Emneside for ING1508 Kjemi og miljø

Emnehistorikk
Studiepoeng
5
Studieår
2024
Engelsk emnetittel
Chemistry and environment

Hva lærer du

Emnet skal gi studenten en grunnleggende innføring i kjemi og miljøutfordringer, hvor sistnevnte fokuserer på vannforurensninger og rensing av vann. Kadetten vil få innblikk i hvilke elementer som inngår i en livsløpsanalyse, med spesielt fokus på batterier. Faget legger grunnen for forståelse av kjemiens relevans i cyberingeniørens fagfelt.

Dette emnet undervises av representant fra NTNU/Gjøvik. Denne representanten er ansvarlig for gjennomføring av emnet etter denne emnebeskrivelsen.

 1. Kunnskap

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • beskrive grunnstoffenes egenskaper ut i fra posisjonen i periodesystemet

  • forklare grunnleggende kjemiske begreper og prinsipper

  • forklare grunnleggende begreper innen elektrokjemien og hvordan korrosjon kan oppstå og forhindres

  • beskrive miljøtiltak og -utfordringer tilknyttet vann

  • forklare kjemiens rolle i samspillet mellom teknologisk utvikling og samfunnet, inkludert utfordringer med vannforurensning,  i dag og i fremtiden

  • gjøre rede for livsløpsanalyse

   

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • anvende et relevant begreps- og formelapparat

  • anvende prinsipper innen kjemien for å forklare faglige problemstillinger

  • utføre beregninger i forbindelse med temaene i kjemidelen

   

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • fortelle med egne ord om kjemiens anvendelse og betydning på ingeniørfaglige problemstillinger

 2. Forelesninger, obligatorisk laboratorieoppgave(for de som ikke har kjemi fra VGS) og oppgaveløsning.

 3. Gjeldende litteraturliste for 2024 Vår finner du i Leganto
 4. Vurderingsform: Skriftlig eksamen

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 4

  Varighetstype: Timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 100 %

  Hjelpemidler: Haugans formelsamling og godkjent kalkulator.

 5. Emnets temaer

  • Det periodiske system og elementers egenskaper

  • Oppbygning av kjemiske forbindelser

  • Mengdeberegninger og likevektsbegrepet

  • Reduksjons- og oksidasjonsreaksjoner

  • Gasser

  • Løsninger

  • Kjemisk likevekt

  • Syrer og baser

  • Elektrokjemi

  • Vannforurensning og rensing av vann