Forsvarets ledelse

Forsvarets organisasjo​n har tretten driftsenheter, i tillegg til Forsvarsstaben og Militærmisjonen i Brussel. Hver enhet har i tillegg sin egen sjefssersjant, som er den høyest rangerte spesialisten i avdelingen.

Toppledelse

Eirik Kristoffersen

Eirik Kristoffersen

General
Forsvarssjef

Elisabeth Natvig

Elisabeth Natvig

Viseadmiral
Sjef Forsvarsstaben

Sjef Forsvarets operative hovedkvarter Generalløytnant Yngve Odlo

Yngve Odlo

Generalløytnant
Sjef Forsvarets operative hovedkvarter

Nils Andreas Stensønes

Nils Andreas Stensønes

Viseadmiral
Sjef Etterretningstjenesten

Louise Dedichen

Louise K. Dedichen

Viseadmiral
Sjef Militærmisjonen i Brussel

Forsvarets driftsenheter

General major Lars Lervik, sjef Hæren

Lars S. Lervik

Generalmajor
Sjef Hæren

Rune Andersen

Rune Andersen

Kontreadmiral
Sjef Sjøforsvaret

20170510th_ 31158

Rolf Folland

Generalmajor
Sjef Luftforsvaret

Elisabeth Michelsen

Elisabeth Gifstad Michelsen

Generalmajor
Sjef Heimevernet

Torgeir Gråtrud

Torgeir Gråtrud

Generalmajor
Sjef Forsvarets spesialstyrker

Inge Kampenes

Inge Kampenes

Generalmajor
Sjef Cyberforsvaret

2017-03-02 Aamodt, Lars Christian 2

Lars Christian Aamodt

Generalmajor
Sjef Forsvarets logistikk­organisasjon

Jon Gerhard Reichelt

Jon Gerhard Reichelt

Generalmajor
Sjef Forsvarets sanitet

Henning-Andrè Frantzen

Henning-André Frantzen

Generalmajor
Sjef Forsvarets høgskole

Gunn Elisabeth Håbjørg

Gunn Elisabeth Håbjørg

Brigader
Sjef Forsvarets personell- og vernepliktssenter

Arne Opperud

Arne Opperud

Brigader
Sjef Forsvarets fellestjenester

Forsvarets sjefssersjanter

Ingar Lund

Ingar Lund

Sersjantmajor
Forsvarssjefens sjefssersjant

Guttorm Bentdal

Guttorm Bentdal

Sersjantmajor
Forsvarsstabens sjefssersjant

Morten Grotnes Valla

Stabssersjant
Senior OR ved Forsvarets operative hovedkvarter

Rune Wenneberg

Rune Wenneberg

Sersjantmajor
Hærens sjefssersjant

Arild Edinsen, sjefsmester for Sjøforsvaret.

Arild Edinsen

Flaggmester
Sjøforsvarets sjefsmester

Christian Aage Olsen

Christian Aage Olsen

Sersjantmajor
Luftforsvarets sjefssersjant

Sersjantmajor Gjert Grave er ny sjefssersjant i Heimevernet.

Gjert Grave

Sersjantmajor
Heimevernets sjefssersjant

Fredrik Borchgrevink

Fredrik Borchgrevink

Flaggmester
Forsvarets spesialstyrkers sjefsmester

Per Gøran Wilhelmsen

Per Gøran Wilhelmsen

Sersjantmajor
Cyberforsvarets sjefssersjant

JørgLian

Jørg Lian

Sersjantmajor
Forsvarets logistikkorganisasjons sjefssersjant

Tore Olav Mehus

Tore Olav Mehus

Sersjantmajor
Forsvarets sanitets sjefssersjant

Dale-Jan Helge_2

Jan Helge Dale

Sersjantmajor
Forsvarets høgskoles sjefssersjant

Eli Bendheim

Eli Bendheim

Sersjantmajor
Forsvarets personell- og vernepliktssenters sjefssersjant

Rune-Wiik-220121

Rune Wiik

Kommandérsersjant
Forsvarets fellestjenesters sjefssersjant

Avdelingssjefer i Forsvarsstaben

Trond Kotte

Trond Kotte

Generalmajor
Sjef Støtte

Tonje Skinnarland

Tonje Skinnarland

Generalmajor
Sjef Operasjoner

Tom Simonsen

Tom Simonsen

Direktør
Sjef HR-avdelingen