Emneside for ING1508 Kjemi og miljø

Emnehistorikk
Studiepoeng
5
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Chemistry and environment

Hva lærer du

Emnet skal gi studenten en grunnleggende innføring i kjemi og miljøutfordringer, hvor sistnevnte fokuserer på vannforurensninger og rensing av vann. Kadetten vil få innblikk i hvilke elementer som inngår i en livsløpsanalyse, med spesielt fokus på batterier. Faget legger grunnen for forståelse av kjemiens relevans i cyberingeniørens fagfelt.

Dette emnet undervises av representant fra NTNU/Gjøvik. Denne representanten er ansvarlig for gjennomføring av emnet etter denne emnebeskrivelsen.

 

Emnets temaer

• Det periodiske system og elementers egenskaper

• Oppbygning av kjemiske forbindelser

• Mengdeberegninger og likevektsbegrepet

• Reduksjons- og oksidasjonsreaksjoner

• Gasser

• Løsninger

• Kjemisk likevekt

• Syrer og baser

• Elektrokjemi

• Vannforurensning og rensing av vann

 1. Kunnskap

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • beskrive grunnstoffenes egenskaper ut i fra posisjonen i periodesystemet

  • vise forståelse av grunnleggende kjemiske begreper og prinsipper

  • forklare grunnleggende begreper innen elektrokjemien og hvordan korrosjon kan oppstå og forhindres

  • beskrive miljøtiltak og -utfordringer tilknyttet vann

   

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • anvende et relevant begreps- og formelapparat

  • anvende prinsipper innen kjemien for å forklare faglige problemstillinger

  • utføre beregninger i forbindelse med temaene i kjemidelen

   

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • fortelle med egne ord om kjemiens anvendelse og betydning på ingeniørfaglige problemstillinger

  • vise forståelse for kjemiens rolle i samspillet mellom teknologisk utvikling og samfunnet, inkludert utfordringer med vannforurensning,  i dag og i fremtiden

  • gjøre rede for livsløpsanalyse

 2. Forelesninger, obligatorisk laboratorieoppgave(for de som ikke har kjemi fra VGS) og oppgaveløsning.

 3. Rystad, B. & Lauritzen, O. (2012). Kjemi og miljøkunnskap (4. utg.). NKI-forl.

 4. Vurderingsform: Skriftlig eksamen

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 4

  Varighetstype: Timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 100 %

  Hjelpemidler: Haugans formelsamling og godkjent kalkulator.