Vaksinasjon

Koronainfo for ansatte og soldater

Her finner du aktuell og oppdatert informasjon om tiltak og føringer for Forsvarets personell.

Pandemien har påvirket verden og Norge siden vinteren 2020. Utover i 2021 ble store deler av Norges befolkning vaksinert, og mange har blitt immune ved gjennomgått infeksjon. Tallet på sykehusinnleggelser og intensivpasienter i Norge har i 2022 stabilisert seg på et forholdsvis lavt nivå. Det gjør at helsemyndighetene og regjeringen har fjernet alle koronatiltak og restriksjoner.

Retningslinjer for soldater og tilsatte

Situasjonen fremover vil fortsatt være skiftende. På forsommeren og utover sommeren har det blitt flere tilfeller av covid-19, på grunn av BA.5-undervarianten av omikron. Situasjonen kan endre seg hurtig, og være avhengig av lokale forhold. Vi må fortsatt forvente en del sykefravær utover i 2022.

En grunnregel i Forsvaret er at pålegg og gjeldende nasjonale råd og retningslinjer skal følges. Du finner oppdatert informasjon i lenkene under.

Dersom du blir syk

Har du symptomer på covid-19, bruk sunn fornuft. Vurder din egen form og risikoen for å smitte andre. Hold deg hjemme til du er frisk igjen.

Krever stillingen din at du likevel må møte på jobb? Da må du kontakte linjelederen din før du møter opp på jobb. Linjeleder vurderer om du skal være hjemme eller om du kan møte på jobb. Ved oppmøte på jobb, bør det settes i verk ekstra smittevern. Eksempler på dette kan være god avstand til andre og bruk av munnbind. Linjeledere støtter seg på relevante rådgivere og lokale smittevernbestemmelser.

Målet er å unngå spredning av sykdom. Slik sikrer vi personell tilgjengelig, og unngår høyt og ukontrollert fravær av særlig personell i kritiske funksjoner. Gode rutiner for smittevern reduserer risikoen for redusert operativ evne.

Forebygge
• Si ja til vaksine.
• Oppretthold god hygiene og vask hendene grundig og regelmessig.
Tiltak ved sykdom
• Hold deg hjemme eller på utpekt plass når du er syk.
• Kontakt lederen din for nærmere føringer for tilstedeværelse.
• Støtt dem som er syke.

Støtte til sivilsamfunnet

Vi skal også støtte sivile myndigheter ved behov.

Gjennom pandemien har Forsvaret ved flere anledninger bistått sivilsamfunnet, blant annet med grensekontroll, covid-19-testing og senest vinteren 2022 med støtte til vaksinering.

Vaksinasjons-oppdraget er over

På oppdrag frå regjeringa støtta Forsvaret kommunar med covid-19-vaksinasjon. Oppdraget blei avslutta 31. januar 2022.

Pil til høyre
Et vaksinasjonsteam fra Forsvarets sanitet gjennomfører vaksinering i Ålesund kommune. Etter at kommunen har bedt om bistand til vaksineringen. Teamet fra saniteten vil være i Ålesund fra 28.desemeber 2021 til 14. januar 2022. Å har mål om å vaksinere over 8000 mennesker.

Trenger du noen å snakke med?

Pandemien påvirker oss på mange ulike måter. Trenger du noen å snakke med?

  • Du kan ta kontakt med linjelederen din, tillitsvalgt eller feltprest/imam/humanist.
  • Grønn linje: 800 30 445
  • Du finner flere kontaktpunkter på denne siden.

Digitalt nødkit mot korona

Denne siden er for deg som synes at det er litt tungt nå. For deg som trenger noen å snakke med, eller for deg med brakkesjuke fra helvete.

Pil til høyre
Nestlagfører kurs hos HV-05 i Januar 2019