ronny-kristoffsersen-2020

Se hverandre, og ta vare på hverandre

Hvert år er det dessverre rundt 600 mennesker som tar selvmord i Norge, og blant disse er det også personer fra Forsvaret. Vi har nå igangsatt et målrettet arbeid for å forhindre selvmord.

Selvmord er så uendelig tragisk. Det er så uforståelig brutalt at en person som er umistelig, velger å forlate oss. For noen mennesker kan følelsen av ensomhet, sykdom, økonomi, smertefulle opplevelser, katastrofale hendelser eller mange andre grunner, være utløsende faktorer for at noen ikke ser noen annen utvei enn å ende sitt eget liv. Ofte er det vanskelig å se om noen sliter så mye at de går med selvmordstanker, og akkurat derfor er det viktig å sette fokus på hva hver enkelt kan gjøre for å hjelpe de som har det tungt, og ikke minst kommunisere tydelig til de som sliter at de ikke er alene og at vi er her for å støtte og hjelpe dem. De er ikke alene!

20210527th_ 17545.jpg
Ofte er det vanskelig å se om noen sliter så mye at de går med selvmordstanker. Illustrasjonsfoto: Torgeir Haugaard, Forsvaret

Fredag 10. september er verdensdagen for selvmordsforebygging, og også vi i Forsvaret markerer denne dagen. Det gjør vi med en informasjonskampanje om det å se hverandre, bry seg om hverandre, og støtte dem som har det tungt. Rådet for selvmordsforebyggende arbeid (RSAF) ble reetablert i 2018. I 2020 innførte Forsvaret en nullvisjon mot selvmord, og RSAF jobber målrettet mot å møte denne visjonen.

Alle har et ansvar for å bry seg, gripe inn eller varsle om man oppdager personer som kan være i krise eller selvmordsfare. For at Forsvaret bedre skal være i stand til dette, fokuserer RSAF på å ha en rådgiver funksjon til å koordinere selvmordsforebyggende arbeid. RSAF gir faglig veiledning om forhold som kan redusere selvmord, og fremmer forslag til å utvikle informasjon rundt selvmord på relevante informasjonskanaler.

JW200420-4.jpg
Kommandør Ronny Kristoffersen. Foto: Johannes Wiken, Forsvaret

RSAF har egne sider på Forsvaret.no og Forsvarets intranett. Der kan personer få råd, veiledning, informasjon og hjelp.

Informasjonskampanjen retter seg mot ansatte og vernepliktige, og den er en naturlig forlengelse av soldataksjonen tidligere i år som omhandlet psykisk helse. Vi i RSAF håper informasjonskampanjen rundt forebyggende arbeid mot selvmord får oss alle til å reflektere litt ekstra over å være et godt medmenneske, se hverandre, og ta vare på hverandre. Tusen takk for at du bryr deg!

Ronny Kristoffersen
Kommandør
Leder RSAF

Psykisk helse og selvmords­­forebyggende arbeid i Forsvaret

I Forsvaret er man som oftest omgitt av mennesker. Men likevel kan man føle seg helt alene. Men husk – selv om tankene kan bli mørke, er det alltid en utvei. Prat og del.

Pil til høyre
20210527th_ 17369