Emneside for ING1507 Datamaskinarkitektur

Studiepoeng
5
Studieår
2022
Engelsk emnetittel
Computer Architecture

Hva lærer du

Emnet vil gi studenten nødvendig forkunnskap for emner senere i studiet hvor sikkerhetssårbarheter i datamaskinarkitekturen er et tema. Studenten får også kjennskap til hvilke faktorer som er avgjørende for ytelsen. Emnet bygger på ING1503 Programmering og digitalteknikk. 

Dette emnet undervises av representant fra NTNU/Gjøvik. Denne representanten er ansvarlig for gjennomføring av emnet etter denne emnebeskrivelsen.

Emnets temaer

Software:

• Programmeringsspråk

Hardware: 

• Systembusser og internminne

• Interrupt

• Timer

• LCD

• Parallelle og serielle inn- og utkretser

• AD- og DA-omformere

• Direct Memory Access

• Numeriske prosessorer

• Trådløs kommunikasjon

• Ultralyd- og avstandsmålinger

Spesielle forhold knyttet til vurderingene

Hvis stryk, vil kontinuasjon bestå av innlevering av forbedret prosjekt, samt ny muntlig presentasjon og høring.

 1. Kunnskap

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • beskrive enkel kommunikasjon med periferiutstyr som input, LCD og minne

  • forklare virkemåten til programmerbare digitale kretser

  • beskrive mikrokontrolleres arkitektur

  • forklare virkemåte og tekniske prinsipper for en moderne mikrokontroller

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • finne ut hvilke muligheter og begrensninger en mikrokontroller har gjennom lesing av datablad

  • programmere en moderne mikrokontroller

  • programmere på lavnivå, ved bruk av C-programmering eller assemblerkodeprogrammering

  • gjennomføre laboratoriearbeid og skrive prosjektrapport

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • fortelle med egne ord sammenhengen mellom hardware og software​

  • fortelle med egne ord om sammenhengen mellom Assembly- og C-programmering

  • fortelle med egne ord om sammenhengen mellom lavnivå- og høynivå

 2. Forelesninger, obligatorisk prosjektarbeid og ukentlige oppgaver (hvorav seks er arbeidskrav). 

 3. Williams, E. (2014). Make: AVR programming. Maker Media.

  Øvrig pensumlitteratur oppgis ved semesterstart.

 4. Obligatorisk arbeidskrav: 6 ukesoppgaver

   

  Vurderingsform: Prosjektoppgave, muntlig fremføring og høring

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 1 semester

  Karakterskala: A-F