Emneside for ING1507 Datamaskinarkitektur

Studiepoeng
5
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Computer Architecture

Hva lærer du

Emnet vil gi studenten nødvendig forkunnskap for emner senere i studiet hvor sikkerhetssårbarheter i datamaskinarkitekturen er et tema. Studenten får også kjennskap til hvilke faktorer som er avgjørende for ytelsen. Emnet bygger på ING1503 Programmering og digitalteknikk. 

Dette emnet undervises av representant fra NTNU/Gjøvik. Denne representanten er ansvarlig for gjennomføring av emnet etter denne emnebeskrivelsen.

Emnets temaer

Software:

• Programmeringsspråk

Hardware: 

• Systembusser og internminne

• Interrupt

• Timer

• LCD

• Parallelle og serielle inn- og utkretser

• AD- og DA-omformere

• Direct Memory Access

• Numeriske prosessorer

• Trådløs kommunikasjon

• Ultralyd- og avstandsmålinger

 1. Kunnskap

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • beskrive enkel kommunikasjon med periferiutstyr som input, LCD og minne

  • forklare virkemåten til programmerbare digitale kretser

  • beskrive mikrokontrolleres arkitektur

  • forklare virkemåte og tekniske prinsipper for en moderne mikrokontroller

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • finne ut hvilke muligheter og begrensninger en mikrokontroller har gjennom lesing av datablad

  • programmere en moderne mikrokontroller

  • programmere på lavnivå, ved bruk av C-programmering eller assemblerkodeprogrammering

  • gjennomføre laboratoriearbeid og skrive prosjektrapport

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • fortelle med egne ord sammenhengen mellom hardware og software​

  • fortelle med egne ord om sammenhengen mellom Assembly- og C-programmering

  • fortelle med egne ord om sammenhengen mellom lavnivå- og høynivå

 2. Forelesninger, obligatorisk prosjektarbeid og ukentlige oppgaver (hvorav seks er arbeidskrav). 

 3. Williams, E. (2014). Make: AVR programming. Maker Media.

  Øvrig pensumlitteratur oppgis ved semesterstart.

 4. Obligatorisk arbeidskrav: 6 ukesoppgaver

   

  Vurderingsform: Semesteroppgave (prosjekt), med justerende muntlig eksamen

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 1 semester

  Karakterskala: A-F

  Spesielle forhold knyttet til vurderingene

  Justerende muntlig eksamen gjennomføres kun hvis det foreligger en godkjent innlevering av semesteroppgaven. Vurdering av semesteroppgave og justerende muntlig, samt samlet karakter gis innen en uke etter justerende muntlig eksamen er gjennomført. Eventuell klagesensur blir kun på semesteroppgaven. Hvis ny sensur på denne avviker fra den ordinære, gjennomføres ny justerende muntlig eksamen. Eventuell kontinuasjon innebærer ny innlevering av semesteroppgave, samt ny justerende muntlig eksamen.