Emneside for ING1504 Fysikk

Studiepoeng
10
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Physics

Hva lærer du

Emnet vil gi studenten evne til å analysere og løse enkle fysiske problemer, ved å benytte matematisk modellering og metoder. Denne evnen til å modellere praktiske problemstillinger er en grunnleggende forutsetning for videre studier på CISK, og ikke minst for yrkesutøvelsen som cyberingeniør. Fysikken legger grunnen for flere av elektro- og kommunikasjonsteknologiemnene ved CISK. Emnet bygger på ING1502 Matematiske metoder 1. 

Dette emnet undervises av representant fra NTNU/Gjøvik. Denne representanten er ansvarlig for gjennomføring av emnet etter denne emnebeskrivelsen.

Emnets temaer

• Mekaniske svingninger

• Bølger

• Elektriske ladninger, krefter og felter

• Maxwells ligninger

• Elektriske felt og potensialer

• Strøm og motstand

• Magnetiske felt

• Induksjon

• Elektromagnetiske bølger

 1. Kunnskap

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • vise elementær forståelse for Maxwell’s ligninger

  • beskrive egenskapene til elektromagnetiske bølger og det elektromagnetiske spektret

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • utføre beregninger på mekaniske/elektriske svingesystemer med og uten demping

  • anvende bølgeligningen

  • beregne og beskrive elektrisk feltstyrke og elektriske krefter

  • beregne og beskrive elektrisk potensial og spenning

  • beregne og beskrive elektriske/magnetiske egenskaper til motstander, kondensatorer og spoler

  • beregne magnetfelt og magnetiske krefter

  • beregne magnetfluks og indusert strøm for praktiske anvendelser

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • vise forståelse for fysikkens anvendelse og betydning på ingeniørfaglige problemstillinger

 2. Forelesninger, prøver, obligatoriske oppgaver i elektrolaboratoriumet, oppgaveløsning og obligatoriske øvinger. 

  Planlagt undervisning er omtrent 152 skoletimer ekskludert eksamen. 

 3. Lien, J. R. & Løvhøiden, G. (2001). Generell fysikk for universiteter og høgskoler, bind 1 mekanikk. Universitetsforlaget. Totalt antall sider i boken er 401.

  Lillestøl, E., Hunderi, O. &  Lien, J. R. (2001). Generell fysikk for universiteter og høgskoler, bind 2 varmelære og elektromagnetisme​. Universitetsforlaget. Totalt antall sider i boken er 521.

 4. Vurderingsform: Mappeeksamen. Består av skoleprøver i fysikk, 3 beste av 4

  Gruppering: Individuell

  Karakterskala: A-F

  Andel: 40%

  Hjelpemidler: Godkjent formelsamling og kalkulator. En A4 side med egenskreven formelsamling per prøve. I tillegg er det lov til å ta med fem sider med egenskrevne formelsamlinger fra Matematiske metoder 1.

   

  Vurderingsform: Andre del av totalkarakteren er en skriftlig deleksamen(skoleeksamen) på papir

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 5 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 60%

  Hjelpemidler: Godkjent formelsamling og kalkulator. En A4 side med egenskreven formelsamling fra hver prøve, samt en fra den siste delen av faget (totalt 5 sider). I tillegg er det lov til å ta med fem sider med egenskrevne formelsamlinger fra Matematiske metoder 1.

  Spesielle forhold knyttet til vurderingene

  Begge vurderingsenheter må bestås for å få karakter i emnet. Hvis stryk på skriftlig deleksamen, vil kontinuasjon være en 5 timers skriftlig deleksamen. Det er ikke krav til bestått på de enkelte skoleprøver. Kadettene vil få tilbakemeldinger på besvarelsene underveis, for læring og som hjelp til å velge ut mappen. Hvis stryk på mappeeksamen, vil det bli opplyst om hvilken form kontinuasjon skal ha. Eventuell ny sensur på mappeeksamen utføres på alt som inngår i denne, etter at karakteren er satt på mappen.