Emneside for ING1504 Fysikk

Studiepoeng
10
Studieår
2024
Engelsk emnetittel
Physics

Hva lærer du

Emnet vil gi studenten evne til å analysere og løse enkle fysiske problemer, ved å benytte matematisk modellering og metoder. Denne evnen til å modellere praktiske problemstillinger er en grunnleggende forutsetning for videre studier på CISK, og ikke minst for yrkesutøvelsen som cyberingeniør. Fysikken legger grunnen for flere av elektro- og kommunikasjonsteknologiemnene ved CISK. Emnet bygger på ING1502 Matematiske metoder 1. 

 1. Kunnskap

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • demonstrere elementær forståelse for Maxwell’s ligninger

  • beskrive egenskapene til elektromagnetiske bølger og det elektromagnetiske spektret

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • utføre beregninger på mekaniske/elektriske svingesystemer med og uten demping

  • benytte bølgeligningen

  • gjøre beregninger og beskrive elektrisk feltstyrke og elektriske krefter

  • gjøre beregninger og beskrive elektrisk potensial og spenning

  • gjøre beregninger og beskrive elektriske/magnetiske egenskaper til motstander, kondensatorer og spoler

  • gjøre beregninger på magnetfelt og magnetiske krefter

  • gjøre beregninger på magnetfluks og indusert strøm for praktiske anvendelser

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • demonstrere forståelse for fysikkens anvendelse og betydning på ingeniørfaglige problemstillinger

 2. Forelesninger, prøver, obligatoriske oppgaver i elektrolaboratoriumet, oppgaveløsning og obligatoriske øvinger. 

 3. Gjeldende litteraturliste for 2024 Vår finner du i Leganto
 4. Vurderingsform: Mappeeksamen. Består av skoleprøver i fysikk, 3 beste av 4

  Gruppering: Individuell

  Karakterskala: A-F

  Andel: 40%

  Hjelpemidler: Godkjent formelsamling og kalkulator. En A4 side med egenskreven og håndskreven formelsamling per prøve. I tillegg er det lov til å ta med fem sider med egenskrevne formelsamlinger fra Matematiske metoder 1.

   

  Vurderingsform: Andre del av totalkarakteren er en skriftlig deleksamen(skoleeksamen) på papir

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 5 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 60%

  Hjelpemidler: Godkjent formelsamling og kalkulator. En A4 side med egenskreven og håndskreven formelsamling fra hver prøve, samt en fra den siste delen av faget (totalt 5 sider). I tillegg er det lov til å ta med fem sider med egenskrevne formelsamlinger fra Matematiske metoder 1.

  Spesielle forhold knyttet til vurderingene

  Begge vurderingsenheter må bestås for å få karakter i emnet. Det er ikke krav til bestått på de enkelte skoleprøver, men mappen som helhet må bestås. Kadettene vil få tilbakemeldinger på besvarelsene underveis, for læring og som hjelp til å velge ut mappen. Hvis stryk på mappeeksamen, vil kontinuasjon være en skriftlig eksamen som dekker kun de delene av mappen kandidaten har valgt ut (3 beste av 4 skoleprøver). Tid er 4 timer. Eventuell ny sensur på mappeeksamen utføres på alt som inngår i denne, etter at karakteren er satt på mappen.

  Hvis stryk på skriftlig deleksamen, vil kontinuasjon være en 5 timers skriftlig deleksamen.

  Hvis stryk på begge vurderingsenheter, vil det bli kontinuasjon i begge vurderingsenheter, som, beskrevet over.

 5. Emnets temaer

  • Mekaniske svingninger

  • Bølger

  • Elektriske ladninger, krefter og felter

  • Maxwells ligninger

  • Elektriske felt og potensialer

  • Strøm og motstand

  • Magnetiske felt

  • Induksjon

  • Elektromagnetiske bølger