En norsk offiser fra KNM Utvær på vei opp mot redningsubåten NSRS SRV 1 under en redningsøvelse i Hardangerfjorden
A norwegian submarine offcer climbing onboard the rescue submarine NSRS SRV 1 during a submarine rescue exercise

Bachelor i militære studier – fordypning ledelse og marineingeniør maskin

Frister det å bli maskinoffiser? Denne rollen leder jobben med å holde fartøyet flytende og levere kraft til alle systemer. Stilling som maskinoffiser er meget utfordrende og byr på varierte oppgaver; alt fra avansert feilsøking og reparasjon til det å lede og utvikle maskinbesetningen.

Studienivå
Bachelor
Sted
Bergen
Varighet
3,5 år
Avdeling
Forsvarets høgskole
Søknadsfrist
Søknadsfrist utløpt, ny søknadsfrist kommer

Krav til søker

 • Norsk statsborgerskap
 • God vandel og personlig egnet
 • Generell studiekompetanse med R1, R2 og Fy1
  - eller generell studiekompetanse og et halvårlig realfagskurs
  - eller generell studiekompetanse med forkurs for ingeniørutdanning
 • Ha bestått sesjon med minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå).
 • Du kan søke selv om du ikke har vært på sesjon. Da sørger vi for å kalle deg inn til sesjon etter at søknaden din er behandlet, dersom du ellers blir funnet kvalifisert.
 • Tilfredsstille fysi​ske minstekrav for utdanningen med minimum karakter 5
 • Tilfredsstille helsekrav, og må helsemessig kunne skikkes for ansettelse og internasjonale operasjoner (Intops A)
 • Som hovedregel kan du ikke ha deltatt på mer enn to opptak til FOS.
 • Kan sikkerhetsklareres til hemmelig
 • Være i aldersgruppen 18-25 år
 • Høyere alder kan vurderes i spesielle tilfeller

Om utdanningen

Militære studier med fordypning i ledelse og marineingeniør maskinfag gir deg en bachelorgrad i militære studier med fordypning i ingeniørfag med vekt på skipstekniske maskinfag. Denne utdanningen gir deg mange muligheter for utfordrende, interessante og ansvarsfulle stillinger.

Utdanningen dekker Sjøfartsdirektoratets krav for å løse inn maskinoffiser sertifikat (opp til klasse 1) etter du har fullført den obligatoriske praksisperioden. På sikt kan du bli maskinmester og øverste leder av den skipstekniske avdelingen om bord på fartøy, eller kvalifisere deg til å inneha marineingeniørroller som driftsinspektør, instruktør, stabs- eller prosjektoffiser.

Tittelen marineingeniør betegner offiserer som har gjennomført utdanning ved Sjøkrigsskolens bachelor i militære studier med marineingeniørfaglige fordypninger. Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning følges så langt som mulig for å komplementere offisersutdanningen, slik at en har et godt grunnlag for å søke opptak til masterutdanninger ved sivile universiteter eller høyskoler senere (ekstra krav til det spesifikke studiet vil kunne forekomme).

Utdanningen gir deg

 • En fordypning innenfor militære studier og ledelse med høy akademisk kvalitet
 • Du vil arbeide med tekniske problemer innenfor det maritime området generelt og spesifikt innen det skipstekniske fagfeltet.
 • Du vil få dybdeforståelse i drift og vedlikehold av skipsskrog, marine motorer, elektrisk kraftforsyning, hydraulikksystemer samt havariarbeider.
 • Du får praktisere lederskap og ledelse av medarbeidere i et miljø preget av høyt tempo og krevende omgivelser
 • Fast jobb i Forsvaret etter bestått utdanning
 • Gratis kost og losji samt tjenestetillegg (1G) under studiet. Du trenger ikke studielån
 • En variert skolehverdag med både praksis og teori
 • Du kan bygge på utdanningen din både sivilt og militært:
  • I Forsvaret er denne utdanningen meget etterspurt

Studiets oppbygning

 1. Marineingeniør maskin

  1. studieår Høst 2024 / Vår 2025

  Valgfritt emne Emne over flere semester

  Marineingeniør maskin

  2. studieår Høst 2025 / Vår 2026

  Valgfritt emne Emne over flere semester

  Marineingeniør maskin

  3. studieår Høst 2026 / Vår 2027

  Valgfritt emne Emne over flere semester

  Marineingeniør maskin

  4. studieår Høst 2027 / Vår 2028

  Valgfritt emne Emne over flere semester

Spørsmål og svar

 1. I løpet av studiet vil du få et høyt kunnskapsnivå innenfor relevante fagområder som militær ledelse, grunnleggende realfag og tekniske anvendelsesfag. Sjøforsvarets fartøyer er svært komplekse våpenplattformer. Vi vektlegger fag som har å gjøre med fartøyets overlevelsesevne. Herunder flyteevne, signatur, redundante systemer for mobilitet og kraftforsyning samt sjokkmotstand.  I utdanningen får du 10 måneder verkstedopplæring, hvor deler gjennomføres underveis i studiet og resten i perioden rett etter endt studie.

  Utdanningen har en unik oppbygning, der du utvikler praktiske, akademiske, fysiske og mentale ferdigheter. Sjøkrigsskolen vektlegger en solid akademisk lederutdanning, der vi skal utvikle kunnskapsrike, ansvarsfulle og robuste ledere med faglig og personlig integritet.

  Som uteksaminert offiser vil du sitte igjen med en ettertraktet kompetanse som gjør deg skikket til å løse fremtidige oppgaver nasjonalt og internasjonalt.

 2. Som ny kadett møter man i starten av august for å gjennomføre det første emnet som er felles for alle bachelorprogrammene og årsstudiet ved Forsvarets høgskole. Dette emnet foregår på Kjevik ved Kristiansand. Etter oppholdet her gjennomføres resten av første semester ved Krigsskolen i Oslo eller ved Sjøkrigsskolen i Bergen. Også her vil du følge semesterets andre emne sammen med kadetter fra andre studieretninger, men kadettene er fordelt mellom Oslo og Bergen. 

  Resten av studiet gjennomføres ved Sjøkrigsskolen i Bergen. Her får alle kadetter tilbud om å bo gratis på tomannsrom på skolens egne hybler. Dette er boligblokker som ligger inne på skolens område, nært undervisningsbygg, messe og idrettshall. Som kadett ved Sjøkrigsskolen kan du spise alle dine måltider i spisemessa. Det blir servert frokost, lunsj og middag til faste tider hele uken, inkludert i helgene.

  Skolen har gode treningsfasiliteter med både idrettshall og styrkerom. Du kan i tillegg benytte deg av et toppmoderne treningsanlegg ved Haakonsvern orlogsstasjon, hvor det blant annet er klatrevegg, svømmehall og egne rom for kampsport og styrke- og kondisjonstrening.

 3. Studiehverdagen er både variert og utfordrende. Utdanningsmodellen kombinerer tradisjonell klasseromsundervisning med praktiske øvelser og simulator. Det legges stor vekt på praktiske aktiviteter i laboratorier og i simulator. Kombinasjonen av problembasert læring, prosjekter, feltøvelser og praktiske oppgaver gjør at du vil få utfordre deg både praktisk og teoretisk.

  Lederutdanningen i Forsvaret er unik, fordi du gjennom teori, praksis og refleksjon utvikler deg som menneske, leder og faglig. Utvikling og tening av praktisk militært lederskap er sentralt i studiet, og å jobbe i grupper er en vesentlig del av studiet. 

  All undervisningen er obligatorisk og foregår normalt i ukedagene, men øvelser, vakter, seminarer og hjemmeeksamener kan legges til helger.

 4. Mulighetene er mange, og etter endt praksisperiode kan du søke på relevante stillinger i hele Forsvaret. Studiet gir plikttid tilsvarende lengden på utdanningen. I denne perioden kan du blant annet gjøre tjeneste som vakthavende maskinoffiser med havari- og dykkelederansvar.

  Senere vil du kunne kvalifisere deg til stilling som maskinmester. Du vil da være øverste leder av den skipstekniske avdelingen om bord. Hovedoppgaven er å sørge for at fartøyet driftes og vedlikeholdes på en effektiv måte, og at det holdes mest mulig kampklart.

  Utdanningen dekker Sjøfartsdirektoratets krav for å løse inn maskinoffiser sertifikat (opp til klasse 1) etter du har fullført den obligatoriske praksisperioden. På sikt vil du kunne kvalifisere til å inneha marineingeniørroller som driftsinspektør, instruktør, stabs- eller prosjektoffiser.

  Studiet kvalifiserer også for karriere- og utdanningsmuligheter på høyere nivå i Forsvaret og til masterstudier i Norge og utlandet. Ved Forsvarets høgskole kan offiserer med bachelor- og krigsskoleutdanning blant annet bygge på med en mastergrad i militære studier.

Opptak og forberedelser

 1. Slik søker du

  Soldater i starten av tjenesten i Forsvaret, har fått utdelt noe militæret utstyr.

  Forsvaret bruker elektronisk søknadssystem med innlogging gjennom ID-porten/MinID. Vær oppmerksom på at søknadsskjemaet ikke er åpent hele året. Normalt vil dette bli tilgjengelig i god tid (8–16 uker) før søknadsfristen. 

  Det er mulig å søke selv om du ikke har noen militær erfaring fra tidligere. 

  Etter du har fylt ut og sendt inn søknaden, vil du motta et kvitteringsbrev som bekrefter at vi har mottatt søknaden din. Etter at søknadsfristen har gått ut, vurderer vi alle søknadene. Normalt sender vi ut innkallingsbrev eller avslagsbrev i løpet av noen uker. De som mottar innkalling, vil bli bedt om å svare på om de ønsker å stille på opptak. 

 2. Slik foregår opptaket

  Kandidater har overfiring, der de må transportere seg selv og pakningen sin uten å treffe bakken. / Candidates are pulling themselves and their backpack across a rope, with the purpose of not touching the ground.

  Opptaket gjennomføres på Sessvollmoen i månedskiftet juni/juli. Her må kvalifiserte søkere konkurrere seg til en studieplass. For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene, gjennomføres et felles opptak for utdanning i Forsvaret.

  I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for og hvilke holdninger du har. Du vil blant annet bli selektert på bakgrunn av en medisinsk vurdering, fysiske tester, kunnskapsprøver, psykologiske tester, intervju og personlige egenskaper. Opptaket handler om å finne ut hvem som har potensial til å bli en god offiser Forsvaret.

  Slik foregår opptaket

  Seleksjonen er omfattende og varer rundt to uker – nettopp for å sikre at alle kandidatene blir sett og vurdert. Den første uken gjennomføres ulike tester og undersøkelser inne på Sessvollmoen leir. Her bor du sammen med de andre som deltar på opptaket, under enkle forhold på feltsenger. Vær forberedt på lange dager med mye venting. Det kan være lurt å bruke tiden til å bli kjent med andre, da en del av disse vil kunne være dine fremtidige medelever. Mot slutten av uken blir alle kledd opp i uniform og gitt enkel undervisning i grunnleggende militære ferdigheter.

  Opptakets andre uke er en seleksjonsøvelse som foregår ute i felt. Feltperioden innbærer blant annet situasjoner der du får mulighet til å vise lederpotensialet ditt. Perioden avdekker også viljen og evnen du ha til å tilegne deg kunnskap og ferdigheter underveis. Noen oppgaver er teoretiske, andre er praktiske, mens mange er rett ut fysisk utmattende. Hensikten er å se hvordan du takler ulike situasjoner over tid. Du blir observert i forskjellige roller, både som del av en lagsstruktur, men også i rollen som leder.

  Hva ser selektørene etter?

  Det er ikke nødvendigvis den som løper raskest eller løfter tyngst som mestrer belastning best i krevende situasjoner. Militært lederskap krever både fysisk og mental robusthet, fordi man er nødt til å tenke klart, være effektiv og mestre egne følelser i møte med komplekse situasjoner med høy grad av usikkerhet.

  Når vi velger de beste kandidatene til en utdanning i Forsvaret, er det ikke bare de åpenbare lederne vi ser etter. Vi vektlegger også potensialet ditt for utvikling.

  Selektørene ser først og fremst etter gode holdninger, og hva som ligger i bunnen hos den enkelte. Det gjør de fordi de er lettere å lære bort kunnskap og ferdigheter, enn å lære holdninger. Dersom du blir vurdert blant de best skikkede, vil du mot slutten av opptaket få tilbud om studieplass.

 3. Slik forbereder du deg

  Samarbeid er viktig under Forvarets opptak og seleksjon (FOS). Her under pakningsløpet på åtte kilometer.

  Dersom du møter godt forberedt fysisk og mentalt, har du en klar fordel. Start forberedelsene i god tid. Det er mange som møter til opptak, og det er derfor hard konkurranse om studieplassene.

  Mentalt er det smart å forberede seg på at det i perioder vil bli lite søvn, lite mat og harde fysiske påkjenninger. Du vil oppleve at terskelen for hva du tåler, er mye høyere enn du tror.

  Forbered deg fysisk og mentalt

  De fysiske minstekravene er absolutte. Det betyr at du er nødt til å bestå disse for å være med videre i opptaket. Husk at du kan ha en dårlig dag på selve testdagen. Det er derfor en fordel å vite at du klarer de fysiske kravene med god margin. Du bør blant annet regne med å gå mye med tung sekk. Det er derfor lurt å trene på dette i forkant av opptaket.

  Det kan være greit å gjøre seg opp noen tanker om hvorfor du ønsker å ta en utdanning i Forsvaret. Når du er sliten, trøtt, sulten og lei, vil motivasjonen være minst like viktig som de fysiske forberedelsene. Det er ofte i de krevende situasjonene at du må ta stilling til om du vil fortsette, eller trekke deg. Da er det lurt å ha bestemt seg for hvorfor du ikke vil gi opp – og hva som er motivasjonen din.

Utdanning i Forsvaret

En utdanning i Forsvaret gir deg variert kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter.

Pil til høyre
Mannskap ombord ubåten KNM Utsira, ved kontrollpultene