Emneside for CBU1507 Cybermilitære ferdigheter

Studiepoeng
0
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Cyber-military Skills

Hva lærer du

Cybermilitære ferdigheter er et samlefag som tar for seg de viktigste systemene og teknologiene som en cyberingeniør utdannet ved Cyberingeniørskolen skal beherske. 

 1. Kunnskaper

  Etter fullført emnet har kadetten:

  • kunnskap om ulike informasjons- og kommunikasjonssystemer som Forsvaret bruker
  • kunnskap om behandling og bruk av graderte dokumenter og systemer 

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • etablere, drifte og anvende utvalgte informasjons- og kommunikasjonssystemer som Forsvaret bruker
  • grunnleggende programmering i Phyton
 2. E-læring, forelesninger og praksis.

  Omfang på emnet er omtrent 7 uker i semester 2-4. Timene planlagt for kursene er tentative.

  • 2,5 dager Multi Rolle Radio og Lett Felt Radio instruktørnivå, semester 2
  • 1 uke Kryptograd 1, semester 2
  • 8 dager Windows server, semester 2
  • 4 dager Cisco rolle 1, semester 2
  • 3 dager HF brukernivå, semester 4
  • 5 timer Taktisk Datalink, semester 4
  • 4 dager Satellitt kommunikasjon (SATCOM), semester 4
  • 5 timer Radiolinje operatørnivå, semester 4
  • 2,5 dager Python, semester 2
  • 1 dag Mobil kommunikasjonsinfrastruktur, semester 4
  • 1 dag IP-krypto, semester 4
 3. Oppgis ved start av den enkelte kursmodul

 4. Arbeidskrav:

  Ulike kurs uten avsluttende prøver må være gjennomført for å bestå emnet. Dette gjelder:

  • Multi Rolle Radio og Lett Felt Radio nivå 1-3 
  • HF brukernivå
  • Taktisk Datalink
  • Satellitt kommunikasjon (SATCOM)
  • Radiolinje operatørnivå
  • Python
  • Cisco ruting og svitsjing
  • Mobil kommunikasjonsinfrastruktur
  • IP-krypto

  Dispensasjoner kan gis ved sykdom eller lignende.

  Vurdering:

  Vurderingsform: Mappevurdering, individuell

  Karakterskala: Bestått / ikke bestått

  Kadetten skal bestå følgende kurs:

  • Kryptograd (skriftlig prøve må bestås)
  • Windows server (skriftlig prøve må bestås)
 5. De ulike kurs/temaer vil brukes i ulik grad ved praksisarenaer som skolen gjennomfører.

  Emnets temaer

  • Multi Rolle Radio og Lett Felt Radio instruktørnivå, semester 2
  • Kryptograd 1, semester 2
  • Windows server, semester 2
  • Cisco rolle 1, semester 2
  • HF brukernivå, semester 4
  • Taktisk Datalink, semester 4
  • Satellitt kommunikasjon (SATCOM), semester 4
  • Radiolinje operatørnivå, semester 4
  • Python, semester 2
  • Mobil kommunikasjonsinfrastruktur, semester 4
  • IP-krypto, semester 4