Emneside for ING0314 Innføring i våpenteknisk tjeneste

Emnehistorikk
Studiepoeng
0
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Introduction to naval tecnology service

Hva lærer du

Kadettene får introduksjon til tjenesten som marineingeniør, og gis ytterligere forberedelse til studiet. Der det er mulig, legges det opp til gjesteseilas. 

Alle ingeniører bør kjenne til programmering, og dette emnet bygger videre på grunnsteinene i et programmeringsspråk og ser på enkel grafisk interaksjon mellom bruker og program. 

 1. Kunnskap 

  kadetten:

  • (K1) Har kunnskap om våpenteknisk organisasjon om bord på marinefartøy 

  • (K2) Har kunnskap om noen prinsipper for grafisk interaksjon 

   

  Ferdigheter 

  kadetten: 

  • (F1) kan anvende relevant faglig kunnskap til å orientere seg på basen og om bord 

  • (F2) kan beherske relevant faglig verktøy til å implementere enkelt grafisk dataprogram 

   

  Generell kompetanse 

  kadetten: 

  • (G1) kan formidle sentralt fagstoff om grunnleggende oppgaver for en marineingeniør, om bord og på land, til andre 

  • (G2) kan planlegge, gjennomføre og diskutere enkle grafiske virkemidler og interaksjon med et dataprogram, alene eller med andre, i tråd med etiske krav og retningslinjer. 

 2. Felles undervisning, omvisning og veiledet oppgaveløsning - både i grupper og alene. 

  Praktisk programmering.

 3. Relevant kompendium og bakgrunnsstoff gis ut ved emnestart 

 4. Obligatorisk oppmøte 

  Levere et fungerende program. 

  Fullføre øvingsoppgaver. 

  Vurdering: Bestått/ikke bestått