Illustrasjonsfoto av elev

Ta opp fag fra VGS

Mangler du generell studiekompetanse, eller ønsker du å forbedre karakterer, kan du gjøre det som privatist mens du er i førstegangstjeneste.

Slik fungerer det

 1. Oppmeldingsfrister (datoer kan variere noe fylkesvis):

  • 15. januar til 1. februar (eksamen om våren)
  • 1. til 15. september (eksamen om høsten)

  Merk! Oppmeldingen til eksamen er ikke registrert før eksamenssavgiften er betalt.

  Det er ofte mest praktisk å ta eksamen nærmest tjenestestedet.

  Fagkoder: Om du har fag som skal forbedres, finner du fagkoden på vitnemålet ditt. Hvis det er nye fag, finner du fagkoden på udir.no.

  Meld deg opp som privatist
 2. Det er ditt ansvar å forberede deg til eksamen, og det er frivillig om du ønsker å følge nettbasert undervisning.

  Ta eksamen før dimisjon
  Eksamen må gjennomføres mens du er i førstegangstjeneste, er lærling eller elev ved Forsvarets skoler (uten lønn).

  Unntak: Hvis du startet førstegangstjenesten utenom hovedinnrykkene i januar, juli og august, får du også dekket stipend for eksamen ved første anledning etter dimisjon.

  Beste karakter gjelder
  Som privatist har du kun eksamen i fagene, det gis ikke standpunktkarakterer. I mange fag må du gjennomføre både muntlig og skriftlig eksamen. Om du oppnår bedre karakter på privatisteksamen enn det du har på vitnemålet, erstattes både tidligere standpunktkarakter og eventuell eksamenskarakter du har i faget fra før. Får du dårligere karakter på privatisteksamen enn du hadde i standpunkt/eksamen fra før, blir den gamle karakteren stående.

  Permisjon og lesedager
  Du får normalt permisjon på eksamensdagen dersom tjenesten tillater det. Husk å søke om permisjon fra tjeneste i god tid.

  Du kan også søke om opptil 2 lesedager per eksamen. Lesedagene bør være de to siste virkedagene før eksamen.

 3. Du trenger ikke søke på forhånd for å få stipend til eksamen, men du må ha gjennomført eksamen.

  Ettersend karakterutskrift og kvitteringer for eksamensavgift og eventuelle utgifter til reise og bøker så snart som mulig etter avlagt eksamen:

  Når du har ettersendt nødvendig dokumentasjon, og den er godkjent av Forsvaret, får du tilbake pengene på neste eller påfølgende utbetaling av tjenestetillegg.

  Vilkår

  • Stipendet kan dekke 80 % av kostnader ved gjennomføring av eksamen, eksamensavgift og reise (ikke bruk av bil eller taxi).
  • For lærebøker og annet omsettelig materiell kan stipendet dekke 50 %.
  • Eventuelle utgifter til reise og opphold skal skje på billigste måte. Bruk Forsvarets transport og forlegning der det er mulig.
  • Eksamen må gjennomføres i løpet av tjenestetiden. Unntak om du har innrykk utenom hovedinrykkene i januar, juli eller august: Da kan du få stipend for eksamen ved første mulighet etter dimisjon.
  • Du får ikke stipend til digitale hjelpemidler som PC, grafiske kalkulatorer, programvare osv.
Tilbud om undervisning
Forsvaret betaler for nettbasert undervisning i videregående fag. Forsvaret har avtale med ASK og du melder deg på fag via deres nettside.

Vilkår for gratis undervisning

Illustrasjon laptop

For å abonnere på fag hos ASK, må du være inne til førstegangstjeneste og ha som intensjon å ta eksamen i faget. Du kan abonnere på inntil 2 fag per semester.

For å kunne abonnere på fag i andre semester, er det et krav at du har hatt progresjon i fagene fra første semester.

 1. Abonnerer du på fag via ASK, kan du få tilsendt lærebøker i faget kostnadsfritt. Du kan be om bøker i søknadsskjemaet hos ASK. Bøkene sendes til din hjemadresse.

  Trenger du lærebøker i andre fag, som ikke tilbys gjennom ASK, må du betale for bøker selv. Du kan søke om å få tilbakebetalt 50 % av kostnader til lærebøker. Forutsetningen er at dette er bøker til fag du tar mens du avtjener førstegangstjenesten eller læretiden i Forsvaret.

  Utgifter til PC, grafiske kalkulatorer og annet utstyr dekkes ikke gjennom stipendet.

 2. Hvis faget du vil følge ikke finnes hos ASK, må du selv finne alternativ nettundervisning hos en annen leverandør. Da kan du få dekt utgiftene gjennom stipend (du må søke på forhånd om stipend).

Permisjon og lesedager
Du kan få permisjon på eksamensdagen. Du kan også søke om opptil 2 lesedager per eksamen. Lesedagene bør være de to siste virkedagene før eksamen. Husk å søke om permisjon fra tjeneste i god tid.
Tips
Du bør ikke ta mer enn 2 fag per semester. Dette øker sannsynligheten for å få en god karakter i faget. Førstegangstjenesten kan være hektisk og du må studere på din egen fritid.
Pil til høyre
Søk om stipend