Soldater studerer

Kurs, fag og stipend

Ta opp fag fra VGS

Mangler du generell studiekompetanse, eller ønsker du å forbedre karakterer, kan du gjøre det som privatist mens du er i førstegangstjeneste.

Pil til høyre
Illustrasjonsfoto av elev

Stipend

Soldat studerer

Har du karriereplaner for tiden etter førstegangstjenesten? Ønsker du å ta kurs som inngår i din karriereplan?

Alle soldater i førstegangstjeneste, militære 1. og 2.-års lærlinger samt elever ved Forsvarets skoler som ikke mottar lønn kan søke om stipend.

 1. Stipendet kan dekke 80 % av kurs- og semesteravgift samt utgifter til reise (ikke bruk av bil). For lærebøker og annet omsettelig materiell kan stipendet dekke 50 %.

  Maksimalt stipendbeløp er 20 000,– kr for 12 måneder førstegangstjeneste. Søkere med lengre eller kortere tjenestetid får maksimalt stipendbeløp forøhyet eller forkortet i samsvar med tjenestetidens lengde.

  Eksempel: 6 måneder førstegangstjeneste får 10 000,–, 18 måneder får 30 000,–. Lærlinger får maksimalt 20 000,– (kan fordeles over 2 år). Elever ved Forsvarets skoler får maksimalt 20 000,– (fordelt over 1–3 år avhengig av utdanningens lengde).

 2. Utdanningen du har søkt stipend for skal være relevant for en senere sivil yrkeskarriere.

  Utdanningen må gjennomføres i Norge og skje i løpet av tjenestetiden (før formell dimisjonsdato).

  • Førerkort klasse A, B (gjelder også utvidelse til manuelt gir) og S
  • Digitale hjelpemidler som PC, grafiske kalkulatorer o.l.
  • Bruk av egen bil ved utdanning/eksamen (kilometergodtgjørelse, parkering, bompenger etc.)
  • Fritidsrelaterte kurs som f.eks. jegerprøven, båtførerprøven og høyhastighetsbevis båt
  • Risikosport som f.eks. dykkerkurs, fjellklatring og fallskjermhopping

Slik får du stipend

 1. Du må selv vite hvilket kurs/fag du kan tenke deg. Det kan være alt fra nettbaserte kurs og eksamener til klasseromsundervisning.

  Du kan ta kursene du trenger mens du er i førstegangstjenesten, samtidig kan Forsvaret dekke store deler av kostnadene. Eksempler på kurs du kan få stipend til: 

  • Studieteknikk
  • Jobb- og karrierekurs
  • Praktisk ledelse
  • Konflikthåndtering
  • Bedriftsetablering
  • Truckførerkurs
  • Examen philosophicum (ex.phil.) og examen facultatum (ex.fac.)
  • Brannvernkurs
  • TOEFL-test

  Tips: Du kan også få stipend til privatisteksamen for VGS-fag uten å måtte søke.

 2. Når du vet hva du skal søke stipend om, kan du logge inn og søke.
 3. Etter en stund får du svar på om du får innvilget stipend eller ikke.

  Du kan selvsagt gjennomføre kurset eller faget uten innvilget søknad. Da må du ta kostnaden selv.

  Unntak: Stipend til eksamen som privatist (VGS-fag) krever ingen søknad. Du trenger bare å ettersende dokumentasjon på utgifter og karakterutskrift.

 4. Du har selv ansvar for påmelding og gjennomføring. Prinsippet er at du selv legger ut for kostnader du har til påmelding, gjennomføring, reise, lærebøker etc.

  Eventuelle utgifter til reise og opphold skal skje på billigste måte. Du får IKKE dekt bruk av egen bil (kilometergodtgjørelse, parkering, bompenger etc.). Bruk Forsvarets transport og forlegning/forpleining dersom det er mulig.

  Husk: Dokumenter utgiftene dine! Ta vare på kvitteringer etc. Du må senere ettersende disse digitalt for å få penger tilbake.

 5. Kurs, fag eller eksamen skal være fullført før stipendet utbetales.

  Få utbetalt stipend

  Du må laste opp dokumentasjon på eget skjema:

  • Dokumentasjon på gjennomført kurs eller utdanning
  • Kvitteringer og dokumentasjon på utgifter du har hatt
  Last opp dokumentasjon
  Når du har dokumentert utgiftene dine, og de blir godkjent av Forsvaret, får du tilbake penger på neste eller påfølgende utbetaling av tjenestetillegg.
Videre utdanning
Planlegger du videre utdanning? På utdanning.no finner du alt om videregående opplæring, universitet og høgskole, fagskole og folkehøgskole.
Karriereveiledning
Ønsker du karriereveiledning og er over 19 år, kan du kontakte et av de offentlige karrieresentrene. En veiledningstime hos et karrieresenter kan gjøre deg bedre kjent med dine egenskaper, interesser og kompetanse slik at du kan ta gode valg knyttet til din utdanning og arbeid.