Emneside for CBU1504 Militær idrett og trening

Studiepoeng
0
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Military Sports and Training

Hva lærer du

Emnet gir kunnskap, ferdigheter og kompetanse innen militær trening, og har som mål å utvikle robuste befal som kan prestere fysisk og mentalt når det gjelder. Emnet må ses i sammenheng med utdanningen som gis ved Forsvarets befalsskole. Kadettene tilegner seg grunnleggende kunnskap og forståelse for at fysisk form en viktig faktor i den militære profesjonen.

Kadetten skal tilegne seg gode holdninger til fysisk aktivitet i den hensikt å kunne fremstå som et forbilde for andre i sin avdeling.

 1. Kunnskaper

  Etter å ha fullført emne har kadetten:

  • Kunnskap om grunnleggende treningslære, og skadeforebygging og forstår hvordan dette spiller inn i et helseperspektiv og i en militær sammenheng.

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • Selvstendig anvende teori om treningslære, kosthold og skadeforebygging for å oppfylle kravene som Forsvaret stiller til styrke og utholdenhet.
  • Selvstendig anvende kart og kompass for å orientere under ulike forhold.
  • Trene seg selv og andre, og kan iverksette tiltak for å nå individuelle eller avdelingens mål i forhold til fysisk form og robusthet.

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • Forstå viktigheten av fysisk trening og betydningen av dette inn mot de krav Forsvaret stiller til fysisk ytevne og robusthet.
 2. Teoretiske og praktiske leksjoner/fysisk trening i form av fellesøkter eller egentrening. To økter på to timer tilstrebes hver uke det ikke er planlagt øvelser eller eksterne kurs med lengre varighet.

  Tre gjennomføringer av utholdenhets (3000 meter) og styrketester vil bli satt opp i semester 2, 4 og 6. Begge testene må bestås. Det vil i semester 2, 4 og 6 bli gjennomført merkeprøver i ski og skiskyttermerke og infanterimerke.

  • Militær fysisk trening 1 (01/2013 2.utg). Kompendium, Forsvaret Høgskole. Skare, Magnhild. 2013. 
 3. Vurderingsform: Praksis, individuell

  Karakterskala: Bestått / ikke bestått

  Kommentarer:

  Todelt individuell praktisk eksamen 2., 4. og 6. semester, med en utholdenhetstest i form av 3000m og en styrketest. Styrketesten er en gjennomføring av tre ulike øvelser, og det er gjennomsnittet av resultatene på disse øvelsene som vil være gjeldende. Eksamen må bestås i hvert av de tre semestrene.

  Karakterskala: 1-9, hvor 1-4 er ikke bestått og 5-9 er bestått. Det gis separate karakterer på utholdenhetstesten(3000 m) og styrketesten, og begge må bestås.

 4. Emnets temaer

  - Treningsmetoder for å utvikle og vedlikeholde styrke og utholdenhet

  - Treningsplanlegging for militært personell

  - Skadeforekomst knyttet til fysisk trening i Forsvaret og skadeforebygging

  - Sammenhengen mellom aktiv livsstil og god helse

  - Treningsledelse/-instruksjon