Emneside for ING0326 Motoroverhaling og vedlikehold

Emnehistorikk
Studiepoeng
0
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Engine overhaul and maintenance

Hva lærer du

Emnet er del av et godkjent 10 mnd. styrt verksted- og fartøysopplæringsløp. Det skal gjøre maskinoffiseren i stand til å planlegge, gjennomføre og lede monterings-, reparasjons - og vedlikeholdsarbeid innenfor fagområdene maskin, skrog og elektro/automasjon. Emnet skal tilføre overhalings- og vedlikeholdsferdigheter slik at de er i stand til å arbeide på større forbrenningsmotorer. Den gir trening og praksis på relevante komponenter og tilhørende vedlikeholdsoppgaver. Emnet bygger på praksis og teori fra ING0320, ING0321, ING3314 og ING3311.  Opplæringen vil bidra til praktiske ferdigheter nødvendig for havarikontroll og bekjempelse.

Innholdet skal, sammen med resterende verkstedteknisk opplæring, dekke krav til praktisk kunnskap og ferdigheter gitt i STCW- konvensjonen av 1978 med tillegg av 2010 (Med STCW-kode: A-III/1, A-III/2, AIII/6, A-III/7, B-III/6 og tilhørende funksjoner) og FOR 2011-12-22 nr.1523: Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.

Opplæringen skal totalt sett gi forståelse og innsikt i Forsvarets verkstedtekniske infrastruktur, organisering og styring.

 1. Kunnskap

  kadetten..

  • (K1) har kunnskap om helse, miljø og sikkerhet i henhold til egen eksponering og omgivelsene ved overhaling og vedlikeholdsoppgaver på en større forbrenningsmotor
  • (K2) har kunnskap om slitasje i motorer og dens kjøle- og smøresystemer
  • (K4) har kunnskap om regulering av motorens ytelse
  • (K5) har kunnskap om motorens alarmsystemer og automatikk
  • (K5) har kunnskap om vedlikeholdsoppgaver som er viktige for motorens styrings- og kontrollanlegg

  Ferdigheter

  kadetten..

  • (F1) kan anvende faglig kunnskap og arbeide sikkert med reparasjon og vedlikehold på motorer og med opplært utstyr.
  • (F2) kan beherske en forbrenningsmotor, samt. demontere og montere alle større og mindre deler
  • (F3) kan finne, vurdere og henvise til teknisk dokumentasjon, skjemategninger og håndbøker
  • (F4) kan lage teknisk rapport på utført arbeid og status til en motor

  Generell kompetanse:

  kadetten..

  • (G1) kan gjennomføre sikkert arbeid med tyngre motorkomponenter og tilhørende  løfteutstyr
  • (G2) kjenner til viktigheten av nøyaktighet og orden ved verkstedarbeid
  • (G3) kan beskrive Forsvarets verksteder, deres infrastruktur og organisering.
  • (G4) kan samhandle med personell ved Forsvarets verksteder og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
  • (G5) kan planlegge og gjennomføre vedlikeholdsoppgaver som er viktige for en større forbrenningsmotor
 2. Praktisk tilnærming med veiledning underveis.

  Instruksjon, fortrinnsvis,  i små grupper på 2 - 4 stk ved verkstedene

 3. FHS/Sjøkrigsskolen (G Strand og A. Sæbø), Loggbok verkstedteknisk opplæring marineingeniør skipstekniske kadetter ved Sjøkrigsskolen, SKSK trykkeri

 4. Obligatorisk arbeidskrav:

  • Deltagelse i undervisning
  • Opplæringen har oppgaver som må gjennomføres/bestås.  Det signeres i loggboken etter utføring av enkeltaktiviteter med dato og signatur. Opplæringsansvarlig instruktør kontrasignerer for gjennomførte delmål med godkjent resultat.

  Vurderingsform:

  Praksis med tilbakemelding. Tilbakemelding gis etter hvordan de har løst oppgavene med hensyn til selvstendighet, samarbeid, nysgjerrighet, orden, flid og nøyaktighet.

  Bestått/ikke bestått.

  Varighet:320 timer