Emneside for CBU1508 Grunnleggende soldatferdigheter

Emnehistorikk
Studiepoeng
0
Studieår
2021
Engelsk emnetittel
Basic Military Skills

Hva lærer du


 • Emnet inkluderer fagplan for felles rekruttutdanning for Forsvaret. Dette skal sammen med utvalgte lags og stridsdriller gi kadettene forutsetning for å kunne lede mindre enheter og ivareta sine primæroppgaver under varierende forhold.

 • Emnet innholder 3 moduler:

  • Grunnlagsperiode (1.semester)

   • Innrykk

   • Robusthet

   • Stridsteknikk

   • Sanitet

   • Skyting

   • Overlevelse

   • Tester og prøver

   • Øvelse grunnlag

  • Vintermodul (2.semester)

   • Grunnleggende vintertjeneste

   • Øvelse vinterdrill

  • Oppdragsmodul (2.og 3. semester)

   • Oppdragsløsning i lagsrammen.

   • Sammensatt trening av innlærte kunnskap og ferdigheter.

Emnet skal sammen med emnene våpentjeneste og orgnisasjon og taktikk bidra til at kadettene identifiserer seg med profesjonens krav til grunnleggende og bærende militære ferdigheter. Ambisjonen er at studentene får et grunnlag innen emnet som kan videreutvikles uavhengig av hvilken forsvarsgren/DIF de vil tjenestegjøre som befal.

 1. Kunnskaper

  Etter fullført emne har kadetten:

  • Kunnskap om grunnleggende militære teknikker og prosedyrer for å løse oppdrag.

  • Kjennskap til grunnleggende sambandsplanlegging på lavere nivå.

  • Kunnskap om hva som påvirker egen evne til oppdragsløsning.

  • Kunnskap om grunnleggende vintertjeneste, herunder bekledning, valg av trygg marsjvei, vinterbivuakk, ernæring og kulderelaterte skader.

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • Anvende relevante teknikker og prosedyrer som enkeltmann for å løse oppdrag.

  • Anvende grunnleggende enkeltmannsferdigheter for å opprettholde egen stridsevne under varierende feltforhold, herunder vinterforhold.

  • Kunne etablere og drifte en sambandsinstallasjon, herunder kunne beskytte og forsvare installasjonen.

  • Anvende korrekte sambandsprosedyrer.

  Generell kompetanse

  Etter gjennomført emne har kadetten:

  • Opparbeidet seg nødvendige grunnleggende basisferdigheter for å løse oppdrag på lagsnivå.

 2. Forelesninger, kurs, trening og øvelser.


  • UD 17-2 Soldaten i felt

  • Håndbok for fotlaget (utvalgte sider)

  • Håndbok for radiolaget i felt