Emneside for ING0313 MV Grunnleggende verkstedsopplæring

Emnehistorikk
Studiepoeng
0
Studieår
2023

Hva lærer du

Emnet skal gi praktisk innføring i våpen-, navigasjons- og kommunikasjonssystemer med tilhørende prinsipper for kvalitetsstyring ved FLO V OVF. I tillegg til demonstrasjon og gjennomgang av utstyr, blir prinsipper for feilsøking, kalibrering og reparasjoner gjennomgått.  

 1. Kunnskap  

  Kadetten:

  • (K1) har kunnskap om prinsippet for relevante våpen-, navigasjons- og kommunikasjonssystemer.
  • (K2) har kunnskap om ulike metoder innen feilsøking, kalibrering og reparasjon av relevante våpen-, navigasjons- og kommunikasjonssystemer.
  • (K3) har kunnskap om kvalitetsstyring knyttet til feilsøking, kalibrering og reparasjon av relevante systemer.

   

  Ferdigheter   

  Kadetten:

  • (F1) kan finne, vurdere og henvise til relevante våpen-, navigasjons- og kommunikasjonssystemer.
  • (F2) kan beherske enkel feilsøking, kalibrering og reparasjon av relevante våpen-, navigasjons- og kommunikasjonssystemer.
  • (F3) kan beherske feilsøking, kalibrering og reparasjon iht. gjeldende kvalitetsstyringssystemer.

   

  Generell kompetanse   

  Kadetten:

  • (G1) kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre om feilsøking, kalibrering og reparasjon av relevante våpen-, navigasjons- og kommunikasjonssystemer og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
  • (G2) har innsikt i prinsipper for kvalitetsstyring knyttet til feilsøking, kalibrering og reparasjon av relevante våpen-, navigasjons- og kommunikasjonssystemer.
 2. Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet, jf. Sjøforsvarets utdanningsprogrammer punkt 2.9.1.3 Integrering og relevans.

  • Gjennomgang av pensum med bruk av demonstrasjoner, spørsmål og diskusjoner
  • Kontinuerlig veiledning i og vurdering av aktiviteter innen feilsøking, kalibrering og reparasjoner
 3. Vurderingsform: Loggbok eller tilsvarende. Oppgis ved oppstart.

  Gruppering: Individuell

  Karakterskala: Bestått/ikke bestått