Emneside for CBU1509 Organisasjon og taktikk

Emnehistorikk
Studiepoeng
0
Studieår
2022
Engelsk emnetittel
Organisation and Tactics

Hva lærer du

Emnet vil gi kadetten grunnleggende forståelse for plan og beslutningsprosess (PBP) på lags- og troppsnivå. 

Emnet skal gi kadetten kunnskap og ferdigheter for å utvikle en 5 punktsordre for oppdragsløsning på lagsnivå.

 1. Kunnskaper

  Etter fullført emnet har kadetten:

  • Kunnskap om plan og beslutningsprosees (PBP) på lavere nivå

  • Kunnskap om militære tegn og symboler

  • Kunnskap om gjeldende reglement og håndbøker som benyttes i PBP

  • Kunnskap om organisering av militære avdelinger

  • Kjennskap til hurtig stridsutvikling

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

  • Gjennomføre en plan og beslutningsprosess på lagsnivå

  • Utvikle egen 5 punktsordre

  • Anvende håndbøker, taktiske huskelister og maler som hjelpemiddel i en planprosess

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emnet har kadetten:

  • Grunnleggende forståelse for ordreutvikling på lavere nivå.

 2. Forelesninger.

  • Stabshånbok for Hæren-plan og beslutningsprosess (utvalgte sider)

  • Håndbok for plan og beslutningsprosess- hefte 1 bataljon (utvalgte sider)

  • Håndbok for plan og beslutningsprosess- hefte 2 kompani og eskadron (utvalgte sider)

  • Håndbok for plan og beslutningsprosess- hefte 3 tropp (utvalgte sider)

  • Håndbok for plan og beslutningsprosess- hefte 4 lag

 3. Vurderingsform: Skriftlig innlevering.

  Gruppering: Individuell

  Varighet:

  Karakterskala: Bestått / ikke bestått

  Andel: 100%

  Kommentar: Kadettene skal skrive en 5 punkts ordre for eget lag. Ordren skal utvikles fra en taktisk beskrevet ordre. Gjennomføres i 3. semester.

  Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt.