Oblt. Atle Gulbrandsen tok 25.06.2019 over som sjef for CIS-bataljon Sør-Norge etter oblt. David Henriksen

Uniformsutsal

Forsvaret har tre utsal for uniformer og andre forsvarsprodukt: i Oslo, i Bergen og på Bardufoss.

Forsvarets uniformsutsal (FUNIF) har tre utsal. Her kan forsvarstilsette og anna forsvarspersonell kjøpe uniformer, tilbehøyr, medaljar og anna utstyr.

Leveringstider
Du må rekne med ei leveringstid på 10–12 veker frå bestillingsdato for varer vi ikkje har på lager (til dømes messeuniformer) og produkt som vi må spesialtilpasse.

Betaling
Vi er pålagde å unngå mottak av kontantar. Du kan betale på følgande måtar:

 • Bankkort eller kredittkort
 • Belasting av FP-konto
 • Betaling via FRA Bergen

Uniformsutsalet i Oslo

Utsalet er stengt kvar dag mellom 11.30 og 12.00. Har du spørsmål, ta kontakt med oss på telefon: 23 09 70 56.

 1. Vekedag Tid
  Måndag 0900–1400
  Tysdag 0900–1400
  Onsdag 1000–1300
  Torsdag 1000–1300
  Fredag Stengt

Uniformsutsalet i Bergen

Utsalet er stengt kvar dag mellom 11.30 og 12.00. Har du spørsmål, ta kontakt med oss på telefon: 55 50 33 39.

 1. Vekedag Tid
  Måndag 0900–1400
  Tysdag 0900–1400
  Onsdag 0900–1400
  Torsdag 0900–1400
  Fredag Stengt

Uniformsutsalet på Bardufoss

Utsalet er stengt kvar dag mellom 11.30 og 12.00. Har du spørsmål, ta kontakt med oss på telefon: 77 89 50 88.

 1. Vekedag Tid
  Måndag Stengt
  Tysdag 1000–1500
  Onsdag 1000–1500
  Torsdag 1200–1500
  Fredag Stengt