Aksonsdag 2021 på Høybuktmoen i Garnisonen i Sør-Varanger. 

Kampstøttekompaniet har drakamp mellom troppene.

Soldataksjonen

Soldataksjonen er et årlig arrangement som markeres i alle leirer og avdelinger i Forsvaret. Soldataksjonen 2024 har beredskap som tema.

Soldataksjonen pågår over hele landet gjennom året og setter søkelys på at alle skal vite sin rolle i krise og krig. Vi skal ha fokus på å være mentalt klare til strid, samt øke forståelse og bevissthet rundt soldatprofesjonen og Forsvarets samfunnsoppdrag.

Temaet for årets aksjon er bestemt av soldatene gjennom Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO). Den sikkerhetspolitiske situasjonen er spent, og det faktumet at det er krig i Europa får en til å tenke. Det er en spesiell tid å være soldat.  

Forsvarssjefens fagmilitære råd heter «trygghet i usikre tider». Soldataksjonen skal prøve å forsterke nettopp det, trygghet. 

Tidligere har aksjonen blitt arrangert gjennom én aksjonsdag på lokalt nivå, et konsept som ikke nådde ønsket måloppnåelse. Vi bygger ikke holdninger på én dag, derfor arrangeres soldataksjonen 2024 gjennom månedlige tiltak lokalt i Forsvaret.

Førstegangstjenesten er i stor grad preget av usikkerhet, soldatene trener også på usikkerhet gjennom blant annet mestringsøvelser. Som soldat er det viktig å kunne håndtere usikkerhet og utrygghet.

Videre skal aksjonen skape forhøyet bevissthet rundt den militære profesjonen.

Arrangementer

Soldater fra Setermoen leir trekker Scania under soldataksjonen 2016. / Soldier awareness-days 2016

Under følger forskjellige forslag til arrangementer. Bruk ellers gjerne film, brosjyrer, Militær fysisk trening (MFT) eller andre aktiviteter. Det er opp til den lokale arbeidsgruppen å vurdere hensikt, innhold og måloppnåelse.

 1. Alle avdelinger skal minimum arrangere én aksjonsdag i løpet av aksjons perioden, andre arrangementer kommer i tillegg. Budskapet skal komme tydelig fram på aksjonsdagen.

 2. Teambuilding

  Teambuilding skal bidra til godt miljø, åpenhet og trygghet blant medsoldater.

  Caser

  Caser kan omhandle alt fra IQ-oppgaver til dilemmaer, bruk fantasien. Det bidrar til refleksjon og åpenhet blant soldater. Her gis det mulighet til å være kreativ. En case som kan gjennomføres er «Hemmelig venn».

  Foredrag, seminar og undervisning

  Her kan man inkludere både sivile aktører og personell fra Forsvaret. Det bør være lærerikt og motiverende. Arbeidsgruppen kan invitere foredragsholdere med kompetanse og engasjement innen respekt.

 3. TVO sentralt har ansvaret for markedsføring av Soldataksjonen. I tillegg promoterer de Soldataksjonens budskap på sosiale medier og i møter med Forsvarets øverste ledelse. Avdelingene får tilsendt materiell og er ansvarlig for markedsføring innad i avdeling. Dette betyr promotering av selve soldataksjonen, dens tematikk og budskap. Markedsføring utover dette må klareres med Vernepliktsrådet (VPR).