Soldater fra de tre forsvarsgrenene Hær, Sjø og Luft sammen ifm innføringen av allmennverneplikt
Norwegian conscripts from the Navy, Army and the Air Force

Uniformer

Uniformer er ein naturleg og tradisjonsrik del av Forsvaret. Ber du uniform, har du både rettar og pliktar.

Militære uniformer blei første gong innført i England av kong Henrik VII i 1385. Då den norske hæren blei etablert i 1628, var det kong Christian IV som kledde han opp. Frå der kjem uttrykket «kongens klede». Framleis er kongen øvste krigsherre i Forsvaret, og det er altså «hans klede» norske soldatar ber.​​

Forsvaret har uniformer til ulike arbeidssituasjonar, som feltuniform, messeantrekk og paradeuniform. Uniformene er òg tilpassa vêr og klima, med til dømes ørkenuniform og sommarantrekk.

Det er greinsjefane som bestemmer korleis uniforma skal sjå ut, korleis soldatane skal bruke ho, og kva slags tilbehøyr ein kan ha på.

Uniforma er mykje meir enn kamuflasje og fysisk vern. Ho gir òg formelt vern i tråd med internasjonale lover og konvensjonar. Uniformskledde krigsfangar skal til dømes bli handtert humant og med respekt.

Norsk lov gir òg vern til offentleg tenestepersonell. Om nokon angrip ein tenesteperson i militær uniform, vil dette kunne gjere straffa enda strengare.

Forsvarets uniformsutsal

Vi har uniformsutsal i Oslo, Bergen og på Bardufoss.

Pil til høyre
Kvinnelig soldat fra Hans Majestet Kongens Garde under parade foran ledelsesbygget på Akershus festning i Oslo / Female soldier from His Majesty The Kings Guard during a parade at Akershus fortress in Oslo