Emneside for ING0316 Lodding og nødreparasjoner

Emnehistorikk
Studiepoeng
0
Studieår
2023

Hva lærer du

Emnet skal gi praktisk skipsteknisk kunnskap i å skjøte skipskabler og reparere defekt elektronikk er på nødreparasjonsnivå, slik at komponenten virker sikkert til permanent reparasjon kan utføres av fagpersonell. Aktiviteten skal gi forståelse for prinsipper rundt slike reparasjoner og NASA STD for skjøting av kabler legges til grunn. 

 1. Kunnskap  

  kadetten: 

  • (K1) har kunnskap om prinsippet «battle-damage-repair, BDR» spesifikt for kabelskjøting og lodding.
  • (K2) har kunnskap om ulike metoder for lodding av printkort og kabler med plugger. 

   

  Ferdigheter   

  kadetten: 

  • (F1) kan anvende Wago-klemmer til å skjøte signalkabler og forsyningskabler 
  • (F2) kan beherske lodding av kabler iht. NASA-STD 8739.4A Change 4
  • (F3) kan anvende rekkeklemmer til å skjøte kabler
  • (F4) kan anvende kunnskap om lodding til å montere komponenter på printkort og lodde disse
  • (F5) kan beherske elektriske skjema for kretser og kunne overføre dette til printkort
  • (F6) kan finne, vurdere og henvise til feil på printkort og bytte komponenter som er defekte

   

  Generell kompetanse   

  kadetten:

  • (G1) Kan utveksle synspunkter og erfaringer om lodding og nødreparasjoner med andre og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
  • (G2) har innsikt i status om loddinger og nødreparasjoner og formidle problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig 
 2. Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet, jfr Sjøforsvarets utdanningsprogrammer punkt 2.9.1.3 Integrering og relevans.

  • Kontinuerlig veiledning i og vurdering av lodde- og reparasjonsarbeid
  • Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner
 3. Vurderingsform: Loggbok eller tilsvarende. Oppgis ved oppstart.

  Gruppering: Individuell

  Karakterskala: Bestått/ikke bestått