TVO sentralt

Her finner du kontaktinformasjon til TVO sentralt. TVO sentralt består av de landstillitsvalgte, sjef TVO og administrativ koordinator. Vi har kontor på Akershus festning festning i Oslo.

Krister Sørbø, Forsvarets forum

Lise Veronica Huynh

Fungerende sjef for tillitsvalgtordningen
Telefon: 23 09 72 41

Hovedtillitsvalgte

Ingri Furulund

Hovedtillitsvalgt i Luftforsvaret
Telefon: 95 18 73 12

Frida Sofie Træland Hella

Hovedtillitsvalgt i Sjøforsvaret
Telefon: 48 88 58 23

Potrettbilde Linnea Huseby Røbech

Linnea Huseby Røbech

Hovedtillitsvalgt i Hæren
Telefon: 40 46 41 01

Landstillitsvalgte til vernepliktsrådet

Krister Sørbø, Forsvarets forum

Anette Hyldmo

Landstillitsvalgt
Oppfølging av tillitsvalgte i Sjøforsvaret og Forsvarets spesialstyrker
Telefon: 46 82 29 21

Krister Sørbø, Forsvarets forum

Anniken Strønen Riise

Landstillitsvalgt
Oppfølging av tillitsvalgte i Luftforsvaret
Telefon: 48 95 45 70

Krister Sørbø, Forsvarets forum

Sofia Karin Malekas

Landstillitsvalgt
Oppfølging av tillitsvalgte i Heimevernet, Forsvarets fellestjenester og Forsvarets operative hovedkvarter
Telefon: 97 66 14 02

Krister Sørbø, Forsvarets forum

Tord Kummeneje Eriksen

Landstillitsvalgt
Oppfølging av tillitsvalgte i Cyberforsvaret, Forsvarets logistikkorganisasjon, Forsvarets sanitet, Forsvarets høgskole og vernepliktige i utlandet
Telefon: 47 61 24 14

Krister Sørbø, Forsvarets forum

Eirik Sjøhelle Eiksund

Landstillitsvalgt
Oppfølging av tillitsvalgte i Hæren
Telefon: 90 74 72 90