TVO sentralt

Her finner du kontaktinformasjon til TVO sentralt. TVO sentralt består av de landstillitsvalgte, sjef TVO og administrativ koordinator. Vi har kontor på Akershus festning festning i Oslo.

Totland, Ole Magnus_3

Ole Magnus Totland

Sjef for tillitsvalgtordningen
Telefon: 91 85 19 18

Krister Sørbø, Forsvarets forum

Lise Veronica Huynh

Administrativ koordinator og nestkommanderende for tillitsvalgtordningen
Telefon: 93 60 76 71

Hovedtillitsvalgte

20220812_fladmoe_htv

Viktor Sebastian Seljevold Fladmoe

Hovedtillitsvalgt i Hæren
Telefon: 98 85 15 34

Frida Sofie Træland Hella

Hovedtillitsvalgt i Sjøforsvaret
Telefon: 48 88 58 23

Ingri Furulund

Hovedtillitsvalgt i Luftforsvaret
Telefon: 95 18 73 12

Landstillitsvalgte til vernepliktsrådet

Eiksand, Eirik_3

Eirik Sjøhelle Eiksund

Landstillitsvalgt
Oppfølging av tillitsvalgte i Hæren
Telefon: 90 74 72 90

Malekas, Sofia Karin_4

Sofia Karin Malekas

Landstillitsvalgt
Oppfølging av tillitsvalgte i Sjøforsvaret
Telefon: 97 66 14 02

Onsrud, Henrik Wirak_11

Henrik Wirak Onsrud

Landstillitsvalgt
Oppfølging av tillitsvalgte i Luftforsvaret
Telefon: 47 48 92 62

Eriksen, Tord Kummeneje10

Tord Kummeneje Eriksen

Landstillitsvalgt
Oppfølging av tillitsvalgte i Heimevernet, Forsvarets logistikkorganisasjon, Forsvarets sanitet og Forsvarets høgskole
Telefon: 47 61 24 14

Seierstad, Karen_6

Karen Evelyn Seierstad

Landstillitsvalgt
Oppfølging av tillitsvalgte i Cyberforsvaret, Forsvarets fellestjenester, Forsvarets operative hovedkvarter, Forsvarets spesialstyrker og vernepliktige i utlandet
Telefon: 41 00 78 31