Emneside for CBU1509 Organisasjon og taktikk

Studiepoeng
0
Studieår
2024
Engelsk emnetittel
Organisation and Tactics

Hva lærer du

Emnet skal gi kadetten grunnleggende forståelse for plan og beslutningsprosess (PBP) på lags- og troppsnivå og kunnskap og ferdigheter for å utvikle en 5-punktsordre for oppdragsløsning på lagsnivå.

I tillegg til prosessen i seg selv omfatter dette undervisning i Forsvarets organisasjonsstruktur og organisering av avdelinger, militære tegn og symboler, gjeldende reglementer og håndbøker og hurtig stridsutvikling.

 1. Kunnskaper

  Etter fullført emnet skal kadetten:

  • forstå plan og beslutningsprosees (PBP) på lavere nivå

  • vite om militære tegn og symboler

  • vite om gjeldende reglement og håndbøker som benyttes i PBP

  • forstå organisering av militære avdelinger

  • vite om hurtig stridsutvikling

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

  • Selvstendig gjennomføre en plan og beslutningsprosess på lagsnivå

  • Selvstendig utvikle egen 5-punktsordre

  • Selvstendig anvende håndbøker, taktiske huskelister og maler som hjelpemiddel i en planprosess

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emnet har kadetten:

  • Grunnleggende forståelse for ordreutvikling på lavere nivå.

  • Forelesninger
  • Arbeid med oppgaver under veiledning av instruktør
  • Presentasjoner av delprodukter

  Planlagt undervisning er omtrent 27 skoletimer.

  • Stabshånbok for Hæren-plan og beslutningsprosess (utvalgte sider)

  • Håndbok for plan og beslutningsprosess- hefte 1 bataljon (utvalgte sider)

  • Håndbok for plan og beslutningsprosess- hefte 2 kompani og eskadron (utvalgte sider)

  • Håndbok for plan og beslutningsprosess- hefte 3 tropp (utvalgte sider)

  • Håndbok for plan og beslutningsprosess- hefte 4 lag

 2. Vurderingsform: Prosjektoppgave.

  Gruppering: Individuell

  Karakterskala: Bestått / ikke bestått

  Andel: 100%

  Kommentar: Kadettene skal skrive en 5-punktsordre for eget lag. Ordren skal utvikles fra en taktisk beskrevet ordre.

  Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt.