Emneside for CBU1503 Våpentjeneste

Studiepoeng
0
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Weapon Services

Hva lærer du

Emnet bygger videre på ferdighetene kadettene tilegner seg under skyteutdannelsen- og treningen i CBU1508 - Grunnleggende soldatferdigheter.

Hensikten med emnet er at kadettene skal videreutvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger ved bruk av av primærvåpen, (angrepsrifle HK 416), samt opprettholde disse gjennom skoleløpet.

Emnet har et gjennomgående fokus på trygg våpenføring og våpenskjøtsel under ulike forhold.

Emnet skal sammen med faget grunnleggende soldatferdigheter bidra til at kadettene identifiserer seg med kravene cyberingeniørens profesjon stiller til de grunnleggende militære ferdighetene.

Emnet skal gi kadettene et godt grunnlag som kan videreutvikles uavhengig av hvilken avdeling de vil tjenestegjøre i etter utdanningen ved Cyberingeniørskolen.

 1. Kunnskaper

  Etter å ha fullført emne har kadetten:

  • forstå gjeldende sikkerhetsbestemmelser for håndtering av våpen og ammunisjon

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • Selvstendig anvende våpen og ammunisjon i henhold til de gjeldende sikkerhetsbestemmelsene

  • Anvende teoretisk kunnskap med praktisk betydning til skyteferdigheter og våpenbehandling

  • Selvstendig operere og vedlikeholde primærvåpen under krevende forhold

  • Selvstendig anvende primærvåpen HK416 med tilfredsstillende resultat til ferdighetsnivå "operatør" (tab 5-16 iht Vedlegg 2 Skytetabeller personlig våpen HK416)

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • Forstå muskeloverlæring og drill som læringskonsept

  • Selvstendig kunne drive videre trening og øving basert på forståelse for basisferdigheter.

 2. Innledningsvis vil det gjennomføres et par teorileksjoner i klasserom, men det meste av emnet undervises gjennom praksis, herunder:

  • Trening/drilling på adskillelse og sammensetning av våpenet, skytestillinger og ildhåndgrep

  • Skyting av utvalgte tabeller i spennet 5-16 fra Vedlegg 2 Skytetabeller personlig våpen HK416, som inkluderer f. eks. skyting med og uten støtte, overganger, vendinger og nærstridsløype

  Opplæring og videreutvikling av ferdigheter primærvåpnet vil være gjennomgående gjennom alle 6 semestre. Opplæring og videreutvikling av ferdigheter primærvåpnet vil være gjennomgående gjennom alle 6 semestre og planlagt undervisning er omtrent 2 dager per semester

  • UD2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitærvirksomhet (relevante sider til emnet).

  • Håndbok for angrepsrifle HK-416

 3. Obligatoriske arbeidskrav:

  Bestå kravene som stilles til Godkjent Soldat våpentjeneste innen oppstart befalsskolen. Dette tilsvarer å bestå soldatprøve 6: det militære skarpskyttermerket i bronse.

   

  Vurderingsform: Praksis

  Gruppering: Individuell

  Karakterskala: bestått/ikke bestått

  Andel: 100%

   

  Spesielle forhold knyttet til vurderingene: Todelt praktisk eksamen som gjennomføres i 6. semester:

  • Skarpskyttermerket (presisjon)

  • Test tilsvarende tabell 18 - Standpunkttest 3, kortholdsskyting (fra Reglement for automatgevær 5,56mm x 45 HK416 N og K - Hefte 3 Grunnleggende skyterekker).

 4. Emnets temaer 

  - Feltskyting

  - Stående skyting 2

  - Overganger mellom skytestillinger

  - Vendinger

  - Feltskyting 2

  - Skyteprosess

  - Nærstridsløype

  - Vertikal støtte

  - Stridsskyting

  - Skyting i bevegelse

  - Skyting i mørke