Oblt. Atle Gulbrandsen tok 25.06.2019 over som sjef for CIS-bataljon Sør-Norge etter oblt. David Henriksen

Uniformsutsal

Sal av uniformer skjer no via Forsvarets intranett, og dei fysiske utsalsstadene i Oslo, Bergen og på Bardufoss blei lagde ned i 2023.

Forsvarets uniformsutsal (FUNIF) er frå 2023 digitalt. Utsala i Oslo, Bergen og på Bardufoss er no stengde.

Bestilling og sal skjer via ei eiga nettløysing på Forsvarets intranett. Der kan du bestille varer og få dei sende heim til deg. På FIF på intranett finn du nettbutikken og vidare instruksjonar.

For meir informasjon, ta kontakt med oss:

  • E-post (ugradert): funif@mil.no
  • Telefon nettbutikk: 45 72 80 01

Uniformsutsalet på Bardufoss

Utsalet er stengt. Vi jobbar med å utvide ein prøvekolleksjon. Besøk FUNIF-sida på intranett for meir informasjon og kontakt-e-post.

Uniformsutsalet i Oslo

Utsalet stengde 1. juni 2023. Gå til nettløysinga i FIF på Forsvarets intranett for å bestille.

Uniformsutsalet i Bergen

Utsalet stengde 1. juni 2023. Gå til nettløysinga i FIF på Forsvarets intranett for å bestille.

Butikken i Bergen vil framleis gjere måltakingar og ta imot materiell som skal syast om fram til og med 1. november 2023. Ring 55 50 33 39 for måltaking.