TVO sentralt

Her finner du kontaktinformasjon til TVO sentralt. TVO sentralt består av de landstillitsvalgte, sjef TVO og administrativ koordinator. Vi har kontor på Akershus festning festning i Oslo.

Ole Magnus Totland

Ole Magnus Totland

Sjef for Tillitsvalgtordningen

Krister Sørbø, Forsvarets forum

Lise Veronica Huynh

Administrativ koordinator og nestkommanderende for Tillitsvalgtordningen

Hovedtillitsvalgte

Johanne Jensen

Johanne Haarklou Jensen

Hovedtillitsvalgt i Hæren

Charlotte Frey

Charlotte Kronstrand Frey

Hovedtillitsvalgt i Sjøforsvaret

Fride Haakenstad, hovedtillitsvalgt (HTV) i Luftforsvaret.

Fride Haakenstad

Hovedtillitsvalgt i Luftforsvaret

Landstillitsvalgte til vernepliktsrådet

Mikael Leonhardsen

Mikael Brønnum Leonhardsen

Landstillitsvalgt, oppfølging av tillitsvalgte i Hæren

Viktor Fladmoe

Viktor Sebastian Seljevold Fladmoe

Landstillitsvalgt, oppfølging av tillitsvalgte i Sjøforsvaret og Forsvarets høgskole

Tord Eriksen

Tord Kummeneje Eriksen

Landstillitsvalgt, oppfølging av tillitsvalgte i Luftforsvaret

Ida Vaktskjold

Ida Vaktskjold

Landstillitsvalgt, oppfølging av tillitsvalgte i Heimevernet,
Forsvarets operative hovedkvarter og Forsvarets spesialstyrker

Eira Hognestad von Werden

Eira Hognestad von Werden

Landstillitsvalgt, oppfølging av tillitsvalgte i Cyberforsvaret,
Forsvarets fellestjenester, Forsvarets logistikkorganisasjon,
Forsvarets sanitet og vernepliktige i utlandet