Grensejegere på patrulje for å lete etter personer som har krysset grensen ulovlig som en del av øvelse Action/Border guards on patrol looking for persons that have crossed the border illegally as a part of exercise Action

Til deg som sliter med mørke tanker

Dersom tankene blir for tunge å bære trenger vi hjelp. Ikke hold tankene for deg selv, men snakk med noen du har tillit til. Det er mange som både kan og vil hjelpe.

  • Si at du trenger hjelp - alle ønsker å hjelpe og alle føler seg verdifull om de får lov til å hjelpe.
  • Du er viktig, og det er mange som bryr seg om deg. 
  • Du er ikke alene. Det finnes en løsning – andre har funnet den.
  • Etter tøffe tider kommer det alltid bedre tider; ha tålmodighet - de bedre tidene kommer.
  • Ting vil ikke bli bedre for noen om du er borte - heller tvert om.