Organisasjonskart TVO

Vernepliktsrådet (VPR)

Hva er Vernepliktsrådet?:

Vernepliktsrådet (VPR) representerer TVO på sentralt nivå og består av fem landstillitsvalgte, en sjef og en administrativ koordinator. VPR har som hovedoppgave å representere ordningen sentralt opp mot Forsvarets militære og politiske ledelse, samt følge opp at ordningen fungerer etter hensikt. 

Valg av Vernepliktsråd:

De landstillitsvalgte velges for ett år av gangen (1 periode), og kan maksimalt sitte i tre perioder. Vernepliktsrådet velges i april/mai, og nytt Vernepliktsråd begynner 1. juli. Kravet for å søke er at man fullfører førstegangstjenesten samme år som valget.
Har du noen spørsmål om valget? Ta kontakt med leder for valgkomiteen: Aksel Grunnvåg ([email protected])

Hovedtillitsvalgt (HTV) for gren

Hva er en hovedtillitsvalgt?: 

En hovedtillitsvalgt (HTV) er soldatenes øverste representant i en gren (Eks: Hæren). Oppgaven til HTV-en er å være soldatenes talerør opp mot ledelsen i grenen, rådgi og følge opp tillitsvalgte og følge opp at ordningen fungerer i grenen. Hverdagen til en HTV er varierende og innebærer mye reising gjennom hyppige besøksrunder til avdelingene, møter og kurs.

Valg av hovedtillitsvalgte: 

Hovedtillitsvalgte velges for ett år av gangen (1 periode), og kan maksimalt sitte i tre perioder. Kravet for å søke er at man har fullført førstegangstjenesten, har dimisjonsdato samme år som søknadsåret og at man har opprinnelse fra samme gren som stillingen. Ta kontakt med en HTV dersom du ønsker å høre mer om stillingen!

 

Vernepliktig hovedtillitsvalgt (HTV)

Hva er en vernepliktig hovedtillitsvalgt?:

Slik som en hovedtillitsvalgt (HTV) for en gren, er en vernepliktig hovedtillitsvalgt den øverste representant i sin driftsenhet 
(Eks: Cyberforsvaret ol.). HTV-en har ansvar for å være soldatenes representant mot ledelsen i driftsenheten (DIF), følge opp at ordningen fungerer og følge opp de tillitsvalgte i Driftsenheten.

Valg av vernepliktig hovedtillitsvalgt: 

Det er forskjellig praksis på hvordan en vernepliktig hovedtillitsvalgt velges rundt om i Forsvaret. Vanligvis kan man søke seg til stillingen mot slutten av rekruttskolen. Ved enkelte avdelinger er det også mulighet til å søke seg til stillingen etter rekruttskolen når man er ankommet avdelingen.

Avdelingstillitsvalgt (ATV)

Hva er en avdelingstillitsvalgt?:

En avdelingstillitsvalgt (ATV) er en vernepliktig tillitsvalgt som representerer alle vernepliktige i sin avdeling. En avdelingstillitsvalgt er soldatenes talerør, og fungerer som et bindeledd opp mot ledelsen. For å kunne representere soldatene sine best mulig, er det vesentlig å ha god kjennskap til soldatene man representerer. ATV er derfor en av de mest sosiale stillingene i Forsvaret. 

Valg av avdelingstillitsvalgt: 

Det er forskjellig praksis på hvordan en avdelingstillitsvalgt velges rundt om i Forsvaret. Vanligvis kan man søke seg til stillingen mot slutten av rekruttskolen. Ved enkelte avdelinger er det også mulighet til å søke seg til stillingen etter rekruttskolen når man er ankommet avdelingen. 

Bataljonstillitsvalgt (BTV), Kompanitillitsvalgt (KTV), Basetillitsvalgt (BsTV), Skvadronstillitsvalgt (STV)

Bataljonstillitsvalgt (BTV): 

En bataljonstillitsvalgt (BTV) er en vernepliktig tillitsvalgt som representerer alle vernepliktige i sin bataljon i Brigade Nord. En bataljonstillitsvalgt fungerer som et bindeledd mellom soldatene og ledelsen i bataljonen, samt opp mot den avdelingstillitsvalgte i Brigade Nord. En BTV jobber også tett opp mot de øvrige BTVene i brigaden.

Kompanitillitsvalgt (KTV):

En kompanitillitsvalgt (KTV) er en vernepliktig tillitsvalgt i et kompani i Hæren med formål å representere sitt kompani opp i mot kompaniledelsen i avdelingen. En KTV har hyppig forbindelse med tillitsvalgte på både tropps- og avdelingnivå.

Basetillitsvalgt (BsTV):

En basetillitsvalgt (BsTV) representerer soldatene på sin base/leir (Eks: 132 luftving Bodø). Soldatene representeres av BsTV ved lokal ledelse og gjennom BsTVs deltakelse i avdelingen/luftvingens øvrige utvalg.

Skvadronstillitsvalgt (STV):

En skvadronstillitsvalgt (STV) er en vernepliktig tillitsvalgt som representerer sin skvadron opp imot avdelingsledelsen og utad. En skvadron består av en fartøystype (Eks: samtlige korvetter). En STV har hyppig forbindelse med de tillitsvalgte i skvadronen og på tropps- og avdelingsnivå.

Troppstillitsvalgt (TTV)

Hva er en Troppstillitsvalgt (TTV)?: 

En troppstillitsvalgt er tillitsvalgt for troppen sin. Den troppstillitsvalgte er ansvarlig for å lede troppens time og representere troppen sin i andre utvalg og opp mot troppssjef.