Emneside for CBU1504 Militær idrett og trening

Studiepoeng
0
Studieår
2022
Engelsk emnetittel
Military Sports and Training

Hva lærer du

Emnet gir kunnskap, ferdigheter og kompetanse innen militær trening, og har som mål å utvikle robuste befal som kan prestere fysisk og mentalt når det gjelder. Emnet må ses i sammenheng med utdanningen som gis ved Forsvarets befalsskole. Kadettene tilegner seg grunnleggende kunnskap og forståelse for at fysisk form en viktig faktor i den militære profesjonen.

Kadetten skal tilegne seg gode holdninger til fysisk aktivitet i den hensikt å kunne fremstå som et forbilde for andre i sin avdeling.

 1. Kunnskaper

  Etter å ha fullført emne har kadetten:

  • Kunnskap om grunnleggende treningslære, kostholdslære og skadeforebygging og forstår hvordan dette spiller inn i et helseperspektiv og i en militær sammenheng.

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • Anvende teori om treningslære, kosthold og skadeforebygging for å oppfylle kravene som Forsvaret stiller til styrke og utholdenhet.
  • Anvende kart og kompass for å orientere under ulike forhold.
  • Trene seg selv og andre, og kan iverksette tiltak for å nå individuelle eller avdelingens mål i forhold til fysisk form og robusthet.

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • Forstå viktigheten av fysisk trening og betydningen av dette inn mot de krav Forsvaret stiller til fysisk ytevne og robusthet.
 2. Praktiske leksjoner / fysisk trening i form av fellesøkter eller egentrening (2 økter tilstrebes pr uke) 

  Noe teoretisk undervisning i klasserom. 

  • Militær fysisk trening i grunnleggende soldatutdanning.
  • Militær fysisk trening 1 (01/2013 2.utg). Kompendium, Forsvaret Høgskole. Skare, Magnhild. 2013. 
 3. Vurderingsform: Praksis, individuell

  Karakterskala: Bestått / ikke bestått

  3000 m og styrke test. Kadetten må oppnå minimum nivå 5. på 3000m og styrketest i løpet av 2. semester, 4. semester og 6. semester.