Emneside for ING1506 Datakommunikasjon

Studiepoeng
10
Studieår
2024
Engelsk emnetittel
Data Communications

Hva lærer du

Emnet skal gi studenten grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for effektiv og innovativ anvendelse av datakommunikasjon til militære formål. Emnet bygger på ING1503 Programmering og digitalteknikk.

 1. Kunnskap

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • gi en detaljert beskrivelse av komponenter som benyttes for overføring av informasjon mellom datamaskiner

  • vise detaljert kunnskap om lagmodellen og protokollene som benyttes for kommunikasjon over internett

  • beskrive hovedtrekkene for datakommunikasjon i trådløse nettverk

  • forklare for hvordan lyd- og bildedata overføres i pakkesvitsjede nettverk

  • beskrive prinsipper og anvendelse for nettverksadministrasjon

  • beskrive sentrale begreper, protokoller og komponenter innen nettverkssikkerhet

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • bygge opp nettverk logisk

  • etablere nettverk med komponenter og programmere de enkelte komponentene til å fungere som ønsket

  • gjennomføre sporing av nettverkstrafikk med nettverksprotokollanalysator og kunne tolke resultatet

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • fortelle med egne ord hvilke forhold som påvirker ytelsen og funksjonaliteten til et militært kommunikasjonssystem

 2. Forelesninger, laboratorieeksperimenter, prøver og obligatorisk øving.

  Antall øvinger bestemmes ved oppstart i emnet.

 3. Gjeldende litteraturliste for 2024 Vår finner du i Leganto
 4. Vurderingsform: Skriftlig eksamen

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 5 timer

  Karakterskala: A-F

  Hjelpemidler: Godkjent kalkulator

 5. Emnets temaer

  • Sentrale protokoller for informasjonsutveksling i datanettverk

  • Organisering og konfigurasjon av nettverkskomponenter

  • Trådløse nettverk

  • Lyd- og bildedata og tjenestekvalitet i nettverk

  • Nettverkssikkerhet

  • Kort innføring i nettverksadministrasjon