Emneside for ING1507 Datamaskinarkitektur

Studiepoeng
5
Studieår
2024
Engelsk emnetittel
Computer Architecture

Hva lærer du

Emnet vil gi studenten nødvendig forkunnskap for emner senere i studiet hvor sikkerhetssårbarheter i datamaskinarkitekturen er et tema. Studenten får også kjennskap til hvilke faktorer som er avgjørende for ytelsen. Emnet bygger på ING1503 Programmering og digitalteknikk. 

 1. Kunnskap

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • beskrive enkel kommunikasjon med periferiutstyr som input, LCD og minne

  • forklare virkemåten til programmerbare digitale kretser

  • beskrive mikrokontrolleres arkitektur

  • forklare virkemåte og tekniske prinsipper for en moderne mikrokontroller

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • finne ut hvilke muligheter og begrensninger en mikrokontroller har gjennom lesing av datablad

  • programmere en moderne mikrokontroller

  • programmere på lavnivå, ved bruk av C-programmering eller assemblerkodeprogrammering

  • gjennomføre laboratoriearbeid og skrive prosjektrapport

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • fortelle med egne ord sammenhengen mellom hardware og software​

  • fortelle med egne ord om sammenhengen mellom lavnivå- og høynivå

 2. Forelesninger, obligatorisk prosjektarbeid og oppgaver.

 3. Gjeldende litteraturliste for 2024 Vår finner du i Leganto
 4. Obligatorisk arbeidskrav: 6 oppgaver, vurderes til godkjent/ikke godkjent

   

  Vurderingsform: Prosjektoppgave

  Gruppering: Par

  Varighet: 1 semester

  Karakterskala: A-F

  Andel: 70 %

   

  Vurderingsform: Skriftlig eksamen (skoleeksamen)

  Gruppering: individuell

  Varighet: 2 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 30 %

  Hjelpemidler: Databladvedlegg til eksamen

   

  Spesielle forhold knyttet til vurderingene

  Begge vurderingsenheter må bestås for å få karakter i emnet. Hvis stryk på skriftlig eksamen, vil kontinuasjon være en 2 timers skriftlig eksamen. Hvis stryk på prosjektoppgave, skal kandidaten levere en forbedret oppgave (rapport, kode og fysisk krets). Eventuell ny sensur på prosjektoppgaven utføres på alt som inngår i denne, etter at karakteren er satt på mappen.​

 5. Emnets temaer

  Software:

  • Programmeringsspråk

  Hardware: 

  • Systembusser og internminne

  • Interrupt

  • Timer

  • LCD

  • Parallelle og serielle inn- og utkretser

  • AD- og DA-omformere

  • Numeriske prosessorer

  • Trådløs kommunikasjon

  • Ultralyd- og avstandsmålinger