TVO sentralt

Her finner du kontaktinformasjon til TVO sentralt. TVO sentralt består av de landstillitsvalgte, sjef TVO og administrativ koordinator. Vi har kontor på Akershus festning festning i Oslo.

Ole Magnus Totland

Ole Magnus Totland

Sjef for Tillitsvalgtordningen
Telefon: 91 85 19 18

Krister Sørbø, Forsvarets forum

Lise Veronica Huynh

Administrativ koordinator og nestkommanderende for Tillitsvalgtordningen
Telefon: 93 60 76 71

Hovedtillitsvalgte

Johanne Jensen

Johanne Haarklou Jensen

Hovedtillitsvalgt i Hæren
Telefon: 96 04 50 05

Charlotte Frey

Charlotte Kronstrand Frey

Hovedtillitsvalgt i Sjøforsvaret
Telefon: 97 50 19 79

Fride Haakenstad, hovedtillitsvalgt (HTV) i Luftforsvaret.

Fride Haakenstad

Hovedtillitsvalgt i Luftforsvaret
Telefon: 98 44 34 01

Landstillitsvalgte til vernepliktsrådet

Mikael Leonhardsen

Mikael Brønnum Leonhardsen

Landstillitsvalgt, oppfølging av tillitsvalgte i Hæren
Telefon: 45 45 00 52

Viktor Fladmoe

Viktor Sebastian Seljevold Fladmoe

Landstillitsvalgt, oppfølging av tillitsvalgte i Sjøforsvaret og Forsvarets høgskole
Telefon: 98 85 15 34

Tord Eriksen

Tord Kummeneje Eriksen

Landstillitsvalgt, oppfølging av tillitsvalgte i Luftforsvaret
Telefon: 47 61 24 14

Ida Vaktskjold

Ida Vaktskjold

Landstillitsvalgt, oppfølging av tillitsvalgte i Heimevernet,
Forsvarets operative hovedkvarter og Forsvarets spesialstyrker
Telefon: 95 45 07 21

Eira Hognestad von Werden

Eira Hognestad von Werden

Landstillitsvalgt, oppfølging av tillitsvalgte i Cyberforsvaret,
Forsvarets fellestjenester, Forsvarets logistikkorganisasjon,
Forsvarets sanitet og vernepliktige i utlandet
Telefon: 97 50 18 14