Oblt. Atle Gulbrandsen tok 25.06.2019 over som sjef for CIS-bataljon Sør-Norge etter oblt. David Henriksen

Uniformsutsal

Sal av uniformer skjer no via Forsvarets intranett. Frå 1. juni 2023 er det ikkje lenger fysiske utsalsstader i Oslo og Bergen. Utsalet på Bardufoss stengjer 1. november 2023.

Forsvarets uniformsutsal (FUNIF) er frå 2023 digitalt. Bestilling og sal skjer no via ei eiga nettløysing på Forsvarets intranett. Der kan ein bestille varer og få dei sende heim til seg. På FIF på intranett finn du nettbutikken og vidare instruksjonar.

For meir informasjon, ta kontakt med oss:

Dette betyr følgjande:

 • FUNIF Oslo stengde butikken for alle tenester 1. juni 2023.
 • FUNIF Bergen stengde butikken 1. juni 2023. Men utsalet i Bergen vil framleis gjere måltakingar og ta imot materiell som skal syast om fram til og med 1. november 2023.
 • FUNIF Bardufoss stengjer butikken 1. november 2023.

Uniformsutsalet på Bardufoss

Utsalet er stengt kvar dag mellom 11.30 og 12.00. Har du spørsmål, ta kontakt med oss på telefon: 77 89 50 88.

Utsalet stengjer 1. november 2023. Etter dette skjer sal av uniformer via nettløysinga i FIF på Forsvarets intranett.

 1. Vekedag Tid
  Måndag Stengt
  Tysdag 1000–1500
  Onsdag 1000–1500
  Torsdag 1200–1500
  Fredag Stengt

Uniformsutsalet i Oslo

Utsalet stengde 1. juni 2023. Gå til nettløysinga i FIF på Forsvarets intranett for å bestille.

Uniformsutsalet i Bergen

Utsalet stengde 1. juni 2023. Gå til nettløysinga i FIF på Forsvarets intranett for å bestille.

Butikken i Bergen vil framleis gjere måltakingar og ta imot materiell som skal syast om fram til og med 1. november 2023. Ring 55 50 33 39 for måltaking.