Mannskap ombord ubåten KNM Utsira, ved kontrollpultene

Bachelor i militære studier – fordypning ledelse og marineingeniør våpen, elektronikk og data

Liker du data? Hva med å jobbe med datasystemer på noen av de mest komplekse fartøyene i landet? Med denne bacheloren får du en militær lederutdanning med en særlig innretning mot tekniske og maritime fag.

Studienivå
Bachelor
Sted
Bergen
Varighet
3,5 år
Avdeling
Forsvarets høgskole
Søknadsfrist
Søknadsfrist utløpt, ny søknadsfrist kommer

Krav til søker

 • Norsk statsborgerskap
 • God vandel og personlig egnet
 • Generell studiekompetanse med R1, R2 og Fy1
  - eller generell studiekompetanse og et halvårlig realfagskurs
  - eller generell studiekompetanse med forkurs for ingeniørutdanning
 • Ha bestått sesjon med minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå).
 • Du kan søke selv om du ikke har vært på sesjon. Da sørger vi for å kalle deg inn til sesjon etter at søknaden din er behandlet, dersom du ellers blir funnet kvalifisert.
 • Tilfredsstille fysi​ske minstekrav for utdanningen med minimum karakter 5
 • Tilfredsstille helsekrav, og må helsemessig kunne skikkes for ansettelse og internasjonale operasjoner (Intops A)
 • Som hovedregel kan du ikke ha deltatt på mer enn to opptak til FOS. 
 • Kan sikkerhetsklareres til hemmelig
 • Være i aldersgruppen 18-25 år
 • Høyere alder kan vurderes i spesielle tilfeller

Om utdanningen

Dette er en bachelorgrad med fordypning i ledelse og marineingeniør innen våpensystemer, elektronikk og data. Studiet gir deg en ingeniørfordypning med vekt på elektronikk og datasystemer knyttet til fartøyenes våpen, sensorer og sambandssystemer. En offisersutdanning med ingeniørfordypning i Forsvaret gir deg gode muligheter for utfordrende, interessante og ansvarsfulle lederstillinger.

Tittelen marineingeniør betegner offiserer som har gjennomført utdanning ved Sjøkrigsskolens marineingeniørlinjer. Deler av utdanningen består av ingeniørfag i henhold til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning. De fleste av emnene i utdanningen er imidlertid emner knyttet til offisersutvikling.

Utdanningen gir deg

 • En fordypning innenfor militære studier og ledelse med høy akademisk kvalitet
 • Du vil arbeide med tekniske problemer innenfor det maritime området generelt og spesifikt innen det våpentekniske fagfeltet.
 • Du vil få dybdeforståelse i elektronikk og datasystemer knyttet til fartøyenes våpen, sensorer og sambandssystemer. 
 • Du får praktisere lederskap og ledelse av medarbeidere i et miljø preget av høyt tempo og krevende omgivelser
 • Du er sikret fast jobb i Forsvaret etter bestått utdanning
 • Gratis kost og losji, 1G (tjenestetillegg). Du behøver ikke studielån
 • En variert skolehverdag med både praksis og teori
 • Du kan bygge på utdanningen din både sivilt og militært:
  •  denne utdanningen meget etterspurt

Studiets oppbygning

 1. Marineingeniør våpen

  1. studieår Høst 2024 / Vår 2025

  Valgfritt emne Emne over flere semester

  Marineingeniør våpen

  2. studieår Høst 2025 / Vår 2026

  Valgfritt emne Emne over flere semester

  Marineingeniør våpen

  3. studieår Høst 2026 / Vår 2027

  Valgfritt emne Emne over flere semester

  Marineingeniør våpen

  4. studieår Høst 2027

  Valgfritt emne Emne over flere semester
 2. Luftforsvaret våpen 2023

  1. studieår Høst 2023 / Vår 2024

  Valgfritt emne Emne over flere semester

  Luftforsvaret våpen 2023

  2. studieår Høst 2024 / Vår 2025

  Valgfritt emne Emne over flere semester

  Luftforsvaret våpen 2023

  3. studieår Høst 2025 / Vår 2026

  Valgfritt emne Emne over flere semester

  Luftforsvaret våpen 2023

  4. studieår Høst 2026

  Valgfritt emne Emne over flere semester

Spørsmål og svar

 1. I løpet av studiet vil du få et høyt kunnskapsnivå innenfor relevante fagområder som militær ledelse, grunnleggende realfag og tekniske anvendelsesfag.

  Sjøforsvarets fartøyer er komplekse våpenplattformer. Vi vektlegger fag som bidrar til fartøyets kampevne – for eksempel elektromagnetisme, signalbehandling og bruken av dette innen kommando- og kontrollsystemer, radar, elektrooptikk, sonar og samband. Verkstedopplæring inngår som en del av utdanningen.

  Utdanningen har av en unik oppbygning, der du utvikler praktiske, akademiske, fysiske og mentale ferdigheter. Forsvarets lederutdanning er lagt opp for å utvikle kunnskapsrike, ansvarsfulle og robuste ledere med faglig og personlig integritet.

  Som uteksaminert offiser vil du sitte igjen med en ettertraktet kompetanse som gjør deg skikket til å løse fremtidige oppgaver nasjonalt og internasjonalt.

 2. Som ny kadett møter man i starten av august for å gjennomføre det første emnet som er felles for alle bachelorprogrammene og årsstudiet ved Forsvarets høgskole. Dette emnet foregår på Kjevik ved Kristiansand. Etter oppholdet på Kjevik gjennomføres resten av første semester ved den enkelte krigsskolens avdeling. Andre semester foregår i Trondheim for de som har søkt Luftforsvaret og i Bergen for de som har søkt Sjøkrigsskolen.

  Resten av studiet gjennomføres ved Sjøkrigsskolen i Bergen. Her får alle kadetter tilbud om å bo gratis på tomannsrom på skolens egne hybler. Dette er boligblokker som ligger inne på skolens område, nært undervisningsbygg, messe og idrettshall. Som kadett ved Sjøkrigsskolen kan du spise alle dine måltider i spisemessa. Det blir servert frokost, lunsj og middag til faste tider hele uken, inkludert i helgene.

  Skolen har gode treningsfasiliteter med både idrettshall og styrkerom. Du kan i tillegg benytte deg av et toppmoderne treningsanlegg ved Haakonsvern orlogsstasjon, hvor det blant annet er klatrevegg, svømmehall og egne rom for kampsport og styrke- og kondisjonstrening.

 3. Studiehverdagen er både variert og utfordrende. Utdanningsmodellen kombinerer tradisjonell klasseromsundervisning med praktiske øvelser og simulator. Det er stor vekt på trening i praktisk navigasjon om bord på skolefartøy og i simulator. Kombinasjonen av problembasert læring, prosjekter, feltøvelser og praktiske oppgaver gjør at du vil få utfordre deg både praktisk og teoretisk.

  Lederutdanningen i Forsvaret er unik, fordi du gjennom teori, praksis og refleksjon utvikler deg som menneske, leder og faglig. Utvikling og tening av praktisk militært lederskap er sentralt i studiet, og å jobbe i grupper er en vesentlig del av studiet. 

  All undervisningen er obligatorisk og foregår normalt i ukedagene, men øvelser, vakter, seminarer og hjemmeeksamener kan legges til helger.

 4. Studiet gir deg en solid lederutdanning med fordypning innen elektronikk, data og våpenteknikk, samt militært lederskap.

  Når du er ferdig med utdanningen, gjennomfører du plikttiden din, som har tilsvarende lengde som utdanningen. I denne perioden vil du få tjeneste som systemoffiser og inngå i fartøyets kamporganisasjon.

  Her er hovedoppgaven å sørge for at fartøyets våpentekniske systemer driftes og vedlikeholdes på en effektiv måte, slik at det holdes mest mulig kampklart.

  Etter endt praksisperiode er du sikret jobb i Forsvaret og kan søke på mange spennende stillinger i hele organisasjonen.

  Du vil for eksempel kunne søke på stillingen som våpenteknisk offiser, som er øverste leder av våpenteknisk avdeling om bord. På sikt vil du også kunne ha marineingeniørroller som driftsinspektør, instruktør, stabs- eller prosjektoffiser.

  Studiet kvalifiserer for karriere- og utdanningsmuligheter på høyere nivå i Forsvaret, og til masterstudier i Norge og utlandet. Ved Forsvarets høgskole kan offiserer med bachelor- og krigsskoleutdanning blant annet bygge på med en mastergrad i militære studier.

Opptak og forberedelser

 1. Slik søker du

  Soldater i starten av tjenesten i Forsvaret, har fått utdelt noe militæret utstyr.

  Forsvaret bruker elektronisk søknadssystem med innlogging gjennom ID-porten/MinID. Vær oppmerksom på at søknadsskjemaet ikke er åpent hele året. Normalt vil dette bli tilgjengelig i god tid (8–16 uker) før søknadsfristen. 

  Det er mulig å søke selv om du ikke har noen militær erfaring fra tidligere. 

  Etter du har fylt ut og sendt inn søknaden, vil du motta et kvitteringsbrev som bekrefter at vi har mottatt søknaden din. Etter at søknadsfristen har gått ut, vurderer vi alle søknadene. Normalt sender vi ut innkallingsbrev eller avslagsbrev i løpet av noen uker. De som mottar innkalling, vil bli bedt om å svare på om de ønsker å stille på opptak. 

 2. Slik foregår opptaket

  Kandidater har overfiring, der de må transportere seg selv og pakningen sin uten å treffe bakken. / Candidates are pulling themselves and their backpack across a rope, with the purpose of not touching the ground.

  Opptaket gjennomføres på Sessvollmoen i månedskiftet juni/juli. Her må kvalifiserte søkere konkurrere seg til en studieplass. For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene, gjennomføres et felles opptak for utdanning i Forsvaret.

  I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for og hvilke holdninger du har. Du vil blant annet bli selektert på bakgrunn av en medisinsk vurdering, fysiske tester, kunnskapsprøver, psykologiske tester, intervju og personlige egenskaper. Opptaket handler om å finne ut hvem som har potensial til å bli en god offiser Forsvaret.

  Slik foregår opptaket

  Seleksjonen er omfattende og varer rundt to uker – nettopp for å sikre at alle kandidatene blir sett og vurdert. Den første uken gjennomføres ulike tester og undersøkelser inne på Sessvollmoen leir. Her bor du sammen med de andre som deltar på opptaket, under enkle forhold på feltsenger. Vær forberedt på lange dager med mye venting. Det kan være lurt å bruke tiden til å bli kjent med andre, da en del av disse vil kunne være dine fremtidige medelever. Mot slutten av uken blir alle kledd opp i uniform og gitt enkel undervisning i grunnleggende militære ferdigheter.

  Opptakets andre uke er en seleksjonsøvelse som foregår ute i felt. Feltperioden innbærer blant annet situasjoner der du får mulighet til å vise lederpotensialet ditt. Perioden avdekker også viljen og evnen du ha til å tilegne deg kunnskap og ferdigheter underveis. Noen oppgaver er teoretiske, andre er praktiske, mens mange er rett ut fysisk utmattende. Hensikten er å se hvordan du takler ulike situasjoner over tid. Du blir observert i forskjellige roller, både som del av en lagsstruktur, men også i rollen som leder.

  Hva ser selektørene etter?

  Det er ikke nødvendigvis den som løper raskest eller løfter tyngst som mestrer belastning best i krevende situasjoner. Militært lederskap krever både fysisk og mental robusthet, fordi man er nødt til å tenke klart, være effektiv og mestre egne følelser i møte med komplekse situasjoner med høy grad av usikkerhet.

  Når vi velger de beste kandidatene til en utdanning i Forsvaret, er det ikke bare de åpenbare lederne vi ser etter. Vi vektlegger også potensialet ditt for utvikling.

  Selektørene ser først og fremst etter gode holdninger, og hva som ligger i bunnen hos den enkelte. Det gjør de fordi de er lettere å lære bort kunnskap og ferdigheter, enn å lære holdninger. Dersom du blir vurdert blant de best skikkede, vil du mot slutten av opptaket få tilbud om studieplass.

 3. Slik forbereder du deg

  Samarbeid er viktig under Forvarets opptak og seleksjon (FOS). Her under pakningsløpet på åtte kilometer.

  Dersom du møter godt forberedt fysisk og mentalt, har du en klar fordel. Start forberedelsene i god tid. Det er mange som møter til opptak, og det er derfor hard konkurranse om studieplassene.

  Mentalt er det smart å forberede seg på at det i perioder vil bli lite søvn, lite mat og harde fysiske påkjenninger. Du vil oppleve at terskelen for hva du tåler, er mye høyere enn du tror.

  Forbered deg fysisk og mentalt

  De fysiske minstekravene er absolutte. Det betyr at du er nødt til å bestå disse for å være med videre i opptaket. Husk at du kan ha en dårlig dag på selve testdagen. Det er derfor en fordel å vite at du klarer de fysiske kravene med god margin. Du bør blant annet regne med å gå mye med tung sekk. Det er derfor lurt å trene på dette i forkant av opptaket.

  Det kan være greit å gjøre seg opp noen tanker om hvorfor du ønsker å ta en utdanning i Forsvaret. Når du er sliten, trøtt, sulten og lei, vil motivasjonen være minst like viktig som de fysiske forberedelsene. Det er ofte i de krevende situasjonene at du må ta stilling til om du vil fortsette, eller trekke deg. Da er det lurt å ha bestemt seg for hvorfor du ikke vil gi opp – og hva som er motivasjonen din.

Utdanning i Forsvaret

En utdanning i Forsvaret gir deg variert kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter.

Pil til høyre
Mannskap ombord ubåten KNM Utsira, ved kontrollpultene