatte sersjantmajor Kristian Simonsen

Kristian Simonsen

Sersjantmajor
Hærens sjefssersjant

Arild Edinsen, sjefsmester for Sjøforsvaret.

Arild Edinsen

Flaggmester
Sjøforsvarets sjefsmester

Kommandérsersjant Didrik Sand fra NORTAD II styrken i FN operasjonen MINUSMA i Mali

Didrik Lindeberg Sand

Sersjantmajor
Luftforsvarets sjefssersjant

Sersjantmajor Gjert Grave er ny sjefssersjant i Heimevernet.

Gjert Grave

Sersjantmajor
Heimevernets sjefssersjant

Fredrik Borchgrevink

Fredrik Borchgrevink

Flaggmester
Forsvarets spesialstyrkers sjefsmester

Per Gøran Wilhelmsen

Per Gøran Wilhelmsen

Sersjantmajor
Cyberforsvarets sjefssersjant

JørgLian

Jørg Lian

Sersjantmajor
Forsvarets logistikkorganisasjons sjefssersjant

Dale-Jan Helge_2

Jan Helge Dale

Sersjantmajor
Forsvarets høgskoles sjefssersjant

Eli Bendheim

Eli Bendheim

Sersjantmajor
Forsvarets personell- og vernepliktssenters sjefssersjant

Rune-Wiik-220121

Rune Wiik

Kommandérsersjant
Forsvarets fellestjenesters sjefssersjant

Avdelingssjefer i Forsvarsstaben

Trond Kotte

Trond Kotte

Generalmajor
Sjef Støtte

Tonje Skinnarland

Tonje Skinnarland

Generalmajor
Sjef Operasjoner

Tom Simonsen

Tom Simonsen

Direktør
Sjef HR-avdelingen