Forsvarets ledelse

Forsvarets organisasjo​n har tretten driftsenheter, i tillegg til Forsvarsstaben og Militærmisjonen i Brussel. Hver enhet har i tillegg sin egen sjefssersjant, som er den høyest rangerte spesialisten i avdelingen.

Toppledelse

Eirik Kristoffersen

Eirik Kristoffersen

General
Forsvarssjef

Ingrid Gjerde

Ingrid M. Gjerde

Generalløytnant
Sjef Forsvarsstaben

Rune Andersen

Rune Andersen

Viseadmiral
Sjef Forsvarets operative hovedkvarter

Nils Andreas Stensønes

Nils Andreas Stensønes

Viseadmiral
Sjef Etterretningstjenesten

Louise Dedichen

Louise K. Dedichen

Viseadmiral
Sjef Militærmisjonen i Brussel

Forsvarets avdelinger

General major Lars Lervik, sjef Hæren

Lars S. Lervik

Generalmajor
Sjef Hæren

berdal-portrett

Oliver Berdal

Kontreadmiral
Sjef Sjøforsvaret

20170510th_ 31158

Rolf Folland

Generalmajor
Sjef Luftforsvaret

ommundsen-hv

Frode Ommundsen

Generalmajor
Sjef Heimevernet

20220823th_ 26461

Joar Eidheim

Generalmajor
Sjef Forsvarets spesialstyrker

201A8675

Anders Jernberg

Brigader
Sjef Forsvarets logistikkorganisasjon

20220823th_ 26719

Halvor Johansen

Brigader
Sjef Cyberforsvaret

20220823th_ 26631

Petter Iversen

Brigader
Sjef Forsvarets sanitet

20220823th_ 26761

Dag Rist Aamoth

Generalmajor
Sjef Forsvarets høgskole

20220823th_ 26557

Pål Svarstad

Oberst
Sjef Forsvarets personell- og vernepliktssenter (fung.)

Arne Opperud

Arne Opperud

Brigader
Sjef Forsvarets fellestjenester

Elisabeth Michelsen

Elisabeth Gifstad Michelsen

Generalmajor
Leder av avdeling for profesjon og kultur

Forsvarets sjefssersjanter

Rune Wenneberg

Rune Wenneberg

Sersjantmajor
Forsvarssjefens sjefssersjant

20220823th_ 26698

Guttorm Bentdal

Sersjantmajor
Forsvarsstabens sjefssersjant

20220823th_ 26576

Kirsti Johansen Green

Flaggmester
Forsvarets operative hovedkvarters sjefsmester

20220823th_ 26507

Herman Eldorhagen

Sersjantmajor
Etterretningstjenestens sjefssersjant

tandstad-portrett

Espen Tandstad

Sersjantmajor
Hærens sjefssersjant

Arild Edinsen, sjefsmester for Sjøforsvaret.

Arild Edinsen

Flaggmester
Sjøforsvarets sjefsmester

20230206th-1

Didrik Lindeberg Sand

Sersjantmajor
Luftforsvarets sjefssersjant

Sersjantmajor Gjert Grave er ny sjefssersjant i Heimevernet.

Gjert Grave

Sersjantmajor
Heimevernets sjefssersjant

20220823th_ 26599

Fredrik Borchgrevink

Flaggmester
Forsvarets spesialstyrkers sjefsmester

Cyberforsvarets sjefssersjant, sersjantmajor Frode Tørres.

Frode Tørres

Sersjantmajor
Cyberforsvarets sjefssersjant

20220823th_ 26537

Jørg Lian

Sersjantmajor
Forsvarets logistikkorganisasjons sjefssersjant

Cato Pettersen

Sersjantmajor
Forsvarets sanitets sjefssersjant

20220823th_ 26523

Jan Helge Dale

Sersjantmajor
Forsvarets høgskoles sjefssersjant

Eli Bendheim

Eli Bendheim

Sersjantmajor
Forsvarets personell- og vernepliktssenters sjefssersjant

20220823th_ 26661

Rune Wiik

Kommandérsersjant
Forsvarets fellestjenesters sjefssersjant

Per-Thomas Bøe

Per-Thomas Bøe

Flaggmester
Sjefsmester i avdeling for kultur og profesjon