Maskinlærling Morten Solli om bord KNM Otto Sverdrup, flaggskip SNMG1.

Bachelor marineingeniør – maskinfag

Frister det å jobbe med maskiner på de mest avanserte fartøyene i landet? Med denne bacheloren får du både en lederutdanning og en maritim ingeniørutdanning.

Type
Bachelor
Sted
Oslo
Bergen
Varighet
3,5 år
Avdeling
Forsvarets høgskole
Studiepoeng
180
Søknadsfrist
15. apr 2021 Søk her

Krav til søker:

 • Generell studiekompetanse

 • Matematikk R1 + R2 og fysikk F1, eller forkurs for ingeniørutdanning

 • Ha bestått sesjon med minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå). Du kan søke selv om du ikke har vært på sesjon. Da sørger vi for å kalle deg inn til sesjon etter at søknaden din er behandlet, dersom du ellers blir funnet kvalifisert

 • Tilfredsstille fysi​ske minstekrav for utdanningen med minimum karakter 5

 • Være i aldersgruppen 18-25 år

  • Høyere alder kan vurderes i spesielle tilfeller

Om utdanningen

Militære studier med fordypning i ledelse og marineingeniør innen maskinfag gir deg en bachelorgrad i ingeniørfag med vekt på skipstekniske maskinfag. Denne utdanningen gir deg mange muligheter for utfordrende, interessante og ansvarsfulle stillinger. På sikt kan du for eksempel bli maskinmester og øverste leder av den skipstekniske avdelingen om bord på fartøy.

Fordeler med denne utdanningen

 • En ingeniørutdanning med høy akademisk kvalitet
 • I tillegg til bachelorgraden får du studiepoeng innen ledelse
 • Du kan jobbe på alt fra et sjøfartøy eller en flyskvadron, til spesialstyrkene eller i grensevakten
 • Du er sikret fast jobb i Forsvaret etter bestått utdanning
 • Betalt utdanning, kost og losji, ingen studielån
 • En variert skolehverdag med både praksis og teori
 • Du kan bygge på utdanningen din både sivilt og militært:
  – I Forsvaret er denne utdanningen ettertraktet i alle avdelinger
  – Studiet kvalifiserer også til opptak ved masterstudier ved sivile universiteter i Norge og utlandet.
Pil til høyre
Se alle ingeniørutdanningene våre her

Spørsmål og svar

 1. I løpet av studiet vil du få et høyt kunnskapsnivå innenfor relevante fagområder som militær ledelse, grunnleggende realfag og tekniske anvendelsesfag. Sjøforsvarets fartøyer er svært komplekse våpenplattformer. Vi vektlegger fag som har å gjøre med fartøyets overlevelsesevne – som flyteevne, mobilitet og kraftforsyning. Verkstedopplæring inngår som en del av utdanningen.

  Utdanningen har en unik oppbygning, der du utvikler praktiske, akademiske, fysiske og mentale ferdigheter. Sjøkrigsskolen vektlegger en solid akademisk lederutdanning, der vi skal utvikle kunnskapsrike, ansvarsfulle og robuste ledere med faglig og personlig integritet.

  Som uteksaminert offiser vil du sitte igjen med en ettertraktet kompetanse som gjør deg skikket til å løse fremtidige oppgaver nasjonalt og internasjonalt.

 2. Utdanningen starter i begynnelsen av august, og de første ni ukene foregår på Heistadmoen utenfor Kongsberg. Denne delen er felles for alle studieretningene ved Forsvarets høgskole (hær, sjø og luft), og består av variert opplæring innen grunnleggende soldatferdigheter og ledelse. Under denne perioden bor du på rom sammen med 4–6 av dine medelever.

  Etter endt grunnutdanning gjennomføres første semester (frem til jul) ved Krigsskolen i Oslo. Dette er felles for alle de ulike utdanningene ved Forsvarets høgskole.

  Gratis mat og gode treningsfasiliteter

  Resten av studiet gjennomføres ved Sjøkrigsskolen i Bergen. Her får alle elever tilbud om å bo gratis på tomannsrom på skolens egne hybler. Dette er boligblokker som ligger inne på skolens område, nært undervisningsbygg, messe og idrettshall. Som elev ved Sjøkrigsskolen kan du spise alle dine måltider i spisemessa. Det blir servert frokost, lunsj og middag til faste tider hele uken, inkludert i helgene.

  Skolen har gode treningsfasiliteter med både idrettshall og styrkerom. Du kan i tillegg benytte deg av et toppmoderne treningsanlegg ved Haakonsvern orlogsstasjon, hvor det blant annet er klatrevegg, svømmehall og egne rom for kampsport og styrke- og kondisjonstrening.

  Siden du enten bor eller samarbeider mye med medstudentene dine, blir dere raskt godt kjent, og vi garanterer at du vil få mange nye venner.

 3. Studiehverdagen er både variert og morsom, fordi utdanningsmodellen kombinerer tradisjonell undervisning med trening og øvelser. Noen dager består av klasseromsundervisning, laboratorieforsøk og simulatorkjøringer. Andre dager tilbringes ute på seilas, på trening eller på skytebanen.

  Variert studiehverdag

  Studiet legger stor vekt på praktisk øving. Kombinasjonen av problembasert læring, prosjekter, feltøvelser og praktiske oppgaver gjør at du vil oppleve god sammenheng mellom teori og praksis.

  Lederutdanningen i Forsvaret er unik, fordi du gjennom teori, praksis og refleksjon utvikler deg som menneske, fagperson og leder. Utvikling av praktisk militært lederskap er sentralt i studiet, og vi legger vekt på gruppearbeid og gruppeprosesser.

  All undervisningen er obligatorisk og foregår normalt i ukedagene, men øvelser, vakter, seminarer og hjemmeeksamener kan legges til helger.

 4. Mulighetene er mange, og etter endt praksisperiode kan du søke på relevante stillinger i hele Forsvaret. Studiet gir plikttid tilsvarende lengden på utdanningen. I denne perioden kan du blant gjøre tjeneste som vakthavende maskinoffiser med havari- og dykkelederansvar.

  Senere vil du kunne kvalifisere deg til stilling som maskinmester. Du vil da være øverste leder av den skipstekniske avdelingen om bord. Hovedoppgaven er å sørge for at fartøyet driftes og vedlikeholdes på en effektiv måte, og at det holdes mest mulig kampklart.

  Utdanningen dekker Sjøfartsdirektoratets krav for å løse inn maskinoffiser sertifikat (opp til klasse 1) etter du har fullført den obligatoriske praksisperioden. På sikt vil du kunne kvalifisere til å inneha marineingeniørroller som driftsinspektør, instruktør, stabs- eller prosjektoffiser.

  Studiet kvalifiserer også for karriere- og utdanningsmuligheter på høyere nivå i Forsvaret og til masterstudier i Norge og utlandet. Ved Forsvarets høgskole kan offiserer med bachelor- og krigsskoleutdanning blant annet bygge på med en mastergrad i militære studier.

Opptak og forberedelser

 1. Slik søker du

  Soldater i starten av tjenesten i Forsvaret, har fått utdelt noe militæret utstyr.

  Forsvaret bruker elektronisk søknadssystem med innlogging gjennom ID-porten/MinID. Vær oppmerksom på at søknadsskjemaet ikke er åpent hele året. Normalt vil dette bli tilgjengelig i god tid (8–16 uker) før søknadsfristen. 

  Det er mulig å søke selv om du ikke har noen militær erfaring fra tidligere. Søknadsfristen for søkere med (førstegangstjeneste eller vervet) eller uten militær erfaring er 15. april. 

  Etter du har fylt ut og sendt inn søknaden, vil du motta et kvitteringsbrev som bekrefter at vi har mottatt søknaden din. Etter at søknadsfristen har gått ut, vurderer vi alle søknadene. Normalt sender vi ut innkallingsbrev eller avslagsbrev i løpet av noen uker. De som mottar innkalling, vil bli bedt om å svare på om de ønsker å stille på opptak. 

 2. Slik foregår opptaket

  Kandidater har overfiring, der de må transportere seg selv og pakningen sin uten å treffe bakken. / Candidates are pulling themselves and their backpack across a rope, with the purpose of not touching the ground.

  Opptaket gjennomføres på Sessvollmoen i månedskiftet juni/juli. Her må kvalifiserte søkere konkurrere seg til en studieplass. For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene, gjennomføres et felles opptak for utdanning i Forsvaret.

  I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for og hvilke holdninger du har. Du vil blant annet bli selektert på bakgrunn av en medisinsk vurdering, fysiske tester, kunnskapsprøver, psykologiske tester, intervju og personlige egenskaper. Opptaket handler om å finne ut hvem som har potensial til å bli en god offiser Forsvaret.

  Slik foregår opptaket

  Seleksjonen er omfattende og varer rundt to uker – nettopp for å sikre at alle kandidatene blir sett og vurdert. Den første uken gjennomføres ulike tester og undersøkelser inne på Sessvollmoen leir. Her bor du sammen med de andre som deltar på opptaket, under enkle forhold på feltsenger. Vær forberedt på lange dager med mye venting. Det kan være lurt å bruke tiden til å bli kjent med andre, da en del av disse vil kunne være dine fremtidige medelever. Mot slutten av uken blir alle kledd opp i uniform og gitt enkel undervisning i grunnleggende militære ferdigheter.

  Opptakets andre uke er en seleksjonsøvelse som foregår ute i felt. Feltperioden innbærer blant annet situasjoner der du får mulighet til å vise lederpotensialet ditt. Perioden avdekker også viljen og evnen du ha til å tilegne deg kunnskap og ferdigheter underveis. Noen oppgaver er teoretiske, andre er praktiske, mens mange er rett ut fysisk utmattende. Hensikten er å se hvordan du takler ulike situasjoner over tid. Du blir observert i forskjellige roller, både som del av en lagsstruktur, men også i rollen som leder.

  Hva ser selektørene etter?

  Det er ikke nødvendigvis den som løper raskest eller løfter tyngst som mestrer belastning best i krevende situasjoner. Militært lederskap krever både fysisk og mental robusthet, fordi man er nødt til å tenke klart, være effektiv og mestre egne følelser i møte med komplekse situasjoner med høy grad av usikkerhet.

  Når vi velger de beste kandidatene til en utdanning i Forsvaret, er det ikke bare de åpenbare lederne vi ser etter. Vi vektlegger også potensialet ditt for utvikling.

  Selektørene ser først og fremst etter gode holdninger, og hva som ligger i bunnen hos den enkelte. Det gjør de fordi de er lettere å lære bort kunnskap og ferdigheter, enn å lære holdninger. Dersom du blir vurdert blant de best skikkede, vil du mot slutten av opptaket få tilbud om studieplass.

 3. Slik forbereder du deg

  Samarbeid er viktig under Forvarets opptak og seleksjon (FOS). Her under pakningsløpet på åtte kilometer.

  Dersom du møter godt forberedt fysisk og mentalt, har du en klar fordel. Start forberedelsene i god tid. Det er mange som møter til opptak, og det er derfor hard konkurranse om studieplassene.

  Mentalt er det smart å forberede seg på at det i perioder vil bli lite søvn, lite mat og harde fysiske påkjenninger. Du vil oppleve at terskelen for hva du tåler, er mye høyere enn du tror.

  Forbered deg fysisk og mentalt

  De fysiske minstekravene er absolutte. Det betyr at du er nødt til å bestå disse for å være med videre i opptaket. Husk at du kan ha en dårlig dag på selve testdagen. Det er derfor en fordel å vite at du klarer de fysiske kravene med god margin. Du bør blant annet regne med å gå mye med tung sekk. Det er derfor lurt å trene på dette i forkant av opptaket.

  Det kan være greit å gjøre seg opp noen tanker om hvorfor du ønsker å ta en utdanning i Forsvaret. Når du er sliten, trøtt, sulten og lei, vil motivasjonen være minst like viktig som de fysiske forberedelsene. Det er ofte i de krevende situasjonene at du må ta stilling til om du vil fortsette, eller trekke deg. Da er det lurt å ha bestemt seg for hvorfor du ikke vil gi opp – og hva som er motivasjonen din.

Utdanning i Forsvaret

En utdanning i Forsvaret gir deg variert kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter.

Pil til høyre
Sjøkrigskolen får besøk av Flottenadmiral Scønbach, sjef for den tyske marines offiserskole. / Flottenadmiral Scønbach visit Navy war school