Soldater ved Garnisonen i Sør-Varanger får første vaksinedose.

Forsvaret vaksinerer egne ansatte

Forsvaret ønsker å avlaste helsevesenet og kommunene gjennom å vaksinere egne ansatte med dose 3. Det vil også samtidig tilbys dose 1 og 2 for de som ønsker det. Dette gjelder alle med ansettelsesforhold i Forsvaret, inkludert de som er inne til førstegangstjeneste.

Regjeringen har besluttet at befolkningen over 18 år skal tilbys en oppfriskningsdose mot covid-19. I samråd med Folkehelseinstituttet (FHI) ønsker Forsvaret å bidra til å redusere smittespredningen i samfunnet ved selv å tilby vaksine til samtlige ansatte. 

I første omgang vil ansatte over 45 år tilbys en oppfriskningsdose. Deretter ansatte mellom 18 og 44 år.

– Dette vil avlaste både helsevesenet og kommunene. Samtidig bidrar vi til å redusere reisevirksomhet, som vil kunne bidra til å redusere smittespredning. Det er godt å ta del i en felles dugnad, sier sjef Forsvarets sanitet, Jon Gerhard Reichelt. 

For Forsvaret er vaksinasjonen også viktig for å redusere smittefare og for å sikre operativ evne og beredskap. 

Forsvaret har etter andre dose en høyere vaksinasjonsdekning for de over 18 år enn samfunnet for øvrig. Selv om det er sterkt ønskelig for Forsvaret at alle ansatte lar seg vaksinere, så er det frivillig.  

Også tilbud om dose 1 og 2

– Jeg håper nå at de få av Forsvarets ansatte som ikke har latt seg vaksinere, tar ansvar ovenfor samfunnet og Forsvaret. Som en sier på fjellet, så er det ikke for sent å snu, sier Reichelt. Derfor vil også de som ønsker dose 1 og 2 selvsagt få tilbudet.

Forsvaret benytter samme rutine som etablert tidligere under vaksinering av vernepliktige med dose 1 og 2. Alle driftsenheter i Forsvaret har fått utsendt informasjon om hvordan de bestiller vaksiner. Avdelingssjefer bør ta forbindelse med sin sykestue for å avtale vaksinering for sitt personell.

– Vi får utlevert de første dosene ment for dose 3 fra FHI i uke 50, og det blir stor tilgang på vaksiner fra uke 1 sier koordinator for vaksinasjonen Forsvarets sanitet, Håkon Lund.

Ikke på bekostning av øvrig befolkning

Forsvaret har lang erfaring med å vaksinere egne ansatte og skal følge retningslinjene i det nasjonale koronavaksinasjonsprogrammet. Det skal ikke vaksineres på bekostning av den øvrige befolkningen. Vaksinasjon av de under 45 år vil derfor igangsettes tett koordinert med FHI. Hvis Forsvaret starter disse vaksinasjonene tidlig, så er det fordi Norge har god tilgang på vaksiner.